ORDIN nr. 143 din 20 decembrie 2012pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 7/2012 privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamaţiile primite de la clienţi şi stadiul rezolvării acestora
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2013    În conformitate cu prevederile art. 1, 2, ale art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15), precum şi cu cele ale art. 8 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere solicitarea Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe (AEVMP) şi prevederile art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, coroborate cu cele ale art. 35 din acelaşi regulament,în baza dispoziţiilor art. 23 şi ale art. 35 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 59 alin. (3) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Comisiei Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările şi completările ulterioare,Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 20 decembrie 2012, emiterea următorului ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunea nr. 7/2012 privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamaţiile primite de la clienţi şi stadiul rezolvării acestora.  +  Articolul 2Instrucţiunea menţionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicată şi în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,Eugenia Carmen NegoiţăBucureşti, 20 decembrie 2012.Nr. 143.INSTRUCTIUNI 7 20/12/2012