ORDONANŢĂ nr. 2 din 9 ianuarie 2013privind reglementarea unor măsuri financiare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în aparatul ministerelor, precum şi în aparatul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale se organizează şi funcţionează, în subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală, denumit în continuare cabinetul demnitarului."2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În subordinea viceprim-ministrului care are şi calitatea de ministru funcţionează un singur cabinet, cu numărul maxim de posturi stabilit potrivit anexei nr. 1 pentru funcţia de viceprim-ministru cu portofoliu, organizat în cadrul ministerului pe care îl conduce."3. Anexa nr. 1 "Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul IIArticolul 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei şi Finanţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 8 mai 2007, aprobată prin Legea nr. 59/2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Preşedintele şi vicepreşedinţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare Agenţia, beneficiază de prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că în cadrul Agenţiei, în subordinea preşedintelui, se organizează şi funcţionează cabinetul demnitarului. Numărul maxim de posturi din cabinetul preşedintelui şi vicepreşedinţilor Agenţiei este cel prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia de secretar de stat din cadrul ministerelor, în cazul preşedintelui, şi pentru conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat, în cazul vicepreşedinţilor."  +  Articolul IIIAlineatul 4 al articolului 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Agenţia este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului. Preşedintele Agenţiei este ajutat în activitatea sa de 3 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului. Vicepreşedinţii exercită atribuţiile delegate de preşedintele Agenţiei. Conducătorul Autorităţii Naţionale a Vămilor are rang de subsecretar de stat şi îndeplineşte şi funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Răspunderile şi atribuţiile vicepreşedinţilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruBucureşti, 9 ianuarie 2013.Nr. 2.  +  Anexa ------(Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998)-------------------------------------------------Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului
  Nr. crt. Demnitar Numărul total de posturi
  1. Prim-ministru 18
  2. Viceprim-ministru cu portofoliu, ministru de stat 12
  3. Viceprim-ministru fără portofoliu 8
  4. Ministru, ministru delegat, secretarul general al Guvernului, şeful Cancelariei Primului-Ministru 8
  5. Secretar general adjunct al Guvernului, secretar de stat şi asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Secretariatului General al Guvernului, Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine 4
  6. Conducător de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat 3
  ----