HOTĂRÂRE nr. 1.172 din 4 decembrie 2012privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a punerii în funcţiune a unor lucrări de investiţii.2. Se constituie dreptul de administrare şi se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, prin Agenţia Căi Navigabile Călăraşi, bunul imobil "Teren staţie semaforică comuna Unirea", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în conformitate cu înregistrările din cartea funciară.3. Se modifică unele caracteristici precum: denumirea, descrierea tehnică, vecinii, adresa, valoarea de inventar şi codul de clasificare ale bunurilor aparţinând domeniului public al statului înregistrate la poziţiile MF nr. 12325-12345, nr. 12347, nr. 12349-12353, nr. 12355-12386, nr. 12388-12403, nr. 121353, nr. 144797-144810, nr. 144813-144857, nr. 144859-144882, nr. 147501-147506, nr. 151896, nr. 151897 şi nr. 33766, conform anexei nr. 3, ca urmare a inventarierii faptice anuale, a evaluării terenurilor cu valoarea de 1 leu în condiţiile legii, a reevaluării potrivit dispoziţiilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.471/2008 şi prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011.4. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va actualiza în mod corespunzător datele de evidenţă cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Septimiu Buzaşu,secretar de statViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 4 decembrie 2012.Nr. 1.172.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile care se înscriu îninventarul centralizat al domeniului public al statuluişi care se dau în administrarea Regiei Autonome"Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi,rezultate ca urmare a punerii în funcţiune a unor lucrări de investiţii
      C.U.I.Denumire
    1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)13633330Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite    
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal1644670Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi
     
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Elemente de identificareTip bun
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDescriere tehnică  (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridică  
    Baza legalăAdministrare/ ConcesiuneImobil
    1234567891011
      8.13.02Apărare mal sector Ceamurlia, mal stângSaltea fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră  L = 1.025 mlN - apărare Piscicola  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canal Sulina, zona Crişan Sector Ceamurlia  Mm 10+1811-Mm 11+984 mal stâng20045.202.276HG 492/2003 P.V. de recepţie 27531/08.12.2004 Raport evaluare 30097/2010în administrareImobil
      8.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângS = 32.800 mpN - apărare Piscicola  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canal Sulina, zona Crişan Sector Ceamurlia  Mm 10+1811-Mm 11+984 mal stâng2004288.264HG 492/2003 Raport evaluare 41071/2008în administrareImobil
      8.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângSaltea fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră  L = 1.310 mlN - apărare Piscicola  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canal Sulina, zona Crişan Sector Ceamurlia  Mm 9+1840-Mm 9+530 mal stâng20047.858.822HG 492/2003 P.V. de recepţie 27531/08.12.2004 Raport evaluare 30097/2010în administrareImobil
      8.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângS = 41.920 mpN - apărare Piscicola  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canal Sulina, zona Crişan Sector Ceamurlia  Mm 9+1840-Mm 9+530 mal stâng2004368.416HG 492/2003 Raport evaluare 41071/2008în administrareImobil
      8.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângSaltea fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră  L = 1.600 mlN - apărare Piscicola  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canal Sulina, zona Crişan Sector Ceamurlia  Mm 8+782-Mm 9+530 mal stâng20044.657.672HG 492/2003 P.V. de recepţie 27531/08.12.2004 Raport evaluare 30097/2010în administrareImobil
      8.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângS = 51.200 mpN - apărare Piscicola  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canal Sulina, zona Crişan Sector Ceamurlia  Mm 8+782-Mm 9+530 mal stâng2006449.973HG 492/2003 Raport evaluare 41071/2008în administrareImobil
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale terenului dat în administrarea RegieiAutonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţişi care se înscrie în inventarul centralizatal bunurilor din domeniul public al statului
      C.U.I.Denumire
    1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)13633330Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite    
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 prin Legea nr. 51/1996, cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat1644670Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi
     
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Elemente de identificareTip bun
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDescriere tehnică  (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridică  
    Baza legalăAdministrare/ ConcesiuneImobil
    1234567891011
      8.13.07Teren  staţie semaforică comuna UnireaS = 1.500 mpN - Ocolul silvic S - Ocolul silvic E - Ocolul silvic V - Ocolul silvicRomânia, judeţul Călăraşi, comuna Unirea20046.591Încheiere  nr. 11442/23.04.2008 OCPIC Călăraşi Decizia Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Teritorială de Regim Silvic şi Vânătoare Bucureşti  nr. 25/12.10.2004în administrareImobil
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aflate în inventarulbunurilor care alcătuiesc domeniul public al statuluişi date în administrarea Regiei Autonome"Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţila care se modifică şi se completează denumirea, descriereatehnică, vecinătăţile, adresa, valoarea de inventar şi codul de clasificare
      Cod fiscalDenumire
    1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice)13633330Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite    
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal1644670Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar  (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/cu titlu gratuitTip bun
    Descriere tehnică  (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiune
    123456789101112
