HOTĂRÂRE nr. 1.235 din 12 decembrie 2012privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii C.F. Bucureşti, Timişoara, Cluj, Braşov şi Galaţi, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 21 decembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii C.F. Bucureşti, Timişoara, Cluj, Braşov şi Galaţi, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă.  +  Articolul 3 (1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. (2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Ovidiu Ioan SilaghiViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 12 decembrie 2012.Nr. 1.235.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale mijloacelor fixe aflate în administrareaMinisterului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiuneaCompaniei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - SucursalaC.R.E.I.R. C.F. Bucureşti, care trec din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al statului şi înadministrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A.,în vederea reutilizării şi refolosirii, respectivscoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după cazCS MTI: 13633330CUI Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R."- S.A.: R 11054529INFRASTRUCTURA FEROVIARĂ PUBLICĂ INTEROPERABILĂ
      (LEI)
    Nr. crt.GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumirea mijlocului fixDate de identificareAn dob./ An PIFValoarea de inventarSituaţia juridicăSituaţia juridică ac.Tipul bunului
    Descrierea tehnicăVecinătăţiAdresaBaza legalăÎn admin./ conces.Conces./ Închir./Titlu
    0123456789101112
    1147768 (parţial)8.10.02Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabilePod beton armat km 20+474 - fir 1, alcătuit din tablier din beton armat, lg = 16,64 mlSucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, CraiovaReg. C.F. Bucureşti - Secţia L 1 Bucureşti - L100 Bucureşti- Videle, între st. Domneşti-Grădinari, km 20 + 473 fir I19462389,46 mijloace fixe exclusiv terenuriLegea 219, HG 581/98concesionatconcesionatimobil
    2Pod dalat de beton armat km 20+474 - fir 2, alcătuit din dală din beton armat, lg = 16,64 mlSucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, CraiovaReg. C.F. Bucureşti - Secţia L 1 Bucureşti - L100 Bucureşti- Videle, între st. Domneşti-Grădinari, km 20 + 473 fir I I1970451,85 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219, HG 581/98concesionatconcesionatimobil
    3Pod beton armat km 21+047 - fir 1, alcătuit din tablier din beton armat, lg = 16,64 mlSucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, CraiovaReg. C.F. Bucureşti - Secţia L 1 Bucureşti - L100 Bucureşti- Videle, între st. Domneşti-Grădinari, km 21 + 047 fir I19461.418,66 mijloace fixe exclusiv terenuri (reprezintă cota- parte din val. inv. totală de 2837,32 conf. fişei de inv. nr. 2520)Legea 219, HG 581/98concesionatconcesionatimobil
    4Pod beton armat km 21+434 - fir 1, alcătuit din tablier din beton armat, lg = 16,64 mlSucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, CraiovaReg. C.F. Bucureşti - Secţia L 1 Bucureşti - L100 Bucureşti- Videle, între st. Domneşti-Grădinari, km 21 + 434 fir I19461.418,66 mijloace fixe, exclusiv terenuri (reprezintă cota- parte din val. inv. totală de 2837,32 conf. fişei de inv. nr. 2521)Legea 219, HG 581/98concesionatconcesionatimobil
    5147768 (parţial)8.10.02Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabilePod metalic grindă cu inima plină, cale simplă, ecartament normal - Colectoare Mogoşoaia km 1 + 510Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, CraiovaReg. C.F. Bucureşti - Secţia L3 Bucureşti Obor - L301 B Colectoare Mogoşoaia km 1+5101969169934,5 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219, HG 581/98concesionatconcesionatimobil
