ORDIN nr. 1.279 din 14 decembrie 2012privind aprobarea Criteriilor de evaluare, a condiţiilor de funcţionare şi monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 3 ianuarie 2013    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică nr. R.A. 1.187/2012,având în vedere prevederile art. 52 lit. c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Criteriile de evaluare, condiţiile de funcţionare şi monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Criteriile de evaluare, condiţiile de funcţionare şi monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase prevăzute la alin. (1) sunt revizuite periodic, în funcţie de modificarea cerinţelor legislative naţionale şi europene şi a condiţiilor tehnico-economice.  +  Articolul 2Criteriile de evaluare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute utilizate pentru deşeurile medicale periculoase vor fi aplicate de orice unitate sanitară care intenţionează să achiziţioneze astfel de echipamente, precum şi de operatorii economici care comercializează sau exploatează aceste echipamente.  +  Articolul 3Institutul Naţional de Sănătate Publică analizează documentaţia prezentată de solicitant şi emite referatul tehnic de evaluare pentru echipamentele de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute utilizate pentru deşeurile medicale periculoase.  +  Articolul 4Condiţiile de funcţionare şi de monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase aflate în faza de operare vor fi verificate de către personalul de specialitate desemnat din cadrul direcţiilor de sănătate publică teritoriale.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.Ministru sănătăţii,Raed ArafatBucureşti, 14 decembrie 2012.Nr. 1.279.  +  AnexăCRITERII 14/12/2012