HOTĂRÂRE nr. 1.174 din 4 decembrie 2012privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 11 decembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi potrivit art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.  +  Articolul 3Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2*), ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.---------- Notă *) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.  +  Articolul 4Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea.  +  Articolul 5După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi nr. 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1, 2*) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.----------- Notă *) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------p. Ministrul apărării naţionale,Sebastian Huluban,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 4 decembrie 2012.Nr. 1.174.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrareaMinisterului Apărării Naţionale, care trec din domeniul publicîn domeniul privat al statului, în vederea scoaterii dinfuncţiune şi casării acestora
  *Font 9*
  Nr. crt. Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral Persoana juridică - administrator al imobilului Codul unic de înregistrare Denumirea imobilului, codul de clasificare, nr. M.F.P., construcţii cu destinaţie specială aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  1 2 3 4
  1. Municipiul Codlea, extravilan, judeţul Braşov, C.F. nr. 103987, Codlea, nr. cadastral 103987 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 1181, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104.127 - parţial Pavilionul P: - suprafaţa construită = 68 mp - valoarea contabilă = 0,80 lei Pavilionul Z: - suprafaţa construită = 151 mp - valoarea contabilă = 1.327,30 lei Total valoare contabilă imobil 1181 - parţial = 1.328,10 lei
  2. Comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, C.F. nr. 50556 Ştefăneştii de Jos, nr. cadastral 50556 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 942, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106.807 - parţial Pavilionul G: - suprafaţa construită = 196 mp - valoarea contabilă = 1.619,31 lei Pavilionul H: - suprafaţa construită = 278 mp - valoarea contabilă = 18.401,25 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 14 mp - valoarea contabilă = 1.766,52 lei Pavilionul I1: - suprafaţa construită = 14 mp - valoarea contabilă = 1.766,52 lei Total valoare contabilă imobil 942 - parţial = 23.553,6 lei
  3. Municipiul Târgu Jiu, strada Tudor Vladimirescu nr. 131, judeţul Gorj, C.F. nr. 44844 Târgu Jiu, nr. cadastral 44844 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 341, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F. P. = 103.928 - parţial Pavilionul H3: - suprafaţa construită = 206 mp - valoarea contabilă = 9.392,40 lei Pavilionul H5: - suprafaţa construită = 189 mp - valoarea contabilă = 96.870,50 lei Pavilionul H7: - suprafaţa construită = 45 mp - valoarea contabilă = 1.687,90 lei Pavilionul J3: - suprafaţa construită = 174 mp - valoarea contabilă = 6.047,70 lei Pavilionul K: - suprafaţa construită = 45 mp - valoarea contabilă = 13.417,70 lei Pavilionul K1: - suprafaţa construită = 295 mp - valoarea contabilă = 77.589,20 lei Pavilionul K2: - suprafaţa construită = 295 mp - valoarea contabilă = 77.589,20 lei Pavilionul K3: - suprafaţa construită = 295 mp - valoarea contabilă = 77.589,20 lei Pavilionul K4: - suprafaţa construită = 295 mp - valoarea contabilă = 77.589,20 lei Pavilionul K5: - suprafaţa construită = 121 mp - valoarea contabilă = 36.752,80 lei Pavilionul M1: - suprafaţa construită = 47 mp - valoarea contabilă = 9.670,10 lei Pavilionul P: - suprafaţa construită = 71 mp - valoarea contabilă = 12.022,20 lei Pavilionul P1: - suprafaţa construită = 71 mp - valoarea contabilă = 12.022,20 lei Pavilionul R1: - suprafaţa construită = 51 mp - valoarea contabilă = 32.474,70 lei Pavilionul T: - suprafaţa construită = 135 mp - valoarea contabilă = 60.476,80 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 39 mp - valoarea contabilă = 1.779,30 lei Pavilionul U1: - suprafaţa construită = 23 mp - valoarea contabilă = 1.687,90 lei Pavilionul V: - suprafaţa construită = 187 mp - valoarea contabilă = 50.948,30 lei Pavilionul V1: - suprafaţa construită = 137 mp - valoarea contabilă = 37.336,20 lei Pavilionul V2: - suprafaţa construită = 185 mp - valoarea contabilă = 50.364,90 lei Pavilionul V3: - suprafaţa construită = 63 mp - valoarea contabilă = 17.112,40 lei Pavilionul V4: - suprafaţa construită = 114 mp - valoarea contabilă = 25.474,20 lei Pavilionul V5: - suprafaţa construită = 94 mp - valoarea contabilă = 25.474,20 lei Pavilionul V6: - suprafaţa construită = 143 mp - valoarea contabilă = 97.229,50 lei Pavilionul V8: - suprafaţa construită = 112 mp - valoarea contabilă = 54.448,50 lei Împrejmuire din sârmă ghimpată pe două rânduri de stâlpi: - lungimea construită = 1.339,4 ml - valoarea contabilă = 468,79 lei Împrejmuire din plăci prefabricate din beton: - lungimea construită = 95 ml - valoarea contabilă = 588,05 lei Total valoare contabilă imobil 341 - parţial = 964.104,04 lei
