RECTIFICARE nr. 96 din 22 decembrie 2012referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 15 ianuarie 2013    La Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, se face următoarea rectificare:- la art. 33 pct. II [cu privire la art. 5 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 292/2000 ], în loc de: "c) Agenţia de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ..." se va citi: "c) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ...."._________