HOTĂRÂRE nr. 1.173 din 4 decembrie 2012privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 11 decembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi al art. 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi nr. 1.020 bis din data de 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- La poziţiile M.F.P. nr. 35867, 35868, 35869, 35870, 35871, 35872, 62663, 106596,145409, 145410, 145411, 145412, 145439, 147867, 150033, 150034, 153743, 153744, 153745, 153746, 153748, 154460, 154461 se modifică valorile de inventar, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIMinisterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completarea şi modificarea corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei,cercetării, tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 4 decembrie 2012.Nr. 1.173.  +  Anexa DATE DE IDENTIFICAREale imobilelor a căror valoare de inventarse modifică ca urmare a reevaluării
      Codul fiscalDenumirea
    1. Ordonator principal de credite13729380Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite    
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal    
    Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
    Elemente de identificare
    Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificaţieDenumireaDescrierea tehnicăAdresaNoua valoare de inventar  - lei -
    0123445
    1358678.29.06Ministerul Educaţiei şi Cercetării, corp C1S+P+2E, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare tablă, Sc = 1.853 mpMunicipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Gral Berthelot nr. 26-304599995
    2358688.29.06Ministerul Educaţiei şi Cercetării, corp C2, Serviciul Naţional de Evaluare şi EchivalareS+P+M, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare tablă, Sc = 279 mp   533872
    3358698.29.06Ministerul Educaţiei şi Cercetării, corp C3+C4 (Direcţia administrativă)clădire P+1E, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare tablă, Sc = 63 mp, clădire S+P+1E, Sc = 87 mp137127
    4358708.29.06Ministerul Educaţiei şi Cercetării, corp C5: garaj, bufet + magaziizidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare tablă,  Sc = 131 mpMunicipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Gral Berthelot nr. 26-309832
    5358718.29.06Ministerul Educaţiei şi Cercetării, corp C6, atelier multiplicareparter, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare tablă, Sc = 89 mp59199
    6358728.29.06Ministerul Educaţiei şi Cercetării, corp C7, cabină poartăzidărie cărămidă, învelitoare tablă, Sc = 10 mp7985
    7626638.29.06Baza Cutezătoriiclădiri C1-C17; amenajări teren volei şi teren fotbal şi alte amenajări, Sc = 2.997 mpMunicipiul Bucureşti, sectorul 2, str. Glodeni nr. 36092019
    81065968.29.06Ministerul Educaţiei şi CercetăriiS+P+2E, învelitoare tablă,  S utilă = 531,17 mpMunicipiul Bucureşti, sectorul 3, bd. Hristo Botev nr. 17767171
    91454098.29.06Min. Educ. + clădire C1+C2C2: S+P+3E; Sc = 320 mp, Sd = 1.456 mp; C1: S+P+2E, Sc = 1.373 mp, Sd = 5.448 mpMunicipiul Bucureşti, Str. Spiru Haret nr. 10-126682544
    101454108.29.06M.E.C.T. - clădire C3P+1E, Sc = 87 mp,  Sd = 174 mp165153
    111454118.29.06MECT. - clădire C4+C5+C6C4: Sc = Sd = 29 mp, C5: Sc = Sd = 122 mp; C6: Sc = Sd = 83 mp194109
    121454128.29.06MECT + clădire C7 şi alte construcţii specialeP+ construcţii special: - fundaţie beton pavaj curte interioară; - gheretă cu Sd = 6 mp; coş de fum Sd = 9 mp; - reţele canalizare; - reţele termoficare, împrejmuireMunicipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 10-12564742
    131454398.29.06Min. Educ. Cercet. şi Tineretului - imobil Viilorclădire etaj 5, etaj 6 şi restaurant (parţial parter, parţial subsol); S utilă = 3.549,46 mpMunicipiul Bucureşti, Intrarea Viilor nr. 386433979
    141478678.29.06Ministerul Educaţiei şi Cercetării (drum asfaltat, împrejmuiri; gard stradă, reţele externe)drum asfaltat; - împrejmuiri;  - gard stradă, - reţele externe (reţele electrice, cămine canalizare, conducte alimentare cu apă, conducte canalizare, conducte termice, canal beton pentru conducte termice, conducte gaze)Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Gral Berthelot nr. 28-3033560
    151500338.29.06MECT - clădire arhivăS+P+2E, Sc = 814 mpOraşul Pantelimon, Bd. Biruinţei nr. 251228332
    161500348.29.06MECT - teren arhivăS = 814 mpJudeţul Ilfov, oraşul Pantelimon, Bd. Biruinţei nr. 25171217
    171537438.29.06Teren aferent Bazei CutezătoriiS = 57.756 mpMunicipiul Bucureşti, sectorul 2, str. Glodeni nr. 3186521154
    181537448.29.06Teren aferent nr. MF 106596S = 183 mpMunicipiul Bucureşti, sectorul 3, bd. Hristo Botev nr. 17699860
    191537458.29.06Teren construcţiilor din str. Gral Berthelot nr. 26-30S teren = 5.400 mpMunicipiul Bucureşti, str. Gral Berthelot nr. 26-3020192674
    201537468.29.06Teren aferent clădirilor din str. Spiru Haret nr. 10-12S teren = 3.507 mpMunicipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Spiru Haret nr. 10-1211802618
    211537488.29.06Post trafo racordare energie electricăpost transformareMunicipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Gral Berthelot nr. 26-3018604
    221544608.29.06Clădire (et. 9-12)et. 9-12Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Caransebeş nr. 11039861
    231544618.29.06Clădire (et. 7-8)et. 7, 8, Su = 1.479,57 mp1951679
  ---------