    6Pod metalic grindă cu inima plină, cale simplă, ecartament normal - Bucureşti Triaj - Mogoşoaia km 4 + 509Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, CraiovaReg. C.F. Bucureşti - Secţia L3 Bucureşti Obor - L301 K Bucureşti Triaj - Mogoşoaia km 4+5091969169934,5 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219, HG 581/98concesionatconcesionatimobil
    7Pod metalic grindă cu inima plină, cale simplă, ecartament normal - Bucureşti N. - Urziceni km 11 + 109Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, CraiovaReg. C.F. Bucureşti - Secţia L3 Bucureşti Obor - L700 Bucureşti - Urziceni km 11+1091969169934,48 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219, HG 581/98concesionatconcesionatimobil
    8Pod metalic grindă cu inima plină, cale dublă, ecartament normal km 57 + 560 fir I-IISucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, CraiovaReg. C.F. Bucureşti - Secţia L5 Câmpina - L 300 Bucureşti Nord - Ploieşti km 57+560 fir I-II1925201526,07 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219, HG 581/98concesionatconcesionatimobil
    Total147768 (parţial)8.10.02Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabilePoduri cale ferată, ecartament normal, nr. buc. = 8 buc.Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Constanţa, Galaţi, Braşov, CraiovaSucursala C.R.E.I.R. C.F. Bucureşti: Secţia L1 Bucureşti, L3 Buc. Obor, L5 Câmpina1998717008,18 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219, HG 581/98concesionatconcesionatimobil
   +  Anexa 2 DATE DE IDENTIFICAREale mijloacelor fixe aflate în administrareaMinisterului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiuneaCompaniei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. -Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Timişoara, care trec din domeniul publical statului în domeniul privat al statului şi înadministrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.,în vederea reutilizării şi refolosirii, respectivscoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după cazCS MTI: 13633330CUI Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.: R 11054529
    Nr. crt.GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTipul bunului
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
    0123456789101112
    1147794 parţial8.10.02Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabilePod km 5 + 403 ( pod metal, d = 87,5 m; 94,32 x 5)Ilia-DobraIlia-Dobra, judeţul Hunedoara1898251 mijloace fixe, exclusiv terenuriL 219/1998, HG 581/1998concesionatconcesionatImobil
    2Pod km 72 + 569 (linia 116 DII; pod boltit din zidărie piatră, D = 5,70 m)Băniţa-PetroşaniBăniţa-Petroşani, judeţul Hunedoara187030200 mijloace fixe, exclusiv terenuriL 219/1998, HG 581/1998concesionatconcesionatImobil
    3Podeţ km 12 + 255 (podeţ dalat d = 1,20 m; 13,6 x 5)Dobra-LăpugiuDobra-Lăpugiu, judeţul Hunedoara18963 mijloace fixe, exclusiv terenuriL 219/1998, HG 581/1998concesionatconcesionatImobil
    TOTAL:147794 parţial8.10.02Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabilepoduri = 2 buc. şi podeţe = 1 buc.Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Cluj, Braşov, CraiovaSucursala C.R.E.I.R. C.F. Timişoara   30454 mijloace fixe, exclusiv terenuriL 219/1998, HG 581/1998concesionatconcesionatImobil
   +  Anexa 3 DATE DE IDENTIFICAREale mijloacelor fixe aflate înadministrarea Ministerului Transporturilor şiInfrastructurii şi în concesiunea CompanieiNaţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.- Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Cluj, care trec din domeniul public alstatului în domeniul privat al statului şi înadministrarea Companiei Naţionale de CăiFerate "C.F.R." - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii,respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după cazCS MTI: 13633330CUI Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A: R 11054529