  4. Municipiul Sebeş, judeţul Alba, C.F. nr. 75908 Sebeş, nr. cadastral 75908 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 474, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F. P. = 104.059 - parţial Pavilionul BC 7: - suprafaţa construită = 149 mp - valoarea contabilă = 2,10 lei Pavilionul BC 8: - suprafaţa construită = 149 mp - valoarea contabilă = 2,10 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 300 mp - valoarea contabilă = 56.642,04 lei Total valoare contabilă imobil 474 - parţial = 56.646,24 lei
  5. Municipiul Bucureşti, strada Drumul Taberei nr. 7B, sectorul 6, C.F. nr. 216342 Bucureşti, nr. cadastral 216342 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2700, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106.820 - parţial Pavilionul T: - suprafaţa construită = 500 mp - valoarea contabilă = 1.060 lei Împrejmuire din plasă de sârmă: - lungimea construită = 271 ml - valoarea contabilă = 2.303,50 lei Total valoare contabilă imobil 2700 - parţial = 3.363,50 lei
  6. Municipiul Piteşti, strada Cpt. Cuţui nr. 5, judeţul Argeş, C.F. nr. 88795 Piteşti, nr. cadastral 11982 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 563, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103.769 - parţial Pavilionul L: - suprafaţa construită = 360 mp - valoarea contabilă = 28.898,16 lei Total valoare contabilă imobil 563 - parţial = 28.898,16 lei
  7. Comuna Jegălia, extravilan, judeţul Călăraşi, C.F. nr. 21310 Jegălia, nr. cadastral 21310 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2407, cod de clasificare 8.19.01 nr. M.F.P. = 103.747 - parţial Pavilionul A: - suprafaţa construită = 323 mp - valoarea contabilă = 105.390,73 lei Total valoare contabilă imobil 2407 - parţial = 105.390,73 lei
  8. Oraşul Năvodari, judeţul Constanţa, C.F. nr. 109601 Năvodari, 109695 Năvodari, nr. cadastral 109601, 109695 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 3176, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107.149 - parţial Pavilionul F: - suprafaţa construită = 230 mp - valoarea contabilă = 11.277,50 lei Pavilionul B2: - suprafaţa construită = 291 mp - valoarea contabilă = 42.633,40 lei Pavilionul H9: - suprafaţa construită = 91 mp - valoarea contabilă = 63.782,60 lei Pavilionul B3: - suprafaţa construită = 274 mp - valoarea contabilă = 15.790,01 lei Pavilionul C2: - suprafaţa construită = 646 mp - valoarea contabilă = 9.362 lei Pavilionul E1: - suprafaţa construită = 206 mp - valoarea contabilă = 3.738,30 lei Pavilionul E2: - suprafaţa construită = 244 mp - valoarea contabilă = 1.767,20 lei Pavilionul E3: - suprafaţa construită = 226 mp - valoarea contabilă = 1.309,10 lei Pavilionul E6: - suprafaţa construită = 182 mp - valoarea contabilă = 5.712,40 lei Pavilionul E7: - suprafaţa construită = 341 mp - valoarea contabilă = 12.849,90 lei Pavilionul F5: - suprafaţa construită = 121 mp - valoarea contabilă = 441,80 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 252 mp - valoarea contabilă = 24.193,90 lei Pavilionul H: - suprafaţa construită = 400 mp - valoarea contabilă = 4.173,10 lei Pavilionul H1: - suprafaţa construită = 18 mp - valoarea contabilă = 275,40 lei Pavilionul B: - suprafaţa construită = 2.160 mp - valoarea contabilă = 237.630,70 lei Pavilionul F1: - suprafaţa construită = 462 mp - valoarea contabilă = 14.887,70 lei Pavilionul G: - suprafaţa construită = 202 mp - valoarea contabilă = 19.928,20 lei Împrejmuire din plăci prefabricate din beton: - lungimea construită = 842 ml - valoarea contabilă = 55.014,80 lei Pavilionul E8: - suprafaţa construită = 127 mp - valoarea contabilă = 4.418,10 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 415 mp - valoarea contabilă = 16.552,40 lei Total valoare contabilă imobil 3176 - parţial = 545.738,51 lei