    123258.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 ml L = 700 mlV şi E -  apărare mal AFDJ  N - Ocolul Silvic Maliuc -  judeţul Tulcea  S - Canalul SulinaRomânia, judeţul Tulcea Canal Sulina, zona Maliuc Sector Păpădia Mm 27+350-Mm 27+1150 Mm 30+100-Mm 30+300 mal stâng19981.850.711HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123268.13.02Epiuri din piatrăExecutate din piatră brută aşezată de la mal spre adânc, pentru a feri malurile de eroziune mal stâng - 64 buc. mal drept - 78 buc. Total = 142 buc.   România, judeţul Tulcea Canalul Sulina Mm 2+610-Mm 33+660 mal stâng şi mal drept-/1954142HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123278.13.02Pereu pe Canalul Sulina, mal stângZidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat, un masiv de anrocamente, taluz obţinut prin umplere cu pământ Grosime zidărie piatră = 30 cm L = 114 mlE-V-N - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul SulinaRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina Mm 18+1320-Mm 18+1434 mal stâng-/1965821HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123288.13.02Pereu pe Canalul Sulina, mal stângZidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat, un masiv de anrocamente, taluz obţinut prin umplere cu pământ Grosime zidărie piatră = 30 cm L = 975 mlN - comuna Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, comuna Maliuc Mm 23+1281-Mm 24+404 mal stâng-/196515.071HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123298.13.02Pereu pe Canalul Sulina, mal dreptZidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat, un masiv de anrocamente, taluz obţinut prin umplere cu pământ Grosime zidărie piatră = 30 cm Prin prăbuşirea grindei de sprijin între Mm 26-Mm 28 + 1500, pereul nu mai există. L = 23.734 mlN - Canalul Sulina  S - Ocolul Silvic Maliuc satul Gorgova, satul Vulturu, satul Partizani, comuna Maliuc E - Ocolul Silvic Maliuc  V - Braţul TulceaRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Gorgova Vulturu-Partizani Mm 21+050-Mm 33+1560 mal drept-/1965251.427HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123308.13.02Pereu pe Canalul Sulina, mal stângZidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat, un masiv de anrocamente, taluz obţinut prin umplere cu pământ Grosime zidărie piatră = 30 cm Datorită eşuării navei Rostok, între Mm 30+1592- Mm 31 + 00, pereul afectat a fost înlocuit prin lucrare de investiţie. L = 6.077 mlN - satul Partizani, Ocolul Silvic Maliuc S - Canalul Sulina  E - apărare mal AFDJ  V - Ocolul Silvic MaliucRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Partizani Mm 30+1592-Mm 34+261 mal stâng-/196558.687HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123318.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 700 mlN - comuna Maliuc  S - Canalul Sulina  E - Ocolul Silvic Maliuc  V - Canalul FortunaRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Maliuc Mm 23+400-Mm 23+1100 mal stâng-/1993318.032HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123328.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 1.105 mlN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Păpădia Mm 28+020-Mm 28+1125 mal stâng-/1993488.534HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123338.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 952 mlN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Păpădia Mm 24+1130-Mm 25+230 mal stâng-/1993306.275HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123348.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 1.202 mlN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin II zona Crişan Mm 15+1120 - Mm 16+470 mal stâng-/198811.460.917HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123358.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 914 mlN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin zona Crişan Mm 14+950 - Mm 15+012 mal stâng-/19899.367.629HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123368.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 1.040 mlN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin zona Crişan Mm 16+470-Mm 16+1510 mal stâng-/198910.167.282HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123378.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 1.032 mlN - Ocolul Silvic Crişan  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Ceamurlia zona Crişan Mm 9+1630-Mm 10+810 mal stâng-/19899.232.331HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123388.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 957 mlN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina zona Partizani-Păpădia Mm 28+1125-Mm 29+230 mal stâng-/198912.005.779HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123398.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 1.205 mlN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina zona Partizani-Păpădia Mm 29+230-Mm 29+1435 mal stâng-/1990131.890.344HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123408.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 mlN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - Apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina zona Partizani-Păpădia Mm 26+1402- Mm 27+350 mal stâng-/19912.912.352HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123418.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 mlN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina zona Partizani-Păpădia Mm 25+230-Mm 25+1030 mal stâng-/19913.499.614HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123428.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 950 mlN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Obretin zona Crişan Mm 14+000-Mm 14+950 mal stâng-/19912.603.389HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123438.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept şi mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 802 ml L = 752 ml L = 722 ml L = 1.142 ml L = 730 ml L = 902 mlmal drept  N - Canalul Sulina  S - Amenajări Piscicola E-V - apărare mal AFDJ mal stâng  N - Ocolul Silvic  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan, Maliuc şi Partizani mal drept Mm 14+1450-Mm 15+400 mal stâng Mm 22+1500-Mm 23+400 Mm 27+1150-Mm 28+020 Mm 16+1510-Mm 17+800 Mm 24+400-Mm 24+1130 Mm 26+500-Mm 26+140219943.160.471HG 362/1991 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    123448.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng şi mal dreptSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 717 ml L = 750 ml L = 800 mlmal drept  N - Canalul Sulina  S - Amenajări Piscicola E-V - apărare mal AFDJ mal stâng  N - Ocolul silvic  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan şi Partizani mal stâng Mm 29+1435-Mm 30+300 mal drept Mm 14+700-Mm 14+1450 Mm 15+400-Mm 15+120019962.609.218HG 362/1991 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    123458.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 850 mlN - Ocolul Silvic Crişan  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Ceamurlia zona Crişan Mm 12+1252-Mm 13+250 mal stâng-/19906.191.348HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123478.