HOTĂRÂRE nr. 1.141 din 27 noiembrie 2012privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unor imobile preluate prin protocol de către Administraţia Naţională "Apele Române" de la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e) şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, al art. 8 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a bunurilor imobile reprezentând terenuri şi cantoane de exploatare preluate prin protocol de către Administraţia Naţională "Apele Române" de la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2După trecerea imobilelor în domeniul public al statului, Administraţia Naţională "Apele Române" îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Mediului şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Pentru bunurile imobile prevăzute la art. 1, Administraţia Naţională "Apele Române" va efectua lucrările de cadastru şi înscrierea în cartea funciară, în conformitate cu legislaţia în vigoare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 27 noiembrie 2012.Nr. 1.141.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor preluate prin protocol de cătreAdministraţia Naţională "Apele Române" de la Agenţia Naţionalăde Îmbunătăţiri Funciare, care trec din domeniulprivat al statului în domeniul public al acestuia
  *Font 8*
   
  Nr. crt. Denumirea imobilului Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se tran- smite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia (CUI) Persoana juridică la care se transmi- te imobilul şi codul unic de identificare al acesteia (CUI) Caracteristicile tehnice ale imobilului
  0 1 2 3 4 5
  A.B.A. BUZĂU - IALOMIŢA
  1. Teren canton 2 Chirnogi Judeţul Călăraşi - localitatea Chirnogi - Canton 2 Chirnogi Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", 24326056 Domeniul public al statului, în adminis- trarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române", 24326056 Suprafaţa terenului = 2.208,09 mý Valoarea de inven- tar = 1.649,00 lei, anul P.I.F. = 1956
  2. Teren canton 2 Olteniţa Judeţul Călăraşi - localitatea Olteniţa - Canton 2 Olteniţa Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", 24326056 Domeniul public al statului, în adminis- trarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române", 24326056 Suprafaţa terenului = 1.660,44 mý Valoarea de inven- tar = 1.751,00 lei, anul P.I.F. = 1930
  3. Teren canton 3 Olteniţa Judeţul Călăraşi - localitatea Olteniţa - Canton 3 Olteniţa Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", 24326056 Domeniul public al statului, în adminis- trarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române", 24326056 Suprafaţa terenului = 2.037,49 mý Valoarea de inven- tar = 2.148,00 lei, anul P.I.F. = 1930
  4. Teren canton 4 Olteniţa Judeţul Călăraşi - localitatea Olteniţa - Canton 4 Olteniţa Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", 24326056 Domeniul public al statului, în adminis- trarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române", 24326056 Suprafaţa terenului = 1.984,95 mý Valoarea de inven- tar = 1.483,00 lei, anul P.I.F. = 1930
  5. Teren canton 5 Olteniţa Judeţul Călăraşi - localitatea Ulmeni - Canton 5 Olteniţa Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", 24326056 Domeniul public al statului, în adminis- trarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române", 24326056 Suprafaţa terenului = 2.924,31 mý Valoarea de inven- tar = 2.184,00 lei, anul P.I.F. = 1930
  6. Teren canton 6 Chiselet Judeţul Călăraşi - localitatea Chiselet - Canton 6 Chiselet Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", 24326056 Domeniul public al statului, în adminis- trarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române", 24326056 Suprafaţa terenului = 2.876,59 mý Valoarea de inven- tar = 4.043,00 lei, anul P.I.F. = 1930
  7. Teren canton 7 Chiselet Judeţul Călăraşi - localitatea Spanţov - Canton 7 Chiselet Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", 24326056 Domeniul public al statului, în adminis- trarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române", 24326056 Suprafaţa terenului = 5.707,86 mý Valoarea de inven- tar = 4.262,00 lei, anul P.I.F. = 1930
  8. Teren canton 8 Mânăstirea Judeţul Călăraşi - localitatea Dorobanţu - Canton 8 Mânăstirea Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", 24326056 Domeniul public al statului, în adminis- trarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române", 24326056 Suprafaţa terenului = 3.249,15 mý Valoarea de inven- tar = 4.567,00lei, anul P.I.F. = 1930
  9. Teren canton 9 Mânăstirea Judeţul Călăraşi - localitatea Dorobanţu - Canton 9 Mânăstirea Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", 24326056 Domeniul public al statului, în adminis- trarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române", 24326056 Suprafaţa terenului = 2.135,92 mý Valoarea de inven- tar = 1.126,00 lei, anul P.I.F. = 1930
  10. Teren canton 10 Mânăstirea Judeţul Călăraşi - localitatea Dorobanţu - Canton 10 Mânăstirea Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", 24326056 Domeniul public al statului, în adminis- trarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române", 24326056 Suprafaţa terenului = 3.667,51 mý Valoarea de inven- tar = 2.739,00 lei, anul P.I.F. = 1930
  11. Teren canton 11 Mânăstirea Judeţul Călăraşi - localitatea Dorobanţu - Canton 11 Mânăstirea Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", 24326056 Domeniul public al statului, în adminis- trarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române", 24326056 Suprafaţa terenului = 1.931,62 mý Valoarea de inven- tar = 1.443,00 lei, anul P.I.F. = 1930
  A.B.A. JIU
  12. Teren canton Cioroboreni Judeţul Mehedinţi, localitatea Cioroboreni - Canton Cioroboreni Domeniul privat al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", 24326056 Domeniul public al statului, în adminis- trarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române", 24326056 Suprafaţa terenului = 1.695,11 mý Valoarea de inven- tar = 23.450,37 lei, anul P.I.F. = 1976
  -----