HOTĂRÂRE nr. 1.080 din 6 noiembrie 2012privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri care se află în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi care au pierit
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 16 noiembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri care se află în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", şi care au pierit, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 6 noiembrie 2012.Nr. 1.080.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aparţinând domeniului public al statului,aflate în administrarea AdministraţieiNaţionale "Apele Române", care au pierit şi care vor fi scoase dininventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Pădurilor
  2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională Apele Române
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare- dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  Nr. crt. Nr. M.F. Cod de clasi- ficare Denumirea bunurilor imobile Descrierea tehnică a bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/ 2006 Descrierea tehnică a bunurilor imobile care vor fi scoase din inventar Adresa Anul dobândi- rii/dării în folo- sinţă Valoarea bunurilor imobile care vor fi scoase din inventar (lei)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  1 63980 parţial 8.03.11 Foraje DA Siret 46 foraje 4 foraje Ţara: România; judeţul: Suceava; -; -; nr: -; DA Siret 1976-1979 61.755,26
  2 108472 parţial 8.03.11 Foraje de studii 52 foraje 3 foraje Ţara: România; judeţul: Neamţ; -; -; nr: -; DAS 1969-1978 830,22
  3 108473 parţial 8.03.11 Foraje de studii 115 foraje 8 foraje Ţara: România; judeţul: Bacău; -; -; nr: -; DAS 1975 20.302,61
  4 108476 parţial 8.03.11 Foraje de studii 118 foraje 6 foraje Ţara: România; judeţul: Vrancea; -; -; nr: -; DAS 1973-1981 209.525,30
  5 63958 parţial 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare, judeţul Brăila Nr. de foraje = 103, resursa teoretică de apă = 310.000 mii mc 21 foraje Ţara: România; judeţul: Brăila; -; Direcţia de Apă DA 1963-1981 119.226,09
  6 63959 parţial 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare, judeţul Buzău Nr. de foraje = 188, resursa teoretică de apă = 190.000 mii mc 20 foraje Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 1974-1981 170.363,56
  7 63960 parţial 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare, judeţul Călăraşi Nr. de foraje = 87, resursa teoretică de apă = 260.000 mii mc 15 foraje Ţara: România; judeţul: Călăraşi; -; -; nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 1962-1998 51.319,15
  8 63963 parţial 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare, judeţul Ialomiţa Nr. de foraje = 137, resursa teoretică de apă = 147.000 mii mc (cu Dunăre) 24 foraje Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; -; -; nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 1962-1998 255.980,32
  9 63965 parţial 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare, judeţul Prahova Nr. de foraje = 121, foraje de observaţie + 40 puţuri de exploatare, resursa teoretică de apă = 204.227 mii mc 17 foraje şi echipamente Ţara: România; judeţul: Prahova; -; -; nr: -; DA Ialomiţa-Buzău 1971-1998 67.194,00
  10 63987 parţial 8.03.11 Foraje DA Prut 48 foraje de studiu 4 foraje Ţara: România; judeţul: Botoşani; -; -; nr: -; DA Prut 1972-1974 233,49
  11 63989 parţial 8.03.11 Foraje DA Prut 52 foraje de studiu 9 foraje Ţara: România; judeţul: Iaşi; -; -; nr: -; DA Prut 1972-1989 239.928,52
  12 63991 parţial 8.03.11 Foraje DA Prut 72 foraje de studiu 12 foraje Ţara: România; judeţul: Vaslui; -; -; nr: -; DA Prut 1972-1989 759.143,44
  13 63966 parţial 8.03.11 Resursa subterană- foraje-studiu 7 foraje de studiu 1 foraj Ţara: România; judeţul: Iaşi; -; -; nr: -; DA Prut 1975 98,14
  14 63988 parţial 8.03.11 Foraje DA Prut 38 foraje de studiu 10 foraje Ţara: România; judeţul: Galaţi; -; -; nr: -; DA Prut 1977-1989 1.286.983,38
  15 63986 parţial 8.03.11 Foraje DA Prut 8 foraje de studiu 5 foraje Ţara: România; judeţul Bacău; -; -; nr: -; DA Prut 1972-1989 103.984,87
  16 63949 parţial 8.03.11 Foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare în bazinul hidrografic Someş nr. de foraje = 104 3 foraje Ţara: România; judeţul: Satu Mare; -; -; nr: -; DA Someş 1972-1989 834,00
  17 63977 parţial 8.03.11 Foraje DA Jiu 325 buc. 59 foraje Ţara: România; judeţul: Dolj; -; -; nr: -; DA Jiu 1967-1989 46.812,24
  18 63978 parţial 8.03.11 Foraje DA Jiu 93 buc. 23 foraje Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; -; -; nr: -; DA Jiu 1975-1989 6.225,25
  19 63979 parţial 8.03.11 Foraje DA Jiu 47 buc. 20 foraje Ţara: România; judeţul: Gorj; -; -; nr: -; DA Jiu 1971-1989 5.831,72