    Nr. crt.GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTipul bunului
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
    0123456789101112
    1147804 parţial Carte funciară nr. 19580, 563158.10.01Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabileLinia 3 st. Bistriţa; L = 0,349 km reali, tip 49; TL; 1.440 buc./kmSărăţel-Susenii BârgăuluiSt. Bistriţa Nord, Secţia L8 Bistriţa; judeţul Bistriţa-Năsăud1900307564 mijloace fixe, exclusiv terenuriL 219/1998, HG 581/1998concesionatconcesionatImobil
    2Sch.34 aferent liniei 4; tip 49-1/9-190dr; Aa, capYSărăţel-Susenii BârgăuluiSt. Bistriţa Nord, Secţia L8 Bistriţa; judeţul Bistriţa-Năsăud190042794 mijloace fixe, exclusiv terenuriL 219/1998, HG 581/1998concesionatconcesionatImobil
    3Staţia Bistriţa L4x, L = 0,368 km reali, tip 49, TL 1440 buc./km, km 59+735,42- km 60 + 103.93Sărăţel-Susenii BârgăuluiSt. Bistriţa Nord, Secţia L8 Bistriţa; judeţul Bistriţa-Năsăud1900271495 mijloace fixe, exclusiv terenuriL 219/1998, HG 581/1998concesionatconcesionatImobil
    4Staţia Bistriţa L4y, L = 0,249 km reali, tip 49, TL 1440 buc./km, km 60+325,96- km 60+575,26Sărăţel-Susenii BârgăuluiSt. Bistriţa Nord, Secţia L8 Bistriţa; judeţul Bistriţa-Năsăud1900183702 mijloace fixe, exclusiv terenuriL 219/1998, HG 581/1998concesionatconcesionatImobil
    5       Sch.9 aferent liniei III; tip 49-1/9-190dr; Aa, cap XSărăţel-Susenii BârgăuluiSt. Bistriţa Nord, Secţia L8 Bistriţa; judeţul Bistriţa-Năsăud19006430 mijloace fixe, exclusiv terenuriL 219/1998, HG 581/1998concesionatconcesionatImobil
    6Linia 3, km 88+008,69- 88+374, L = 0,365 km reali, tip 49,1667 trav/km- lemnBorla-MirşidSt. Zalău; Secţia L7 Dej, judeţul Sălaj1879175640 mijloace fixe, exclusiv terenuriL 219/1998, HG 581/1998concesionatconcesionatImobil
    7Sch.85 Zalău, aferent liniei III; tip 49-300-1/9-dr; Aa, capXBorla-MirşidSt. Zalău; Secţia L7 Dej, judeţul Sălaj198935652 mijloace fixe, exclusiv terenuriL 219/1998, HG 581/1998concesionatconcesionatImobil
    8TDJ16/20 Zalău, aferent liniei 3; tip 49-300-1/9-dr; Aa, capYBorla-MirşidSt. Zalău; Secţia L7 Dej, judeţul Sălaj197853478 mijloace fixe, exclusiv terenuriL 219/1998, HG 581/1998concesionatconcesionatImobil
      TOTAL147804 parţial8.10.01Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabileLungimea totală a liniilor cf = 1,331 km reali Nr. aparate cale echivalente = 5 buc. Linii cf simple = 1,331 km realiSucursalele C.R.E.I.R. C.F. Iaşi, Braşov, TimişoaraSucursala C.R.E.I.R. C.F. Cluj   1076755 mijloace fixe, exclusiv terenuriL 219/1998, HG 581/1998concesionatconcesionatImobil
   +  Anexa 4 DATE DE IDENTIFICAREale mijloacelor fixe aflate înadministrarea Ministerului Transporturilor şiInfrastructurii şi în concesiunea CompanieiNaţionale de Căi Ferate "C.F.R." - SA -Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Braşov, care trec din domeniul public alstatului în domeniul privat al statului şi înadministrarea Companiei Naţionale de CăiFerate "C.F.R." - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii,respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după cazCS MTI: 13633330CUI Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.: R 11054529
    Nr. crt.Nr. M.F.P.Cod de clasificareDenumire mijloc fixDenumire date de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTipul bunului
    Descriere tehnică (pe scurt)VecinătăţiAdresaBaza legalăÎn administrare/ în concesiuneConcesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
    0123456789101112
