HOTĂRÎRE nr. 7 din 10 ianuarie 1991privind unele măsuri financiare pentru stimularea suplimentară a exporturilor
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 15 ianuarie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începînd cu 1 ianuarie 1991, agenţii economici producători de mărfuri pentru export pot obţine prin solicitare de la Ministerul Finanţelor restituirea de la bugetul administraţiei centrale a impozitului pe circulaţia mărfurilor cuprins în preţul materiilor prime, materialelor, semifabricatelor şi produselor reprezentind principalele consumuri intermediare pentru realizarea mărfurilor de export.  +  Articolul 2Metodologia şi criteriile pe care trebuie să le îndeplinească producătorii de mărfuri de export pentru a beneficia de prevederile art. 1 se stabilesc de Ministerul Finanţelor, în termen de 15 zile de la data prezentei hotărîri  +  Articolul 3Agenţii economici producători de mărfuri pentru export care au livrat marfa pe credit apelind în acest scop, la rindul lor, la credite interne în lei, pot beneficia de valuta în care au încasat dobinzile la exporturile cu plata în condiţii de credit, fiind obligate numai la plata dobinzilor aferente creditului intern în condiţiile convenite cu banca finanţatoare.  +  Articolul 4În cazul în care agenţii economici au apelat la credite bancare pentru plata avansului sau efectuarea altor cheltuieli anterioare sosirii mărfurilor din import, dobinda aferentă acestor credite va fi suportată de agenţii economici în cauza şi nu va mai fi suportată de la bugetul statului.  +  Articolul 5Orice dispoziţii contrare prezentei hotărîri se abroga.  +  Articolul 6Prezenta hotărîre se aplică începînd cu data de 1 ianuarie 1991. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN --------------