HOTĂRÂRE nr. 1.220 din 12 decembrie 2012pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontieră
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 27 decembrie 2012    Luând în considerare prevederile Deciziei Comisiei C (2009) 3.770 din 20 mai 2009 de modificare a specificaţiilor tehnice pentru modelul uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 16 martie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - Permisele de mic trafic de frontieră conţin elementele biometrice de identificare ale titularului acestuia în conformitate cu prevederile art. 4a şi 4b din Regulamentul (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectă specificaţiile tehnice prevăzute în Decizia Comisiei C (2009) 3.770 din 20 mai 2009 de modificare a specificaţiilor tehnice pentru modelul uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe."2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanMinistrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 12 decembrie 2012.Nr. 1.220.  +  Anexă(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 174/2010)PERMIS DE MIC TRAFIC DE FRONTIERĂForma şi mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-I (document ICAO 9303, partea a treia).Rubrici faţa I:---------------Titlul documentului: PERMIS DE MIC TRAFIC DE FRONTIERĂNumărul documentului: element tactil format din indicativul ROU şi 7 caractere numericeNumele şi prenumele: numele şi prenumele titularului, în această ordine, pe maximum două rânduriData eliberăriiData expirăriiAutoritatea emitentăValabil numai împreună cu paşaportul seria ... nr. ...: seria şi numărul paşaportului titularuluiFotografiaSemnătura titularuluiRubrici faţa a II-a:--------------------Data naşteriiAdresa: se va introduce adresa completă pe maximum 3 rânduri.Cetăţenia (ţara)Sexul: simbolizat prin litera F sau MObservaţiiZona citibilă optic (MRZ): în conformitate cu standardul ICAOElemente descriptive:---------------------- Documentul conţine un mediu de stocare electronică fără contact, în care sunt incluse elemente biometrice de identificare ale titularului.- Documentul este construit sub forma unui card format din straturi de policarbonat laminat.- Denumirile rubricilor se scriu în limba română, folosind diacritice.- Culoare: variabilă albastru-roşu-albastru- Pe fundalul feţei I, stema României în partea dreaptă- Elemente de securitate: grafică de securitate (guilloche în două tonuri, raster special personalizat, fundal de securitate, microtext variabil), cerneală variabilă optic (OVI), cerneală fluorescentă în spectrul UV, element holografic variabil optic, elemente de personalizare tactile- Tehnici de tipărire utilizate: tipar în tehnologie rainbow, tipar waterless, tipar serigrafic- Personalizarea: prin gravare laserPermisele care vor fi eliberate de România corespund normelor de siguranţă şi specificaţiilor stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 380/2008 al Consiliului din 18 aprilie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.--------