    1147816 parţial8.10.01Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabileLinia IV Sfântu Gheorghe; Sina Tip 60, TB T17, prindere indirectă; de la km 31 + 525 la km 32+395; Lc = 962 m, Lr = 896 mSucursala C.R.E.I.R. C.F. IaşiSucursala C.R.E.I.R. C.F. Braşov, Secţia L6 Gheorgheni, Districtul 1 Sfântu Gheorghe, Linia 316 Braşov-Deda- Războieni, km 32 + 222,851954222103 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219/98 HG 581/98 HG 1741/2006 HG 140/2010concesionatconcesionatimobil
    2Schimbător 15 Sfântu Gheorghe; Schimb. simplu Tip 60, dev. stg. R 300, tg. 1/9 traverse de lemnSucursala C.R.E.I.R. C.F. Iaşi195417805 mijloace fixe, exclusiv terenuriconcesionatconcesionatimobil
    3Schimbător 16 Sfântu Gheorghe; Schimb. simplu Tip 60, dev. stg. R 300 tg.1/9 traverse de lemnSucursala C.R.E.I.R. C.F. Iaşi195417805 mijloace fixe, exclusiv terenuriconcesionatconcesionatimobil
    4Schimbător 5 Târgu Mureş; Schimb. simplu Tip 49, dev stg. Tg.1/9, R 300, ace art.Sucursala C.R.E.I.R. C.F. ClujSucursala C.R.E.I.R. C.F. Braşov, Secţia L7 Târgu Mureş, Districtul 4 Târgu Mureş, Linia 316 Braşov- Deda-Războieni, km 282 + 490196419668 mijloace fixe, exclusiv terenuriconcesionatconcesionatimobil
    5Linia IV Târgu Mureş; Sina tip 49, TL prindere indirectă de la km 282+465 la km 283 + 370 Lc = 971 m, Lr = 867 mSucursala C.R.E.I.R. C.F. Cluj1964215580 mijloace fixe, exclusiv terenuriconcesionatconcesionatimobil
    6Schimbător 12 Târgu Mureş; Schimb. simplu Tip 49, dev dr. Tg.1/9, R 300, ace art.Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Cluj196419140 mijloace fixe, exclusiv terenuriconcesionatconcesionatimobil
    7Schimbător 21 Târgu Mureş; Schimb. simplu Tip 49, dev dr. Tg.1/9, R 300, ace art.Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Cluj196419140 mijloace fixe, exclusiv terenuriconcesionatconcesionatimobil
    TOTAL147816 parţial8.10.01Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabileLungimea totală reală a liniilor cf = 1,763 km, nr. aparate de cale = 5 buc., din care linii cf electrificate = 0,896 km   Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Braşov   531 241 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219/98 HG 581/98 HG 1741/2006 HG 140/2010concesionatconcesionatimobil
    8147822 parţial8.10.07Instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabileInstalaţie CED Sfântu Gheorghe; Circuit de cale 75 HZ pe linie electrificatăSucursala R.C.F. IaşiSucursala RCF Braşov, Secţia CT4 Târgu Mureş, Districtul 1 Sfântu Gheorghe, Linia 316 Braşov- Deda-Războieni, km 32+222,8519714942 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219/98 HG 581/98 HG 1741/2006 HG 618/2008 HG 140/2010concesionatconcesionatimobil
    9Instalaţie CED Sfântu Gheorghe; Semnal ieşire tip CB (2 buc.)Sucursala R.C.F. Iaşi19711098 mijloace fixe, exclusiv terenuriconcesionatconcesionatimobil
    10Instalaţie CED Sfântu Gheorghe; Inductor 2000 HZ (2 buc.)Sucursala R.C.F. Iaşi19711098 mijloace fixe, exclusiv terenuriconcesionatconcesionatimobil
    11Instalaţie CED Sfântu Gheorghe; Electromecanism EM 5; EM 5R (2 buc.)Sucursala R.C.F. Iaşi19711977 mijloace fixe, exclusiv terenuriconcesionatconcesionatimobil
    12Instalaţie CED Sfântu Gheorghe; Indicator direcţie (1 buc.)Sucursala R.C.F. Iaşi1971165 mijloace fixe, exclusiv terenuriconcesionatconcesionatimobil
    13LC 27 aferentă linie IV (896 m aprox. 10% din total MF) din staţia Sfântu GheorgheSucursala R.C.F. Iaşi197524087 mijloace fixe, exclusiv terenuriconcesionatconcesionatimobil
    14Instalaţii SBW Târgu Mureş; Instalaţii mecanice de asigurareSucursala R.C.F. ClujSucursala RCF Braşov, Secţia CT4 Târgu Mureş, Districtul 1 SCB4 Târgu Mureş, Linia 316 Braşov- Deda-Războieni, km 282+4901945142 mijloace fixe, exclusiv terenuriconcesionatconcesionatimobil