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 1001 mlN - Ocolul Silvic Crişan  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Ceamurlia zona Crişan Mm 10+810-Mm 10+1811 mal stâng-/19913.607.535HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123498.13.02Cheu Obretin, mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 mlN - Ocolul Silvic Crişan  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Obretin zona Crişan Mm 17+800-Mm 17+1600 mal stâng1999/ 19992.196.759HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123508.18.02Pereu pe Canalul Sulina, mal stângZidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat, un masiv de anrocamente, taluz obţinut prin umplere cu pământ. Grosime zidărie piatră = 30 cm L = 1.790 mlN - Oraşul Sulina S - fluviul Dunărea  E - Cheu REMAT V - mal fluviul DunăreaRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina Mm 1+138-Mm 2+076 mal stâng2000/ 1961902HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123518.18.02Pereu pe Canalul Sulina, mal dreptZidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat, un masiv de anrocamente, taluz obţinut prin umplere cu pământ. Grosime zidărie piatră = 30 cm L = 2.282 mlN - fluviul Dunărea  S - oraşul Sulina  E - Cheu Sulina  V - mal fluviul DunăreaRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina Mm 1+000-Mm 2+430 mal drept2000/ 1961722HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123528.13.05Drum Port Liber - PescărieConstruit pe teren natural din pietriş şi pământ bătătorit L = 2.450 mlN - Canalul Sulina  S - Zona liberă şi Marea Neagră  V - Portul Sulina  E - Canalul perimetralRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina de la Hm 16 până la drumul Sulina - plajă-/19891.116.755HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123538.13.05Drum Pescărie - CapcanăConstruit pe o construcţie hidrotehnică, din pietriş şi pământ bătătorit L = 2.900 mlN - Canalul Sulina S - Marea Neagră E-V - Diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina Hm 16+00-Hm 45+00 mal drept-/1990161.412HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123558.18.02Pereu la Dunăre, mal stângExecutat din piatră brută cu mortar de ciment, în grosime de 30 cm L = 110 mlV - Pescărie  S-N - pereu dane maritime  APDM-GI  E - fluviul DunăreaRomânia, judeţul Brăila Portul Brăila Km 170+260-Km 170+370 mal stâng-/1910109HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare    
    123568.18.02Pereu la Dunăre, mal stângSaltea de fascine de 40 ml lăţime Coronamentul la cota +6 m Anrocamente de piatră brută la bază pereu L = 12 mlN - dana 35 AFDJ S-V - S.N. Galaţi E - fluviul DunăreaRomânia, judeţul Galaţi Portul Galaţi, bazin Lemnărie aval fosta dană 34 fluvială Mm 79+608-Mm 79+620 mal stâng-/1959365.513HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123578.18.02Pereu la Dunăre, mal stângAnrocamente de piatră brută la bază Saltea de fascine de 40 m lăţime Coronament la cota +6 m Lăţime = 7,8-8,0 ml L = 42 mlN - dana 36 APDM S - dana 34 AFDJ E - fluviul Dunărea  V - Şantierul Naval GalaţiRomânia, judeţul Galaţi Portul Galaţi, bazin Lemnărie aval fosta dană 35 fluvială Mm 79+477-Mm 79+519 mal stâng-/195870.597HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123588.18.02Pereu la Dunăre, mal stângSaltea de fascine de 40 ml lăţime Coronamentul la cota +6 m Anrocamente de piatră brută la bază pereu L = 96 mlN - dana 35 AFDJ S-V - S.N. Galaţi E - fluviul DunăreaRomânia, judeţul Galaţi Portul Galaţi, bazin Lemnărie aval fosta dană 34 fluvială Mm 79+519-Mm 79+608 mal stâng-/196187.487HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123598.18.02Pereu pentru acostarea navelor fluviale Dana 16 fluvialăAnrocamente de piatră brută la bază Fundul apărat de saltea de fascine de 1 m grosime cu lăţime cu variabilă de 10-35 ml L = 150 mlN - teren portuar APDM S - fluviul Dunărea  E - dană CN APDM Galaţi  V - dană CN APDM GalaţiRomânia, judeţul Galaţi Portul Galaţi Km 149+850-Km 150+000 mal stâng-/189414HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123608.18.02Pereu la Dunăre. Dana 5-6 fluvialăZidărie din piatră brută cu mortar de ciment Nu are saltea de fascine. Coronamentul la cota +6 m L = 130,5 mlN - faleza Galaţi  S - fluviul Dunărea  E - dana 7 AFDJ Galaţi  V - dana 4 AFDJ GalaţiRomânia, judeţul Galaţi Portul Galaţi Km 150+801,5-Km 150+932 mal stâng-/19062HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123618.18.02Pereu la Dunăre. Dana 3 fluvială (parţial)Anrocamente de piatră brută la bază Fundul apărat de saltea de fascine de 1 m grosime cu lăţime cu variabilă Coronamentul la cota +4,5 m L = 217 mlN - faleza Galaţi  S - fluviul Dunărea  E - dana 3-4 AFDJ Galaţi  V - dana 2 APDM GalaţiRomânia, judeţul Galaţi Portul Galaţi Km 151+082-Km 151+299 mal stâng-/190836HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    123628.18.02Pereu la Dunăre. Dana 3-4 fluvialăAnrocamente de piatră brută la bază Fundul apărat de saltea de fascine de 1 m grosime cu lăţime cu variabilă de 6 ml Coronamentul la cota +4,7 m L = 150 mlN - faleza Galaţi  S - fluviul Dunărea  E - dana 5 AFDJ Galaţi  V - dana 3 AFDJ GalaţiRomânia, judeţul Galaţi Portul Galaţi Km 150+932-Km 151+082 mal stâng-/190615HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123638.18.02Pereu la Dunăre. Dana 7-8 fluvialăZidărie din piatră brută cu mortar de ciment Anrocamente de piatră brută la bază Fundul apărat de saltea de fascine de 0,4 m grosime cu lăţime cu variabilă Coronamentul la cota +4,7 m L = 146,5 mlN - faleza Galaţi  S - fluviul Dunărea  E - dana 9 APDM Galaţi  V - dana 6 AFDJ GalaţiRomânia, judeţul Galaţi Portul Galaţi Km 150+655-Km 150+801,5 mal stâng-/1922176HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123648.18.02Cheu vertical la Dunăre, mal dreptZidărie din piatră brută cu mortar de ciment Anrocamente de piatră brută la bază L = 100 mlN - pereu APDM Galaţi S - cheu vertical APDM E - oraşul Tulcea  V - fluviul DunăreaRomânia, judeţul Tulcea Portul Tulcea Mm 38+635-Mm 38+735 mal drept-/1958212.937HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123658.13.02Diguri paraleleCorp dig din piatră brută cu creasta la 1 m sub nivelul apei. Dig pe două şiruri de piloţi la 3 m distanţă unul de altul Dig Nord - L = 1,338 ml Dig Sud - L = 370 mlN - Canal Sulina  Marea Neagră  S - în faţa băii spitalului  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina Mm 0- Hm 0-/1910288HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123668.13.07Epiu de gardăExecutate din piatră brută aşezată de la mal spre adânc L = 275 mlN - Marea Neagră  S - plaja Sulina  E - Marea Neagră  V - drum plajă-pescărieRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina la capătul jetelelor în dreptul Hm 16+00 la 1560 ml spre plajă-/19839.085.066HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123678.13.02Pereu la Dunăre, mal dreptZidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat un masiv de anrocamente, taluz obţinut prin umplere cu pământ Grosime zidărie piatră = 30 cm L = 7.275 mlN - Canalul Sulina  S - comuna Crişan  E - Ocolul Silvic Crişan  V - canalul CaraormanRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Mm 10+050-Mm 13+1769 mal drept-/196537.976HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123688.13.02Pereu la Dunăre, mal stângZidărie de piatră rostuită aşezată pe un strat de filtru invers. La capătul dinspre uscat, un masiv de anrocamente, taluz obţinut prin umplere cu pământ Grosime zidărie piatră = 30 cm L = 175 mN - Ocolul Silvic Crişan  S - Canalul Sulina  E - Complexul Lebăda  V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Mm 13+1100-Mm 13+1275 mal stâng-/1965371HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123698.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 mlN - Canalul Sulina  S - comuna Crişan  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Sectorul Ceamurlia Mm 12+452-Mm 12+1252 mal stâng-/1993178.216HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123708.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 1.108 mlN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan sectorul Obretin I Mm 15+012-Mm 15+1120 mal stâng-/198810.653.227HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123718.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 577 mlN - Complexul Lebăda  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Mm 13+1275-Mm 14+000 mal stâng-/1988878.585HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123728.