  20 63970 parţial 8.03.11 Foraje 114 buc. 32 foraje Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; nr: -; DA Mureş 1971-1989 684.166,37
  21 63971 parţial 8.03.11 Foraje 23 buc. 5 foraje Ţara: România; judeţul: Sibiu; -; -; nr: -; DA Mureş 1971-1989 145.243,93
  22 63969 parţial 8.03.11 Foraje 21 buc. 2 foraje Ţara: România; judeţul: Harghita; -; -; nr: -; DA Mureş 1977-1989 70.495,57
  23 63975 parţial 8.03.11 Foraje 103 buc. 21 foraje Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr: -; DA Mureş 1971-1989 37.711,95
  24 63976 parţial 8.03.11 Foraje 15 buc. 4 foraje Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; nr: -; DA Mureş 1977-1989 148,89
  25 63973 parţial 8.03.11 Foraje 12 buc. 6 foraje Ţara: România; judeţul: Cluj; -; -; nr: -; DA Mureş 1974-1989 11.850,47
  26 63974 parţial 8.03.11 Foraje 20 buc. 5 foraje Ţara: România; judeţul: Hunedoara; -; -; nr: -; DA Mureş 1974-1989 80.060,26
  27 63972 parţial 8.03.11 Foraje 67 buc. 4 foraje Ţara: România; judeţul: Alba; -; -; nr: -; DA Mureş 1969-1989 22.915,76
  28 63951 parţial 8.03.11 Foraje de studii, reţea şi de exploatare din administrare Nr. de foraje = 555 buc., resursa teoretica = 0,83 miliarde mc/an 37 foraje Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -;nr: -; DA Banat 1971-1989 645.823,90
  29 63985 parţial 8.03.11 Foraje DA Crişuri 35 foraje 3 foraje Ţara: România; judeţul: Satu Mare; -; -; nr: -; DA Crişuri 1967-1989 16.472,44
  30 63982 parţial 8.03.11 Foraje DA Crişuri 209 foraje 33 foraje Ţara: România; judeţul: Bihor; -; -; nr: -; DA Crişuri 1967-1989 512.307,19
  31 63981 parţial 8.03.11 Foraje DA Crişuri 135 foraje 28 foraje Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; nr: -; DA Crişuri 1965-1989 367.406,71
  32 63964 parţial 8.03.11 Puţuri forate pentru urmărirea resursei subterane Nr. de foraje = 71, bazinul hidrografic litoral - 25 foraje, bazinul hidrografic Dunăre - 46 foraje Nr. de foraje propuse = 8 (bazi- nul hidrografic litoral - 4, bazi- nul hidrografic Dunăre - 4) Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; nr: -; DADL 1971-1989 12.728,00
  33 63967 parţial 8.03.11 Puţuri forate pentru urmărirea resursei subterane Nr. de foraje = 86, bazinul hidrografic litoral - 74 foraje, bazinul hidrografic Dunăre - 12 foraje Nr. de foraje propuse = 29 (bazi- nul hidrografic Dunăre - 3, bazi- nul hidrografic Litoral - 26) Ţara: România; judeţul: Constanţa; -; -; nr: -; DADL 1965-1989 226.105,00
  34 116179 parţial 8.03.11 foraje de studii 65 foraje suprafaţa = 65 mp 23 foraje suprafaţa = 23 mp Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr: -; DAO 1965-1989 29.092,27
  35 64482 parţial 8.16.08 Borne ax cadastral de referinţă DA Ialomiţa-Buzău, bazinul hidrografic Dunăre + Călmăţui Borne CSA = 288 buc., lungime curs de apă cu ax cadastral - 321 km Borne CSA = 66 buc., din care 11 buc. râul Călmăţui şi 55 buc. fluviul Dunărea Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; nr: -; Brăila 1985 9.480,00
  36 64512 parţial 8.16.08 Alte instalaţii DA Ialomiţa-Buzău, bazin Siret Borne CSA = 89 buc.,74 km curs de apă cu ax cadastral, 1 mire Borne CSA = 13 buc. pe râul Buzău Ţara: România; judeţul: Brăila; -; -; nr: -; DABI 1986 306,00
  37 64511 parţial 8.16.08 Alte instalaţii DA Ialomiţa-buzău, bazin Ialomiţa 212 km curs de apă cu ax cadastral, 221 borne, 12 mire (10 pe râu, 2 pe canal), 2 punţi, 1 limnigraf, o miră, o portiţă hidrometrică Borne CSA = 69 buc. pe râul Ialomiţa şi afluenţi Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; -; -; nr: -; DABI 1989 11.940,00
  38 64615 parţial 8.03.09 Regularizări bazin Ialomiţa - DA Ialomiţa-Buzău Lucrări de regulari-, zare cursuri de apă, lungime = 243,825 km lungime regulari- zare = 4.973 km Ţara: România; judeţul: Prahova; -; -; nr: -; DABI 1974 226.452,19
  39 64613 parţial 8.03.09 Regularizări bazin Ialomiţa - DA Ialomiţa-Buzău Lungime curs de apă regularizat = 10 km Lungime regulari- zare = 3,5 km Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; satul Mărceşti; -; nr: -; DABI 1980 277.526,74
  40 108488 8.03.09 Apărare de mal râul Dâmboviţa l = 1,35 km l = 1,35 km Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Măneşti; -; nr: -; 1979 93.575,00
  41 64605 parţial 8.03.09 Regularizări DA Argeş-Vedea Lungime curs de apă regularizat = 83,34 km Lungime regulari- zare = 29 km Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; -; -; nr: -; DAAV 1976, 1981 457.218,00
  42 64590 parţial 8.03.09 Regularizări bazin Someş, DA Someş-Tisa Lungime curs de apă regularizat = 167,596 km Lungime regulari- zare = 0,41 km Ţara: România; judeţul: Bistriţa- Năsăud; -; -; nr: -; DAST 1971 4.775,87
  --------