HOTĂRÂRE nr. 1.273 din 18 decembrie 2012pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 22 decembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICTermenele prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 29 decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 iulie 2013, respectiv până la data de 30 septembrie 2013.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuMinistrul sănătăţii,Raed ArafatViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 18 decembrie 2012.Nr. 1.273.-------