    TOTAL147822 parţial8.10.07Instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabileAnsamblul elementelor electromecanice SBW = 1 buc.; Linie de contact desfăşurată = 0,896 km   Sucursala C.R.E.I.R. C.F. Braşov   33509 mijloace fixe, exclusiv terenuriLG 219/98 HG 581/98 HG 1741/2006 HG 140/2010concesionatconcesionatimobil
    Nr. crt.Nr. M.F.P.Cod de clasificareDenumire mijloc fixDenumire date de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTipul bunului
    Descriere tehnică (pe scurt)VecinătăţiAdresaBaza legalăÎn administrare/ În concesiuneConcesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
    1147818 parţial8.10.02Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabilePodeţ tubular km 109+065, Beton cu sistemul grinzilor circular, Deschidere 1,30 m, L = 11 mSucursala C.R.E.I.R. C.F. Cluj, GalaţiDistrictul 7 Izvorul Olt, Linia 316 Braşov- Deda-Războieni, km 109+065190746 mijloace fixe exclusiv, terenuriLegea 219/98 HG 581/98 HAGA 96/2007 HG 1022/2008 HG 140/2010concesiune   imobil
    2Podeţ metalic definitiv km 58+037, Sistem grinzi - tablier cu inimă plină, Deschidere 4,35 m, L = 8,35 mSucursala C.R.E.I.R. C.F. Timişoara, CraiovaDistrictul 1 Făgăraş Linia 205 Braşov- Podu Olt, km 58+037194318778 mijloace fixe, exclusiv terenuri   concesiune   imobil
    3Pod metalic km 320+221 - grinzi independente cu zăbrele parabolice, L = 126,25 m, 3 deschideri (37,80 + 46,50 + 37,80) mSucursala C.R.E.I.R. C.F. Cluj, GalaţiDistrictul 3 Luduş, Linia 316 Braşov- Deda-Războieni, km 320+2211888740 mijloace fixe, exclusiv terenuri   concesiune   imobil
    TOTAL147818 parţial8.10.02Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabileNr. podeţe = 2 buc., nr. poduri = 1 buc.       19564 mijloace fixe, exclusiv terenuri      
   +  Anexa 5 DATELE DE IDENTIFICAREale mijloacelor fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şiInfrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale deCăi Ferate "C.F.R." - S.A. - SucursalaC.R.E.I.R. C.F. Galaţi, care trec din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionalede Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în vederea reutilizării şirefolosirii, respectiv scoaterii dinfuncţiune, casării şi valorificării, după cazCS MTI: 13633330CUI Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.: R 11054529GRUPA 8 (BUNURI CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI)
    Nr. crt.Nr. M.F.P.Cod de clasificareDenumireDenumire date de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar în RONSituaţia juridicăSituaţia juridică actualăTipul bunului
    Descriere tehnică (pe scurt)VecinătăţiAdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/Dat cu titlu gratuit
    0123456789101112
    1147842 parţial8.10.02Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabilePodeţe fir I şi II km 187 + 307 Podeţe metalice L = 2,4, profil laminat, cale sus = 2 buc.Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Iaşi, Braşov, Constanţa, Bucureşti, Republica MoldovaDistr. 3 Gugeşti, Interval circulaţie Gugeşti- Coteşti1941305 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219/98, HG 581/98conces.conces.imobil
    2Podeţ Linia 1 km 203 + 714 Podeţ metalic L = 2,4, profil laminat, cale susDistr. 5 Putna Seacă, Interval circulaţie Focşani-Putna Seacă188456 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219/98, HG 581/98conces.conces.imobil
    3Podeţ Linia 2 km 203 + 714 Podeţ metalic L = 2,4, profil laminat, cale susDistr. 5 Putna Seacă, Interval circulaţie Focşani-Putna Seacă188456 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219/98, HG 581/98conces.conces.imobil