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 mlN - Ocolul Silvic Crişan  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Monument Mm 13+250-Mm 13+950 şi Mm 13+1050-Dunărea V. mal stâng-/19888.370.795HG 362/1991 P.V. 38187/ 23.12.2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123738.13.02Cheu Ceamurlia, mal stângAnrocamente de piatră brută la bază Fundul apărat de saltea de fascine tip Dunăre prism L = 100 mlN - Ocolul Silvic Crişan  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Ceamurlia Mm 13+950-Mm 13+1050 mal stâng-/19878.310.713HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123748.13.02Cheu Obretin, mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 752 mlN - Ocolul Silvic Crişan  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Obretin Mm 13+1250-Mm 14+150 mal stâng-/19877.108.992HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123758.13.02Diguri vechiConstruite din piatră brută şi piloţi pe două şiruri, consolidare din beton şi blocuri turnate Dig Nord L = 1.993 ml Dig Sud L = 728 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina Mm 0-Hm 0-/19101.967HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123768.13.02Diguri paralele submersibileConstruite din piatră brută Dig Nord - L = 100 ml Dig Sud - L = 100 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 77+32-Hm 78+32 A - Hm 77+32-Hm 78+32-/1979169.112HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123778.13.02Diguri paralele submersibileConstruite din piatră brută Dig Nord - L = 100 ml Dig Sud - L = 100 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 78+32-Hm 79+32 S - Hm 78+32-Hm 79+32-/1980187.944HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123788.13.02Diguri paralele insubmersibileConstruite din piatră brută Dig Nord - L = 101,2 ml Dig Sud - L = 101,2 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 75+93,9-Hm 76+95,1 S - Hm 75+93,9-Hm 76+95,1-/1979231.189HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123798.13.02Diguri paralele insubmersibileConstruite din piatră brută Dig Nord - L = 78,4 ml Dig Sud - L = 78,4 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 76+95,1-Hm 77+73,5 S - Hm 76+95,1-Hm 77+73,5-/1980101.040HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluareîn administrare   imobil
    123808.13.02Diguri paralele insubmersibile Diguri paralele submersibileConstruite din piatră brută Insubmersibil Dig nord - L = 51,4 ml Dig sud - L = 49,4 ml Submersibil Dig Nord - L = 51 ml Dig Sud - L = 50 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina Insubmersibil N - Hm 74+19-Hm 74+70,4 S - Hm 74+23,2-Hm 74+72,6 Submersibil N - Hm 75+06-Hm 75+57 S - Hm 75+07-Hm 75+57-/197513.178HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123818.13.02Diguri paralele insubmersibile Diguri paralele submersibileConstruite din piatră brută Insubmersibil Dig Nord - L = 52,9 ml Dig Sud - L = 55,4 ml Submersibil Dig Nord - L = 50 ml Dig Sud - L = 50 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina Insubmersibil N - Hm 73+66,1-Hm 74+19 S - Hm 73+67,8-Hm 74+23,2 Submersibil N - Hm 74+56-Hm 75+06 S - Hm 74+57-Hm 75+07-/197413.852HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123828.13.02Diguri paralele insubmersibileConstruite din piatră brută Dig Nord - L = 26,4 ml Dig Sud - L = 24,2 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 74+70,4-Hm 74+96,8 S - Hm 74+72,6-Hm 74+96,8-/1976234.267HG 362/1991 P.V. 38187/ 23.12.2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123838.13.02Diguri paralele submersibileConstruite din piatră brută Dig Nord - L = 75 ml Dig Sud - L = 75 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 75+57-Hm 76+32 S - Hm 75+57-Hm 76+32-/1976316.306HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123848.13.02Diguri paralele insubmersibile Diguri paralele submersibileConstruite din piatră brută Insubmersibil Dig Nord - L = 65 ml Dig Sud - L = 38,5 ml Submersibil Dig Nord - L = 154,9 ml Dig Sud - L = 127,7 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina Insubmersibil N - Hm 73+01,1-Hm 73+66,1 S - Hm 73+29,3-Hm 73+67,8 Submersibil N - Hm 73+01,1-Hm 74+56 S - Hm 73+29,3-Hm 74+57-/197314.517HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123858.13.02Diguri paralele submersibileConstruite din piatră brută Dig Nord - L = 100 ml Dig Sud - L = 100 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 76+32-Hm 77+32 S - Hm 76+32-Hm 77+32-/1978152.250HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare    
    123868.13.02Diguri paralele insubmersibileConstruite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 97,1 ml Dig Sud - L = 97,1 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 74+96,8-Hm 75+93,9 S - Hm 74+96,8-Hm 75+93,9-/1978262.513HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123888.13.02Diguri paraleleConstruite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 50 ml Dig Sud - L = 50 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 50+42-Hm 50+92 S - Hm 50+77,9-Hm 51+27,9-/1956658HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123898.13.02Diguri paraleleDig Nord - L = 154,2 ml Dig Sud - L = 51,4 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 48+87,8-Hm 50+42 S - Hm 50+26,5-Hm 50+77,9-/1955466HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123908.13.02Diguri paraleleConstruite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 100 ml Dig Sud - L = 100 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 50+92-Hm 51+92 S - Hm 51+27,9-Hm 52+27,9-/1957461HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123918.13.02Diguri paraleleConstruite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 203 ml Dig Sud - L = 203 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 55+98-Hm 58+01 S - Hm 56+37,9-Hm 58+40,9-/1960523HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123929.13.02Diguri paraleleConstruite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 202 ml Dig Sud - L = 206 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 51+92-Hm 53+94 S - Hm 52+27,9-Hm 54+33,9-/1958535HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123938.13.02Diguri paraleleConstruite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 357,7 ml Dig Sud - L = 357,7 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 58+01-Hm 61+58,7 S - Hm 58+40,9-Hm 61+98,6-/1962568HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123948.13.02Diguri paraleleConstruite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 154,5 ml Dig Sud - L =196,2 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 61+58,7-Hm 63+13,2 S - Hm 61+98,6-Hm 63+94,8-/1963508HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123958.13.02Diguri paraleleConstruite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 276 ml Dig Sud - L = 224 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 63+13,2-Hm 65+89,2 S - Hm 63+94,8-Hm 66+18,8-/1964743HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123968.13.02Diguri paraleleConstruite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 125 ml Dig Sud - L = 125 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 65+89,2-Hm 67+14,2 S - Hm 66+18,8-Hm 67+43,8-/1966746HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123978.13.02Diguri