HOTĂRÂRE nr. 1.281 din 18 decembrie 2012pentru modificarea datelor de identificare, schimbarea titularului dreptului de administrare, precum şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor imobile aflate în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Datele de identificare a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi se modifică şi se înlocuiesc cu datele prevăzute în anexa nr. 1. (2) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a următoarelor construcţii prevăzute la alin. (1): a) construcţiile cu indicativul C2, C5, C7, C9, C10, C11, C12, C13 înregistrate la nr. M.F.155308; b) suprafaţa construită de 315 mp din construcţia cu numărul C6, înregistrată la nr. M.F.155308.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea dreptului de administrare a bunurilor aflate în domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 2, de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi la Institutul Oncologic Iaşi.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Ministerul Sănătăţii va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Raed ArafatViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 18 decembrie 2012.Nr. 1.281.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aflate în domeniul public al statuluişi în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă"Sf. Spiridon" Iaşi (CUI 4701312)
  *Font 9*
  ┌────────┬───────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────┐│ Nr. │ Codul de │ Denumirea │ Datele de identificare │ Valoarea ││ M.F. │clasificare│ ├─────────────────────────────┬──────────────┤de inventar││ │ │ │ Descrierea tehnică │ Adresa │ (lei) │├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤│ 155308 │ 8.25.01 │ Teren şi │S teren = 10.701 mp; │Municipiul │ 17.381.604││ │ │construcţii│C1 = (P) UPU │Iaşi, │ lei ││ │ │ │Sc = 156 mp; │str. G-ral │ ││ │ │ │C2, Copertină, Sc = 36 mp; │H.M. Berthelot│ ││ │ │ │C3 = (P) Beci, Sc = 7 mp; │nr. 2 │ ││ │ │ │C4 = (P + E) Chirurgie; │ │ ││ │ │ │Sc = 693 mp, Su = 861 mp; │ │ ││ │ │ │C5 = (P) Coridor acces │ │ ││ │ │ │Sc = 39 mp; │ │ ││ │ │ │C6 = (P + E) Laboratoare, │ │ ││ │ │ │Sc = 447 mp, Su = 597 mp; │ │ ││ │ │ │C7 = (P) Spălătorie, │ │ ││ │ │ │Sc = 172 mp; │ │ ││ │ │ │C8 = (DS + P) Ortopedie, │ │ ││ │ │ │Sc = 366 mp; Su = 416 mp; │ │ ││ │ │ │C9 = (P) Magazie Sc = 48 mp; │ │ ││ │ │ │C10 = (P) Magazie Sc = 80 mp;│ │ ││ │ │ │C11 = (P) Magazie Sc = 72 mp;│ │ ││ │ │ │C12 = (P) Centrală termică │ │ ││ │ │ │Sc = 174 mp; │ │ ││ │ │ │C13 = (P) magazie + depozit, │ │ ││ │ │ │Sc = 67 mp; │ │ ││ │ │ │CF nr. 139739 │ │ │├────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤│ 155309 │ 8.25.01 │ Teren şi │S teren = 1.462 mp, │Municipiul │ 2.383.463││ │ │construcţii│C1 = (P + 1) │Iaşi, │ lei ││ │ │ │Sc = 470 mp; Su = 430 mp; │str. │ ││ │ │ │C2 = (P) Centrală termică │I. Creangă │ ││ │ │ │Sc = 18 mp; Su = 51 mp; │nr. 5 bis │ ││ │ │ │CF nr. 133130 │ │ ││ │ │ │ │ │ │└────────┴───────────┴───────────┴─────────────────────────────┴──────────────┴───────────┘
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aflate în domeniul public al statuluicare se transmit din administrarea Spitalului ClinicJudeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi (CUI 4701312) înadministrarea Institutului Oncologic Iaşi (CUI 29067408)
  *Font 9*
  ┌────────┬───────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────┐│ Nr. │ Codul de │ Denumirea │ Datele de identificare │ Valoarea ││ M.F. │clasificare│ ├───────────────────────────┬──────────────┤de inventar││ │ │ │ Descrierea tehnică │ Adresa │ (lei) │├────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┤│ 155308 │ 8.25.01 │ Teren şi │S teren = 10.701 mp, │Municipiul │ 16.368.173││ │ │construcţii│C1 = (P) UPU, Sc = 156 mp; │Iaşi, │ ││ │ │ │C3 = (P) Beci, Sc = 7 mp; │str. G-ral │ ││ │ │ │C4 = (P + E ) Chirurgie │H.M. Berthelot│ ││ │ │ │Sc = 693 mp; Su = 861 mp; │nr. 2 │ ││ │ │ │C6 = (P + E) Laboratoare │ │ ││ │ │ │Sc = 132 mp; Su = 138 mp; │ │ ││ │ │ │C8 = (DS + P) Ortopedie │ │ ││ │ │ │Sc = 366 mp; Su = 416 mp; │ │ ││ │ │ │CF nr. 139739 │ │ │├────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────┼───────────┤│ 155309 │ 8.25.01 │ Teren şi │S teren = 1.462 mp, │Municipiul │ 2.383.463││ │ │construcţii│C1 = (P + 1) │Iaşi, str. │ ││ │ │ │Sc = 470 mp; Su = 430 mp; │I. Creangă │ ││ │ │ │C2 = (P) Centrală termică │nr. 5 bis │ ││ │ │ │Sc = 18 mp; Su = 51 mp; │ │ ││ │ │ │CF nr. 133130 │ │ │└────────┴───────────┴───────────┴───────────────────────────┴──────────────┴───────────┘----------