HOTĂRÂRE nr. 1.276 din 18 decembrie 2012privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare şi modificării valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat cu nr. M.F.P. 101.124 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru o parte din imobilul prevăzut la art. 2, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 18 decembrie 2012.Nr. 1.276.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor, prin U.M. 0608 Constanţa,a cărui valoare de inventar se modifică
  Nr. M.F.P. Codul de clasi- ficare Denumirea imobilului Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Valoarea contabilă actualizată (lei) Tipul bunului
  101.124 8.19.01 45-89 Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa Ministerul Administraţiei şi Internelor - U.M. 0608 Constanţa Cod unic de identificare (CUI) 7015220 31.595.839,93 imobil
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului şiîn administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,prin U.M. 0608 Constanţa, a cărui unitate de administrare s-a schimbat
  Adresa imobilului Denumirea imobilului transferat Codul de clasi- ficare Unitatea de administrare de la care s-a transmis imobilul Unitatea de administrare la care s-a transmis imobilul Valoarea contabilă la data preluării (lei) Nr. M.F.P.
  Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa 45-89 8.19.01 Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucureşti) Cod unic de identificare (CUI) 4192782 Ordonator terţiar de credite U.M. 0608 Constanţa Cod unic de identificare (CUI) 7015220 Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucureşti) Cod unic de identificare (CUI) 4192782 Ordonator terţiar de credite U.M. 0406 Constanţa Cod unic de identificare (CUI) 4300582 31.595.839,93 101.124
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale phărţii de imobil aflat în domeniul public al statuluişi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,prin U.M. 0406 Constanţa, a cărei unitate de administrare s-a schimbat
    Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiUnitatea de administrare de la care s-a transmis imobilulUnitatea de administrare la care s-a transmis imobilulDatele de identificare ale părţii de imobil care se predăNr. M.F.P.
    101.124 (parţial)8.19.0145-89Municipiul Constanţa, judeţul ConstanţaOrdonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucureşti) Cod unic de identificare  (CUI) 4192782  Ordonator terţiar de credite U.M. 0406  Constanţa Cod unic de identificare (CUI) 4300582Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Poliţiei  Române - SATMF Cod unic de identificare  (CUI) 4453144  Ordonator terţiar de credite  Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa  Cod unic de identificare (CUI) 4300965Denumirea:  13-136  Valoarea:  303.268,78 leiMinisterul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului.
  -------