HOTĂRÂRE nr. 1.241 din 12 decembrie 2012privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil situat în localitatea Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, şi darea acestuia în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bistriţa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 20 decembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, având în vedere prevederile art. 863 lit. d) şi art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bistriţa, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 12 decembrie 2012.Nr. 1.241.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului ce face obiectul introducerii îninventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluişi dării în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prinInspectoratul de Jandarmi Judeţean Bistriţa - Unitatea Militară 0565 Bistriţa
  *Font 9*
   
  Nr. M.F.P Codul de clasi- ficaţie Denu- mirea Adresa Persoana juridică ce administrează Valoarea contabilă - lei -
  Ministerul Finan- ţelor Publice va aloca un nou număr. 8.19.01 45-372 Bistriţa, Str. Romană nr. 17/A, judeţul Bistriţa- Năsăud Ministerul Administra- ţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bistriţa C.U.I = 9100828 3.227.000,00
  -----