LEGE nr. 214 din 13 noiembrie 2012privind schimbarea denumirii comunei Ciuhoi, judeţul Bihor, precum şi a reşedinţei de comună
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 19 noiembrie 2012    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Denumirea comunei Ciuhoi, judeţul Bihor, se schimbă în Sâniob. (2) Satele componente ale comunei Sâniob sunt următoarele: Sâniob, Ciuhoi, Cenaloş şi Sfârnaş. (3) Reşedinţa comunei Sâniob, judeţul Bihor, se stabileşte în satul Sâniob.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU ŞTEFAN ZGONEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN RADU RUŞANUBucureşti, 13 noiembrie 2012.Nr. 214._________