paraleleConstruite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 100 ml Dig Sud - L = 100 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 67+14,2-Hm 68+14,2 S - Hm 67+43,8-Hm 68+43,8-/1967616HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123988.13.02Diguri paraleleConstruite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 100 ml Dig Sud - L = 100 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 68+14,2-Hm 69+14,2 S - Hm 68+43,8-Hm 69+43,8-/1968576HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    123998.13.02Diguri paraleleConstruite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 100 ml Dig Sud - L = 100 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 69+14,2-Hm 70+14,2 S - Hm 69+43,8-Hm 70+43,8-/1968629HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    124008.13.02Diguri paraleleConstruite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 101 ml Dig Sud - L = 101 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 70+14,2-Hm 71+15,2 S - Hm 70+43,8-Hm 71+44,8-/1970542HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    124018.13.02Diguri paraleleConstruite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 102 ml Dig Sud - L = 101 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 71+15,2-Hm 72+17,2 S - Hm 71+44,8-Hm 72+45,8-/1970325HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    124028.13.02Diguri paraleleConstruite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 83,9 ml Dig Sud - L = 83,6 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 72+17,2-Hm 73+01,1 S - Hm 72+45,8-Hm 73+29,4-/1971592HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    124038.13.02Diguri paraleleConstruite din piatră brută Fundaţie de saltele de fascine cu schelet din piloni din lemn de brad Dig Nord - L = 204 ml Dig Sud - L = 204 mlN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 53+94-Hm 55+98 S - Hm 54+33,9-Hm 56+37,9-/1959533HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    1213538.13.02Apărări de mal pe Canal Sulina, mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 750 mlN - Lacul Rotund  S - Canalul Sulina  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Maliuc Mm 22+750-Mm 22+1500 mal stâng2000/1.535.027HG 362/1991 P.V. 38187/ 23/12/2009 Raport evaluare 30097/2010în administrare   imobil
    1447978.13.07Teren platformă far aterizareS = 975,7 mpN - Canalul Sulina S - Marea Neagră E - dig paralel sud V - dig paralel sudRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina Hm 68+60-Hm 69+40 mal drept2002/8.575HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1447988.13.07Teren platformă lumini direcţionateUmplutură nisip cu piatră spartă şi strat drenant din piatră brută Construcţie dezafectată S = 18.700 mpS - dig de nord  N, E, V - Marea NeagrăRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina Hm 32+100-Hm 33+00 mal stâng2002/82.173HG 1.373/2000 Raport evaluare 1132/2008 PV 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1447998.13.06Teren clădire administrativă SulinaSuprafaţă construită: clădire administrativă - 1.214,71 mp clădire pentru locuit - 287 mp clădire pentru locuit - 172,5 mp clădire pentru locuit - 119 mp centrală termică - 99 mp S = 7.390,04 mpN - strada I  S - strada a II-a  V - drum stradal  E - Farul vechi şi AZL SulinaRomânia, judeţul Tulcea oraşul Sulina, str. I mal drept2002/115.688HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448008.13.08Teren clădiri pentru locuitsuprafaţă construită: clădire pentru locuit - 154 mp clădire pentru locuit - 172,5 mp clădire pentru locuit - 40 mp S = 1.072,02 mpN - AZL Sulina  S - Str. a II-a Sulina  E - Farul vechi  V - Drum stradalRomânia, judeţul Tulcea oraşul Sulina, str. a II-a mal drept2002/16.782HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448018.13.07Teren clădiri staţiunea Govorasuprafaţă construită: clădire staţiune - 86,40 mp clădire pentru locuit - 52,90 mp S = 1.131.09 mpN - drum stradal  S-E - proprietate privată  V - proprietate privatăRomânia, judeţul Tulcea comuna Maliuc satul Gorgova2002/15.843HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448028.13.07Teren staţiunea Crişan cu anexăsuprafaţă construită: clădire staţiune - 108,10 mp anexă - 19,38 mp S = 508,09 mpN - braţul Sulina  S, E - Primăria Crişan  V - proprietate privatăRomânia, judeţul Tulcea comuna Crişan2002/7.396HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448038.13.07Teren clădire staţiunea Ceatal Ismailsuprafaţă construită: clădire staţiune - 100 mp S = 4.512,06 mpV, N, E - Primăria comunei  Ceatalchioi  S - DunăreaRomânia, judeţul Tulcea Comuna Ceatalchioi satul Pătlăgeanca2002/44.611HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448048.13.07Teren clădire staţiunea Ceatal Sf. Gheorghesuprafaţă construită: clădire staţiune - 80 mp S = 2.614,69 mpN - braţul Sulina  V-S-E - Ocolul silvic TulceaRomânia, judeţul Tulcea comuna Maliuc satul Partizani2002/25.852HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448058.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12325)s = 23.800 mp S = 27.200 mpN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  V-E - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Maliuc Sectorul Păpădia Mm 27+350-Mm 27+1150 Mm 30+100 - Mm 30+300 mal stâng2002/425.805HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448068.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12331)S = 2.380 mpN - comuna Maliuc  S - Canalul Sulina  E - Colul Silvic Maliuc  V - Canalul FortunaRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Maliuc Mm 23+400 - Mm 23+1100 mal stâng2002/16.995HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448078.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12332)S = 37.570 mpN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Sectorul Păpădia Mm 28+020 - Mm 28+1125 mal stâng2002/335.345HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448088.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12333)S = 32.368 mpN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Sectorul Păpădia Mm 24+1130-Mm 25+230 mal stâng2002/288.912HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448098.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12334)S = 40.868 mpN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Timiş Canalul Sulina, Sectorul Obretin II zona Crişan Mm 15+1120-Mm 16+470 mal stâng2002/364.782HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448108.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12335)S = 31.076 mpN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Sectorul Obretin zona Crişan Mm 14+950-Mm 15+012 mal stâng2002/277.380HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448138.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12336)S = 35.360 mpN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Sectorul Obretin zona Crişan Mm 16+470-Mm 16+1510 mal stâng2002/315.619HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448148:13:02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12337)S = 35.088 mpN - Ocolul Silvic Crişan  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Ceamurlia zona Crişan Mm 9+1630-Mm 10+810 mal stâng2002/313.191HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448158.