  9. Oraşul Sânnicolau Mare, extravilan, judeţul Timiş, C.F. nr. 403028 Sânnicolau Mare, 403133 Sânnicolau Mare, 403241 Sânnicolau Mare, 403719 Sânnicolau Mare, nr. cadastral 403028, 403133, 403241, 403719 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2921, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106.602 - parţial Pavilionul H: - suprafaţa construită = 108 mp - valoarea contabilă = 30 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 108 mp - valoarea contabilă = 30 lei Total valoare contabilă imobil 2921 - parţial = 60 lei
  10. Municipiul Bârlad, Strada Tecuciului nr.2, judeţul Vaslui, C.F. nr. 71740 Bârlad nr. cadastral 71740 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 491, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106.889 - parţial Pavilionul F: - suprafaţa construită = 492 mp - valoarea contabilă = 1.036,50 lei Pavilionul M: - suprafaţa construită = 859 mp - valoarea contabilă = 41.245,68 lei Pavilionul S: - suprafaţa construită = 1.408 mp - valoarea contabilă = 76.739,32 lei Pavilionul T: - suprafaţa construită = 1.400 mp - valoarea contabilă = 76.739,32 lei Pavilionul U1: - suprafaţa construită = 130 mp. - valoarea contabilă = 2.696,10 lei Pavilionul Z: - suprafaţa construită = 89 mp - valoarea contabilă = 4.365,40 lei Total valoare contabilă imobil 491 - parţial = 202.822,32 lei
  11. Municipiul Târgu Mureş, extravilan, judeţul Mureş, C.F. nr. 131224 Târgu Mureş, nr. cadastral 131224 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2302, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 104.002 - parţial Pavilionul F: - suprafaţa construită = 22,5 mp - valoarea contabilă = 2,5 lei Pavilionul G: - suprafaţa construită = 4,50 mp - valoarea contabilă = 0,25 lei Pavilionul H: - suprafaţa construită = 114 mp - valoarea contabilă = 1,05 lei Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi de beton: - lungimea construită = 280 ml - valoarea contabilă = 0,84 lei Drum interior cu pământ: - suprafaţa construită = 300 mp - valoarea contabilă = 0,15 lei Total valoare contabilă imobil 2302 - parţial = 4,79 lei
  12. Comuna Pojorâta, comuna Fundu Moldovei extravilan, judeţul Suceava, C.F. nr. 31035 Pojorâta, 31016 Pojorâta, 31179 Fundu Moldovei, nr. cadastral 31035, 31016, 31179 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 2538, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106.861 - parţial Pavilionul M: - suprafaţa construită = 228 mp - valoarea contabilă = 22.702,36 lei Total valoare contabilă imobil 2538 - parţial = 22.702,36 lei
  13. Municipiul Bucureşti, bd. Ghencea nr.35-37, sectorul 6, C.F. nr. 216616 Bucureşti, nr. cadastral 216616 Ministerul Apărării Naţionale 4183229 Imobil 416, cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103.561 - parţial Pavilionul Y10: - suprafaţa construită = 90 mp - valoarea contabilă = 9.800,60 lei Pavilionul X3: - suprafaţa construită = 49 mp - valoarea contabilă = 21.235 lei Pavilionul X2: - suprafaţa construită = 360 mp - valoarea contabilă = 20.791,50 lei Pavilionul T1: - suprafaţa construită = 32 mp - valoarea contabilă = 10.385,30 lei Total valoare contabilă imobil 416 - parţial = 62.212,40 lei
   +  Anexa 3 SITUAŢIAunor imobile aflate în domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Apărării Naţionale la care seactualizează datele de identificare ca urmare a modificăriiadreselor poştale la care sunt situate acestea
  *Font 9*
  Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea imobilului din domeniul public al statului Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral
  1 2 3 4
  106.867 8.19.01 1212 Vatra Dornei Municipiul Vatra Dornei, satul Argestru, strada Argestru nr. 75, judeţul Suceava, C.F. nr. 32236 Vatra Dornei, nr. cadastral 32236
  106.820 8.19.01 2700 Bucureşti Municipiul Bucureşti, strada Drumul Taberei nr. 7B, sectorul 6, C.F. nr. 216342 Bucureşti, nr. cadastral 216342
  103.769 8.19.01 563 Piteşti Municipiul Piteşti, strada Cpt. Cuţui nr. 5, judeţul Argeş, C.F. nr. 88795 Piteşti, nr. cadastral 11982
  106.889 8.19.01 491 Bârlad Municipiul Bârlad, Strada Tecuciului nr. 2, judeţul Vaslui, C.F. nr. 71740 Bârlad, nr. cadastral 71740
  106.861 8.19.01 2538 Pojorâta Comuna Pojorâta, comuna Fundu Moldovei, extravilan, judeţul Suceava, C.F. nr. 31035 Pojorâta, 31016 Pojorâta, 31179 Fundu Moldovei, nr. cadastral 31035, 31016, 31179
  103.561 8.19.01 416 Bucureşti Municipiul Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35-37, C.F. nr. 216616 Bucureşti, sectorul 6, nr. cadastral 216616
  107.072 8.19.01 1204 Constanţa Municipiul Constanţa, strada Gheorghe Marinescu nr. 2, judeţul Constanţa, C.F. nr. 228873 Constanţa, nr. cadastral 228873
  -------