HOTĂRÂRE nr. 1.192 din 4 decembrie 2012privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă Alba, Dolj, Maramureş şi U.M. 0541 Şinca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 13 decembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate cu nr. M.F.P. 34226, 37082, 101770, 39048, 102636, 102637, 102639, 27459 şi 102769 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.  +  Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Duşap. Ministruldelegat pentru administraţie,Constantin Cătălin Chiper,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 4 decembrie 2012.Nr. 1.192.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statuluişi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă,inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţăAlba, Dolj, Maramureş şi U.M. 0541 Şinca,a căror valoare de inventar se modifică
  *Font 9*
  Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar actualizată (lei) Tipul bunului
  34226 8.19.01 41-30 Localitatea Bucureşti 1974 10.503.499,59 imobil
  37082 8.19.01 48-01 Judeţul Alba 1972 1.734.329,34 imobil
  101770 8.19.01 48-02 Judeţul Alba 1947 843.514,92 imobil
  39048 8.19.01 48-62 Judeţul Dolj 1939 1.568.383,24 imobil
  102636 8.19.01 48-63 Judeţul Dolj 1980 7.603.046,47 imobil
  102637 8.19.01 48-64 Judeţul Dolj 1980 9.168.938,71 imobil
  102639 8.19.01 48-65 Judeţul Dolj 1987 5.116.654,93 imobil
  27459 8.19.01 48-91 Judeţul Maramureş 1952 2.108.144,72 imobil
  102769 8.19.01 61-05 Judeţul Braşov 1956 9.621.229,32 imobil
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul Generalpentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele judeţene pentrusituaţii de urgenţă Alba, Dolj, Maramureş şi U.M. 0541 Şinca,care se transmit din domeniul public al statului în domeniulprivat al statului, în vederea scoateriidin funcţiune şi casării acestora
  *Font 9*
  ┌───────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────┐│ Adresa │ Persoana juridică │ Caracteristicile bunurilor │ Număr de ││imobilului │ ce administrează imobilul │ care trec în domeniul │înregistrare││ │ │ privat al statului │ atribuit ││ │ │ │ de M.F.P. │├───────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤│Localitatea│Ministerul Administraţiei şi │Pavilion 41-30-03 │ 34.226 ││Bucureşti │Internelor - Inspectoratul General│Suprafaţa construită = 33 mp │ ││ │pentru Situaţii de Urgenţă │Suprafaţa desfăşurată = 33 mp │ ││ │ │C.F. nr. 215066 │ ││ │Cod unic de identificare │Valoarea contabilă │ ││ │(CUI) 4203997 │= 3.249,67 lei │ │├───────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤│Judeţul │Ministerul Administraţiei şi │Pavilion 48-01-02 │ 37.082 ││Alba │Internelor - Inspectoratul pentru │Suprafaţa construită = 284 mp │ ││ │Situaţii de Urgenţă "Unirea" al │Suprafaţa desfăşurată = 284 mp│ ││ │Judeţului Alba │C.F. nr. 78743 │ ││ │ │Valoarea contabilă │ ││ │Cod unic de identificare │= 54.678,73 lei │ ││ │(CUI) 4331376 │ │ │├───────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤│Judeţul │Ministerul Administraţiei şi │Pavilion 48-02-04 │ 101.770 ││Alba │Internelor - Inspectoratul pentru │Suprafaţa construită = 60 mp │ ││ │Situaţii de Urgenţă "Unirea" al │Suprafaţa desfăşurată = 60 mp │ ││ │Judeţului Alba │C.F. nr. 71704 │ ││ │ │Valoarea contabilă │ ││ │Cod unic de identificare │= 9.279,56 lei │ ││ │(CUI) 4331376 │ │ │├───────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤│Judeţul │Ministerul Administraţiei şi │Pavilion 48-62-04 │ 39.048 ││Dolj │Internelor - Inspectoratul pentru │Suprafaţa construită = 176 mp │ ││ │Situaţii de Urgenţă "Oltenia" al │Suprafaţa desfăşurată = 176 mp│ ││ │Judeţului Dolj │C.F. nr. 203046 │ ││ │ │Valoarea contabilă │ ││ │Cod unic de identificare │= 10.799,54 lei │ ││ │(CUI) 4553984 ├──────────────────────────────┤ ││ │ │Pavilion 48-62-07 │ ││ │ │Suprafaţa construită = 170 mp │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 170 mp│ ││ │ │C.F. nr. 203046 │ ││ │ │Valoarea contabilă │ ││ │ │= 72.961,37 lei │ │├───────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤│Judeţul │Ministerul Administraţiei şi │Pavilion 48-63-04 │ 102.636 ││Dolj │Internelor - Inspectoratul pentru │Suprafaţa construită = 193 mp │ ││ │Situaţii de Urgenţă "Oltenia" al │Suprafaţa desfăşurată = 193 mp│ ││ │Judeţului Dolj │C.F. nr. 62185 │ ││ │ │Valoarea contabilă │ ││ │Cod unic de identificare │= 138.302,60 lei │ ││ │(CUI) 4553984 ├──────────────────────────────┤ ││ │ │Pavilion 48-63-10 │ ││ │ │Suprafaţa construită = 117 mp │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 117 mp│ ││ │ │C.F. nr. 62185 │ ││ │ │Valoarea contabilă │ ││ │ │= 168.211,05 lei │ ││ │ ├──────────────────────────────┤ ││ │ │Pavilion 48-63-06 │ ││ │ │Suprafaţa construită = 60 mp │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 60 mp │ ││ │ │C.F. nr. 62185 │ ││ │ │Valoarea contabilă │ ││ │ │= 5.353,39 lei │ ││ │ ├──────────────────────────────┤ ││ │ │Pavilion 48-63-08 │ ││ │ │Suprafaţa construită = 420 mp │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 420 mp│ ││ │ │C.F. nr. 62185 │ ││ │ │Valoarea contabilă │ ││ │ │= 102.707,95 lei │ ││ │ ├──────────────────────────────┤ ││ │ │Pavilion 48-63-09 │ ││ │ │Suprafaţa construită = 351 mp │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 351 mp│ ││ │ │C.F. nr. 62185 │ ││ │ │Valoarea contabilă │ ││ │ │= 16.473,80 lei │ │├───────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤│Judeţul │Ministerul Administraţiei şi │Pavilion 48-64-05 │ 102.637 ││Dolj │Internelor - Inspectoratul pentru │Suprafaţa construită = 62 mp │ ││ │Situaţii de Urgenţă "Oltenia" al │Suprafaţa desfăşurată = 112 mp│ ││ │Judeţului Dolj │C.F. nr. 30348 │ ││ │ │Valoarea contabilă │ ││ │Cod unic de identificare │= 163.860,40 lei │ ││ │(CUI) 4553984 ├──────────────────────────────┤ ││ │ │Pavilion 48-64-06 │ ││ │ │Suprafaţa construită = 40 mp │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 40 mp │ ││ │ │C.F. nr. 30348 │ ││ │ │Valoarea contabilă │ ││ │ │= 15.233,04 lei │ ││ │ ├──────────────────────────────┤ ││ │ │Pavilion 48-64-08 │ ││ │ │Suprafaţa construită = 60 mp │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 60 mp │ ││ │ │C.F. nr. 30348 │ ││ │ │Valoarea contabilă │ ││ │ │= 7.810,53 lei │ ││ │ ├──────────────────────────────┤ ││ │ │Pavilion 48-64-10 │ ││ │ │Suprafaţa construită = 117 mp │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 117 mp│ ││ │ │C.F. nr. 30348 │ ││ │ │Valoarea contabilă │ ││ │ │= 76.448,42 lei │ │├───────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤│Judeţul │Ministerul Administraţiei şi │Pavilion 48-65-06 │ 102.639 ││Dolj │Internelor - Inspectoratul pentru │Suprafaţa construită = 61 mp │ ││ │Situaţii de Urgenţă "Oltenia" al │Suprafaţa desfăşurată = 61 mp │ ││ │Judeţului Dolj │C.F. nr. 30687 │ ││ │ │Valoarea contabilă │ ││ │Cod unic de identificare │= 10.464,59 lei │ ││ │(CUI) 4553984 ├──────────────────────────────┤ ││ │ │Pavilion 48-65-08 │ ││ │ │Suprafaţa construită = 69 mp │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 69 mp │ ││ │ │C.F. nr. 30687 │ ││ │ │Valoarea contabilă │ ││ │ │= 19.729,17 lei │ │├───────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤│Judeţul │Ministerul Administraţiei şi │Pavilion 48-91-09 │ 27.459 ││Maramureş │Internelor - Inspectoratul pentru │Suprafaţa construită = 60 mp │ ││ │Situaţii de Urgenţă "Gheorghe Pop │Suprafaţa desfăşurată = 60 mp │ ││ │de Băseşti" al Judeţului Maramureş│C.F. nr. 106296 │ ││ │ │Valoarea contabilă │ ││ │Cod unic de identificare │= 1.095,20 lei │ ││ │(CUI) 3627137 │ │ ││ │ ├──────────────────────────────┤ ││ │ │Pavilion 48-91-10 │ ││ │ │Suprafaţa construită = 60 mp │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 60 mp │ ││ │ │C.F. nr. 106296 │ ││ │ │Valoarea contabilă │ ││ │ │= 1.095,20 lei │ │├───────────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤│Judeţul │Ministerul Administraţiei şi │Pavilion cod construcţie "F" │ 102.769 ││Braşov │Internelor - Unitatea Militară │Suprafaţa construită = 309 mp │ ││ │0541 Şinca │Suprafaţa desfăşurată = 309 mp│ ││ │ │C.F. nr. 100677 │ ││ │Cod unic de identificare │Valoarea contabilă │ ││ │(CUI) 12651797 │= 18.865,58 lei │ ││ │ ├──────────────────────────────┤ ││ │ │Pavilion cod construcţie "V" │ ││ │ │Suprafaţa construită = 38 mp │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 38 mp │ ││ │ │C.F. nr. 100677 │ ││ │ │Valoarea contabilă │ ││ │ │= 3.683,60 lei │ ││ │ ├──────────────────────────────┤ ││ │ │Pavilion cod construcţie "X" │ ││ │ │Suprafaţa construită = 6 mp │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 6 mp │ ││ │ │C.F. nr. 100677 │ ││ │ │Valoarea contabilă │ ││ │ │= 613,90 lei │ ││ │ ├──────────────────────────────┤ ││ │ │Pavilion cod construcţie "W" │ ││ │ │Suprafaţa construită = 54 mp │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 54 mp │ ││ │ │C.F. nr. 100677 │ ││ │ │Valoarea contabilă │ ││ │ │= 1.073,66 lei │ │└───────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────┘--------