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12338)S = 32.538 mpN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Partizani-Păpădia Mm 28+1125-Mm 29+230 mal stâng2002/290.430HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448168.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12339)S = 40.970 mpN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Partizani-Păpădia Mm 29+230-Mm 29+1435 mal stâng2002/365.693HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448178.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12340)S = 27.200 mpN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Partizani-Păpădia Mm 26+1402-Mm 27+350 mal stâng2002/242.784HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448188.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12341)S = 27.200 mpN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Partizani-Păpădia Mm 25+230-Mm 25+1030 mal stâng2002/242.784HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448198.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12342)S = 32.300 mpN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Obretin zona Crişan Mm 14+000-Mm 14+950 mal stâng2002/288.305HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448208.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept şi mal stâng (MF 12343)S = 27.200 mp S = 25.568 mp S = 24.548 mp S = 38.828 mp S = 24.820 mp S = 30.668 mp Stot = 171.632 mpmal drept  N - Canalul Sulina  S - Amenajări Piscicola E-V - apărare mal AFDJ mal stâng  N - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan sectorul Obretin II Mm 14+1450-Mm 15+400 mal drept Mm 22+1500-Mm 23+400 Mm 27+1150-Mm 28+020 Mm 16+1510-Mm 17+800 Mm 24+400-Mm 24+1130 Mm 26+500-Mm 26+1402 mal stâng20021.325.112HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448218.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng şi mal drept (MF 12344)S = 24.378 mp S = 25.500 mp S = 27.200 mp Stot = 77.078 mpmal drept  N - Canalul Sulina  S - Amenajări Piscicola E-V - apărare mal AFDJ mal stâng  N - Ocolul Silvic  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan şi Partizani mal stâng Mm 29+1435-Mm 30+300 mal drept Mm 14+700-Mm 14+1450 Mm 15+400-Mm 15+12002002637.232HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448228.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12345)S = 28.900 mpN - Ocolul Silvic Crişan  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Ceamurlia zona Crişan Mm 12+1252-Mm 13+250 mal stâng2002/206.366HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448238.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12347)S = 34.034 mpN - Ocolul Silvic Crişan  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Ceamurlia zona Crişan Mm 10+810-Mm 10+1811 mal stâng2002/243.026HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448248.13.02Teren cheu Obretin (MF 12349)S = 27.200 mpN - Ocolul Silvic Crişan  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, Obretin zona Crişan Mm 17+800-Mm 17+1600 mal stâng2002/194.227HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448258.18.02Teren pereu pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12350)S = 3.580 mpN - Oraşul Sulina S - Fluviul Dunărea  E - Cheu REMAT V - mal fluviul DunăreaRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina Mm 1+138-Mm 2+076 mal stâng2002/31.463HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448268.18.02Teren pereu pe Canalul Sulina, mal drept (MF 12351)S = 4.610 mpN - fluviul Dunărea  S - oraşul Sulina  E - Cheu Sulina  V - mal fluviul DunăreaRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina Mm 1+000-Mm 2+430 mal drept2002/40.515HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448278.13.05Teren drum Port Liber- Pescărie (MF 12352)S = 83.164 mpN - Canalul Sulina  S - Zona Liberă şi Marea  Neagră  V - Portul Sulina  E - Canalul perimetralRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina de la Hm 16 până la drumul Sulina-plajă2002/365.445HG 1.373/2000 Raport evaluare 1132/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448288.13.05Teren drum Pescărie- Capcană (MF 12353)S = 97.920 mpN - Canalul Sulina S - Marea Neagră E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina Hm 16+00-Hm 45+00 mal drept2002/860.574HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448298.18.02Teren pereu la Dunăre (MF 12355)S = 814 mpV - Pescărie  S-N - pereu dane maritime APDM-Gl. E - fluviul DunăreaRomânia, judeţul Brăila Portul Brăila Km 170+260-Km 170+370 mal stâng2002/7.154HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448308.18.02Teren pereu la Dunăre (MF 12356)S = 96 mpN - dana 35 AFDJ S-V - S.N. Galaţi E - fluviul DunăreaRomânia, judeţul Galaţi Portul Galaţi, bazin Lemnărie aval fosta dană 34 fluvială Mm 79+608-Mm 79+620 mal stâng2002/844HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448318.18.02Teren pereu la Dunăre (MF 12357)S= 327,6 mpN - dana 36 APDM S - dana 34 AFDJ E - fluviul Dunărea  V - Şantierul Naval GalaţiRomânia, judeţul Galaţi Portul Galaţi, bazin Lemnărie aval fosta dană 35 fluvială Mm 79+477-Mm 79+519 mal stâng2002/2.879HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448328.18.02Teren pereu la Dunăre (MF 12358)S = 748,8 mpN - dana 35 AFDJ S-V - S.N. Galaţi E - fluviul DunăreaRomânia, judeţul Galaţi Portul Galaţi, bazin Lemnărie aval fosta dană 34 fluvială Mm 79+519-Mm 79+608 mal stâng2002/6.581HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448338.18.02Teren pereu pentru acostarea navelor fluviale Dana 16 fluvială (MF 12359)S = 825 mpN - teren portuar APDM S - fluviul Dunărea  E - dană CN APDM Galaţi  V - dană CN APDM GalaţiRomânia, judeţul Galaţi Portul Galaţi Km 149+850-Km 150+000 mal stâng2002/7.251HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448348.18.02Teren pereu la Dunăre. Dana 5-6 fluvială (MF 12360)S = 743,85 mpN - Faleza Galaţi  S - fluviul Dunărea  E - dana 7 AFDJ Galaţi  V - dana 4 AFDJ GalaţiRomânia, judeţul Galaţi Portul Galaţi Km 150+801,5-Km 150+932 mal stâng2002/9.193HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448358.18.02Teren pereu la Dunăre. Dana 3 fluvială (parţial) (MF 12361)S = 2.072,35 mpN - Faleza Galaţi  S - fluviul Dunărea  E - dana 3-4 AFDJ Galaţi  V - dana 2 APDM GalaţiRomânia, judeţul Galaţi Portul Galaţi Km 151+082-Km 151+299 mal stâng2002/25.612HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448368.18.02Teren pereu la Dunăre. Dana 3-4 fluvială (MF 12362)S = 855 mpN - Faleza Galaţi  S - fluviul Dunărea  E - dana 5 AFDJ Galaţi  V - dana 3 AFDJ GalaţiRomânia, judeţul Galaţi Portul Galaţi Km 150+932-Km 151+082 mal stâng2002/10.567HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448378.18.02Teren pereu la Dunăre. Dana 7-8 fluvială (MF 12363)S = 498,1 mpN - Faleza Galaţi  S - fluviul Dunărea  E - dana 9 APDM Galaţi  V - dana 6 AFDJ GalaţiRomânia, judeţul Galaţi Portul Galaţi Km 150+655-Km 150+801,5 mal stâng2002/6.156HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448388.18.02Teren cheu vertical la Dunăre (MF 12364)S = 300 mpN - Pereu APDM Galaţi S - cheu vertical APDM E - oraşul Tulcea  V - fluviul DunăreaRomânia, judeţul Tulcea Portul Tulcea Mm 38+635-Mm 38+735 mal drept2002/3.708HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448398.13.07Teren epiu gardă (MF 12366)S= 8.250 mpN - Marea Neagră  S - plaja Sulina  E - Marea Neagră  V - drum Plajă-PescărieRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina la capătul jetelelor în dreptul Hm 16+00 la 1560 ml spre plajă2002/72.505HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448408.