    4Podeţe fir I şi II km 200 + 687 Podeţe metalice L = 2,4, profil laminat, cale sus = 2 buc.Distr. 4 Focşani, Interval circulaţie Focşani-Putna Seacă1942518 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219/98, HG 581/98conces.conces.imobil
    5Podeţ Linia 1 km 202 + 697, Podeţ metalic L = 2,35, profil laminat, cale susDistr. 5 Putna Seacă, Interval circulaţie Focşani-Putna Seacă1967432 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219/98, HG 581/98conces.conces.imobil
    6Podeţ Linia 2 km 202 + 697, Podeţ metalic L = 2,35, profil laminat, cale susDistr. 5 Putna Seacă, Interval circulaţie Focşani-Putna Seacă1942215 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219/98, HG 581/98conces.conces.imobil
    7Pod cale dublă km 187 + 706 L I Podeţ metalic L = 2,3 m, inimă plină nituită, cale sus L II Podeţ metalic L = 2,3 m, inimă plină sudată, cale susDistr. 3 Gugeşti Interval circulaţie Gugeşti-Coteşti1941296 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219/98, HG 581/98conces.conces.imobil
    8Podeţ Linia 1 km 228 + 355, Podeţ metalic L = 1,45, inimă plină laminată, cale susDistr. 7 Pufeşti, Interval circulaţie Pădureni-Pufeşti1963249 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219/98, HG 581/98conces.conces.imobil
    9       Podeţ Linia 2 km 228 + 355, L = 1,5, Dale BA   Distr. 7 Pufeşti, Interval circulaţie Pădureni-Pufeşti1963308 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219/98, HG 581/98conces.conces.imobil
    10Pod cale dubla km 175 + 465 Pod metalic L = 20 m, inimă plină nituită burtă de peşte, cale sus = 2 buc.Distr. 3 Gugeşti Interval circulaţie Gugeşti-Coteşti1941442 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219/98, HG 581/98conces.conces.imobil
    11Tablier metalic pod km 158 + 811 - firul I Tablierul podului lung de 7,60 m, inimă plină, cale susDistr. 2 Râmnicu Sărat, Interval circulaţie Zoiţa-Râmnicu Sărat194112000 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219/98, HG 581/98conces.conces.imobil
    12Tablier metalic pod km 223- 897 - firul I Tablierul podului lung 27,9 m, cale susDistr. 7 Pufeşti, Interval circulaţie Mărăşeşti-Pădureni194269000 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219/98, HG 581/98conces.conces.imobil
    13Tablier metalic pod km 223- 897 - firul II Tablierul podului lung de 28 m, cale susDistr. 7 Pufeşti, Interval circulaţie Mărăşeşti-Pădureni194269000 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219/98, HG 581/98conces.conces.imobil
    14Pod km 53 + 480 lungime = 127 m, infastr. zidărie piatră, suprast. tabl. met. grinzi cu zăbreleDistr. 6 Târgu Ocna Interval circulaţie Târgu Ocna-Cireşoaia19198666 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219/98, HG 581/98conces.conces.imobil
    15Pod km 110 + 461 lungime = 14 m, infastr. piatră, suprastr. tabl. metalică, grinzi inimă plinăDistr. 9 Ghimes Interval circulaţie Goiasa-Simbrea19211253 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219/98, HG 581/98conces.conces.imobil
    16Suprastructură pod km 38 + 530 Suprastructură tablier, grinzi zăbreleDistr. 5 Oneşti Interval de circulaţie Oneşti-Târgu Ocna1919231659 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219/98, HG 581/98conces.conces.imobil
    TOTAL147842 parţial8.10.02Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabileNr. podeţe = 10 buc., nr. poduri = 4 buc., nr. viaducte = 0 buc., nr. pasarele = 0 buc., nr. tunele = 0 buc., nr. pasaje inferioare = 0 buc.Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Iaşi, Braşov, Constanţa, Bucureşti, Republica MoldovaSucursala C.R.E.I.R. C.F. Galaţi   394455 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea 219/98, HG 581/98concesionatconcesionatimobil
  -----