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12369)S = 27.200 mpN - Canalul Sulina  S - comuna Crişan  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Sectorul Ceamurlia Mm 12+452-Mm 12+1252 mal stâng2002/313.751HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448418.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12370)S= 37.672 mpN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan sectorul Obretin I Mm 15+012-Mm 15+1120 mal stâng2002/331.082HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448428.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12371)S = 27.200 mpN - Complexul Lebăda  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Mm 13+1275-Mm 14+000 mal stâng2002/313.751HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448438.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 12372)S = 27.200 mpN - Ocolul Silvic Crişan  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Monument Mm 13+250-Mm 13+950 şi Mm 13+1050-Dunărea V. mal stâng2002/313.751HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448448.13.02Teren cheu Ceamurlia (MF 12373)S = 3.400 mpN - Ocolul Silvic Crişan  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Ceamurlia Mm 13+950-Mm 13+1050 mal stâng2002/39.219HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448458.13.02Teren cheu Obretin (MF 12374)S = 25.568 mpN - Ocolul Silvic Crişan  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Obretin Mm 13+1250-Mm 14+150 mal stâng2002/294.926HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448468.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 121353)S = 25.500 mpN - Lacul Rotund S - Canalul Sulina E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Maliuc Mm 22+750-Mm 22+1500 mal stâng2002/224.108HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448478.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal dreptSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 852 mlN - Canalul Sulina  S - Ocolul Silvic Crişan  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan sectorul Obretin Mm 15+1200-Mm 16+200 mal drept2002/ 20022.407.817HG 1.373/2000 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448488.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept (MF 144847)S = 28.968 mpN - Canalul Sulina  S - Ocolul Silvic Crişan  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan sectorul Obretin Mm 15+1200-Mm 16+200 mal drept2002/ 2002254.587HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448498.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal dreptSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 852 mlN - Canalul Sulina  S - Ocolul Silvic Crişan  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan sectorul Obretin Mm 16+1000-Mm 17+000 mal drept2002/ 20027.037.548HG 1.373/2000 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448508.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept (MF 144849)S = 28.968 mpN - Canalul Sulina  S - Ocolul Silvic Crişan  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan sectorul Obretin Mm 16+1000-Mm 17+000 mal drept2002/ 2002254.587HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448518.13.02Teren diguri paralele submersibile (MF 12376)Dig Nord - S = 3.000 mp Dig Sud - S = 3.000 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 77+32-Hm 78+32 S - Hm 77+32-Hm 78+322002/52.731HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448528.13.02Teren diguri paralele submersibile (MF 12377)Dig Nord - S = 3.000 mp Dig Sud - S = 3.000 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 78+32-Hm 79+32 S - Hm 78+32-Hm 79+322002/52.731HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448538.13.02Teren diguri paralele submersibile (MF 12380)Dig Nord - S = 1.530 mp Dig Sud - S = 1.500 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina Submersibil N - Hm 75+06-Hm 75+57 S - Hm 75+07-Hm 75+572002/26.629HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448548.13.02Teren diguri paralele submersibile (MF 12381)Dig Nord - S = 1.500 mp Dig Sud - S = 1.500 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina Submersibil N - Hm 74+56-Hm 75+06 S - Hm 74+57-Hm 75+072002/26.366HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448558.13.02Teren diguri paralele submersibile (MF 12383)Dig Nord - S = 2.250 mp Dig Sud - S = 2.250 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 75+57-Hm 76+32 S - Hm 75+57-Hm 76+322002/21.971HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448568.13.02Teren diguri paralele submersibile (MF 12384)Dig Nord - S = 4.647 mp Dig Sud - S = 3.831 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina Submersibil N - Hm 73+01,1-Hm 74+56 S - Hm 73+29,3-Hm 74+572002/74.509HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448578.13.02Teren diguri paralele submersibile (MF 12385)Dig Nord - S = 3.000 mp Dig Sud - S = 3.000 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 76+32-Hm 77+32 S - Hm 76+32-Hm 77+322002/52.731HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448598.13.02Teren diguri paralele (MF 12388)Dig Nord - S = 1.500 mp Dig Sud - S = 1.500 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 50+42-Hm 50+92 S - Hm 50+77,9-Hm 51+27,92002/26.366HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448608.13.02Teren diguri paralele (MF 12389)Dig Nord - S = 4.626 mp Dig Sud - S = 1.542 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 48+87,8-Hm 50+42 S - Hm 50+26,5-Hm 50+77,92002/54.208HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448618.13.02Teren diguri paralele (MF 12390)Dig Nord - S = 3.000 mp Dig Sud - S = 3.000 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 50+92-Hm 51+92 S - Hm 51+27,9-Hm 52+27,92002/52.731HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448628.13.02Teren diguri paralele (MF 12391)Dig Nord - S = 6.090 mp Dig Sud - S = 6.090 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 55+98-Hm 58+01 S - Hm 56+37,9-Hm 58+40,92002/107.044HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448638.13.02Teren diguri paralele (MF 12392)Dig Nord - S = 6.060 mp Dig Sud - S = 6.180 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 51+92-Hm 53+94 S - Hm 52+27,9-Hm 54+33,92002/107.572HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448648.13.02Teren diguri paralele (MF 12393)Dig Nord - S = 10.731 mp Dig Sud - S = 10.731 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 58+01-Hm 61+58,7 S - Hm 58+40,9-Hm 61+98,62002/188.620HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448658.13.02Teren diguri paralele (MF 12394)Dig Nord - S = 4.635 mp Dig Sud - S = 5.886 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 61+58,7- Hm 63+13,2 S - Hm 61+98,6-Hm 63+94,82002/92.464HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448668.13.02Teren diguri paralele (MF 12395)Dig Nord - S = 8.280 mp Dig Sud - S = 6.720 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 63+13,2-Hm 65+89,2 S - Hm 63+94,8-Hm 66+18,82002/131.828HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448678.13.02Teren diguri paralele (MF 12396)Dig Nord - S = 3.750 mp Dig Sud - S = 3.750 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 65+89,2-Hm 67+14,2 S - Hm 66+18,8-Hm 67+43,82002/65.914HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448688.13.02Teren diguri paralele (MF 12397)Dig Nord - S = 3.000 mp Dig Sud - S = 3.000 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 67+14,2-Hm 68+14,2 S - Hm 67+43,8-Hm 68+43,82002/52.731HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448698.13.02Teren diguri paralele (MF 12398)Dig Nord - S = 3.000 mp Dig Sud - S = 3.000 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 68+14,2-Hm 69+14,2 S - Hm 68+43,8-Hm 69+43,82002/52.731HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448708.13.02Teren diguri paralele (MF 12399)Dig Nord - S = 3.000 mp Dig Sud - S = 3.000 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 69+14,2-Hm 70+14,2 S - Hm 69+43,8-Hm 70+43,82002/52.731HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448718.13.02Teren diguri paralele (MF 12400)Dig Nord - S = 3.030 mp Dig Sud - S = 3.030 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 70+14,2-Hm 71+15,2 S - Hm 70+43,8-Hm 71+44,82002/53.259HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448728.13.02Teren diguri paralele (MF 12401)Dig Nord - S = 3.060 mp Dig Sud - S = 3.030 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 71+15,2-Hm 72+17,2 S - Hm 71+44,8-Hm 72+45,82002/53.522HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448738.13.02Teren diguri paralele (MF 12402)Dig Nord - S = 2.517 mp Dig Sud - S = 2.505 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 72+17,2-Hm 73+01,1 S - Hm 72+45,8-Hm 73+29,42002/44.136HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448748.13.02Teren diguri paralele (MF 12403)Dig Nord - S = 6.120 mp Dig Sud - S = 6.120 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina, Bara Sulina N - Hm 53+94-Hm 55+98 S - Hm 54+33,9-Hm 56+37,92002/107.572HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448758.13.07Teren clădire semaforică IzvoareleS teren = 620,50 mp S construită = 54 mpN - Dunărea  S - Drum forestier  E-V - zonă colmatatăRomânia, judeţul Constanţa comuna Izvoarele satul Pârjoaia2002/3.520HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448768.13.02Teren pereu canal Sulina, mal stâng (MF 12327)S = 254,80 mpE-V-N - Ocolul Silvic  Maliuc  S - Canalul SulinaRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina Mm 18+950-Mm 18+1064 mal stâng2002/2.239HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448778.13.02Teren pereu canal Sulina, mal stâng (MF 12328)S = 4.680 mpN - comuna Maliuc  S - Canal Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, comuna Maliuc Mm 23+1281-Mm 24+404 mal stâng2002/35.989HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448788.13.02Teren pereu canal Sulina, mal drept (MF 12329)S = 78.109 mpN - Canalul Sulina  S - Ocolul Silvic Maliuc satul Gorgova, satul Vulturu, satul Partizani, comuna Maliuc E - Ocol Silvic Maliuc  V - Braţul TulceaRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Gorgova Vulturu-Partizani Mm. 21+050 - Mm 33+1560 mal drept2002/686.464HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448798.13.02Teren pereu canal Sulina, mal stâng (MF 12330)S = 18.231 mpN - satul Partizani, Ocolul  Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E - apărare mal AFDJ V - Ocol Silvic MaliucRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Partizani Mm 30+1592- Mm 34+261 mal stâng2002/160.224HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448808.13.02Teren pereu canal Sulina, mal drept (MF 12367)S = 11.796,4 mpN - Canalul Sulina  S - comuna Crişan  E - Ocolul Silvic Crişan  V - canalul CaraormanRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Mm 10+050-Mm 13+1769 mal drept2002/103.673HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448818.13.02Teren pereu canal Sulina, mal stâng (MF 12368)S = 780 mpN - Ocolul Silvic Crişan  S - Canalul Sulina  E - Complexul Lebăda  V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, zona Crişan Mm 13+1100-Mm 13+1275 mal stâng2002/6.855HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1448828.13.02Teren diguri vechi (MF 12375)Dig Nord - S = 5.979 mp Dig Sud - S = 3.345 mpN-S - Marea Neagră  E-V - diguri AFDJRomânia, judeţul Tulcea Portul Sulina Mm 0-Hm 02002/81.944HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1475018.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal dreptSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 mlN - Canalul Sulina  S - lacul Obretinul Mic  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin Mm 16+200-Mm 16+1000 mal drept2002/5.911.691HG 1.373/2000 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1475028.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept (MF 147501)S = 22.000 mpN - Canalul Sulina  S - lacul Obretinul Mic  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin Mm 16+200-Mm 16+1000 mal drept2002/193.348HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1475038.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal dreptSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 mlN - Canalul Sulina  S - lacul Obretinul Mic  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin Mm 17+000-Mm 17+800 mal drept2002/8.769.581HG 1.373/2000 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1475048.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept (MF 147503)S = 22.000 mpN - Canalul Sulina  S - lacul Obretinul Mic  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin Mm 17+000-Mm 17+800 mal drept2002/193.348HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1475058.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal dreptSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 270 mlN - Canalul Sulina  S - lacul Obretinul Mic  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin Mm 17+800-Mm 17+1070 mal drept2002/3.018.060HG 1.373/2000 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1475068.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal drept (MF 147505)S = 8.640 mpN - Canalul Sulina  S - lacul Obretinul Mic  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, sectorul Obretin Mm 17+800-Mm 17+1070 mal drept2002/75.933HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1518968.13.02Apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stângSaltea cu fascine tip Dunăre, prism anrocamente piatră brută, filtru geotextil, traversă colmatare, umplutură de pământ, îmbrăcăminte blocuri piatră L = 800 mlN - Ocol Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, portul Crişan Mm 11+1504-Mm 12+452 mal stâng2002/606.532HG 1.373/2000 Raport evaluare 30097/2010 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    1518978.13.02Teren apărări de mal pe Canalul Sulina, mal stâng (MF 151896)S = 27.200 mpN - Ocolul Silvic Maliuc  S - Canalul Sulina  E-V - apărare mal AFDJRomânia, judeţul Tulcea Canalul Sulina, portul Crişan Mm 11+1504-Mm 12+452 mal stâng2002/239.048HG 1.373/2000 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
    337668.18.01Teren portuar, portul GiurgiuS = 3.470 mpN - SNCF  S - Bazinul Veriga  E - Ferry-boat  V - DADP GiurgiuRomânia, judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, şos. Portului nr. 1200638.120HG 1.517/2006 Raport evaluare 41071/2008 P.V. 38187/ 23/12/2009în administrare   imobil
  -----