HOTĂRÂRE nr. 984 din 10 octombrie 2012privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei "Transelectrica" - S.A., ca urmare a reevaluării/evaluării unor bunuri ce aparţin domeniului public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 15 noiembrie 2012  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1, 2^2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică ca urmare a reevaluării/evaluării bunurilor proprietate publică, ce aparţin domeniului public al statului, la data de 31 decembrie 2011, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul economiei,comerţului şi mediului de afaceri,Daniel ChiţoiuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 10 octombrie 2012.Nr. 984.  +  Anexa Inventarul bunurilor din domeniul public
  *Font 7*
  Nr. crt Nr. MFP Codul de clasi- ficare Sucursala Denumirea Descrierea tehnică şi economică ca urmare a reevaluării la 31.12.2011 (pe scurt) Valoarea terenului ca urmare a reeva- luării - lei - Ve- ci- nă- tă- ţi (du pă caz) Adresa Anul do- bân- di- rii/ dă- rii în folo sin- ţă Valoarea de inventar ca urmare a reeva- luării (31.12. 2011) -lei- Baza legală Situ- aţia juri- dică Ti- pul bu- nu- lui
  1 62084 8.14.01 Bacău + Sibiu LEA 400 kV S.C. Gutinaş- Braşov LEA 400 kV S.C. Gutinaş-Braşov 29.432.440 LEA 400 kV Gutinaş-Braşov 66.877.193 Lungime: 121,587 km; 383 stâlpi; teren domeniu public: 65.036,70 mp 96.309.633 68.706 Ţara: România, judeţ 1974 96.309.633 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  2 62085 8.14.01 Bacău + Constanţa LEA 400 kV S.C. Gutinaş- Smârdan LEA 400 kV Gutinaş-Smârdan 20.845.441 LEA 400 kV Gutinaş-Smârdan 22.530.480 LEA 400 kV S.C. Gutinaş-Smârdan 113.329.440 Lungime: 134,916 km; stâlpi: 426; teren domeniu public: 39.636,712 mp 156.705.361 57.950 Ţara: România, judeţ 1968 156.705.361 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  3 62086 8.14.01 Bacău LEA 400 kV Gutinaş- Bacău Sud LEA 400 kV Bacău Sud-Roman 20.856.613 LEA 400 kV Gutinaş-Bacău Sud 21.840.000 Lungime: 55,320 km; 161 stâlpi; teren domeniu public: 22.811 mp 42.696.613 38.803 Ţara: România, judeţ 1980 42.696.613 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  4 62087 8.14.01 Bacău LEA 400 kV Bacău Sud -Roman Nord LEA 400 kV Bacău Sud-Roman Nord 43.841.014 Lungime: 57,721 km; 162 stâlpi; teren domeniu public: 32.051 mp 43.841.014 53.338 Ţara: România, judeţ 1980 43.841.014 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  5 62088 8.14.01 Bacău LEA 400 kV Roman Nord- Suceava LEA 400 kV Roman Nord-Suceava 78.304.519 LEA 400 kV Staţia Roman 83.349.000 Lungime: 99,225 km; 283 stâlpi; teren domeniu public: 36.421,24 mp 161.653.519 51.323 Ţara: România, judeţ 1980 161.653.519 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  6 62089 8.14.01 Bacău + Constanţa LEA 400 kV Racord Focşani Vest LEA 400 kV Racord Staţia Focşani Vest 13.470.306 Lungime: 17,376 km; 56 stâlpi; teren domeniu public: 1.966,240 mp 13.470.306 1.502 Ţara: România, judeţ 1966 13.470.306 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  7 62090 8.14.01 Bucureşti + Craiova + Piteşti LEA 400 kV Urecheşti -Domeşti LEA 40 kV Urecheşti-Domeşti 48,62 40.840.800 LEA 40 kV S.C. Urecheşti- Domeşti 170 stâlpi 43.173.593 LEA 400 kV S.C. Urecheşti- Domeşti 136.564.973 Lungime: 268,8 km; 842 stâlpi; teren domeniu public: 156.489,17 mp 220.579.366 246.621 Ţara: România, judeţ 1971 220.579.366 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  8 62091 8.14.01 Bucureşti LEA 400 kV Domneşti- Brazi Vest Domneşti-Brazi Vest 16,982 km S.2 13.542.372 LEA 400 kV S.C. Brazi Vest- Domneşti; 41,218 km 32.869.479 LEA 400 kV DC Racord Domneşti- Brazi Vest 5,51 km 7.410.816 Lungime: 63,942 km; 170 stâlpi; teren domeniu public: 26.868 mp 53.822.667 38.376 Ţara: România, judeţ 1975 53.822.667 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  9 62092 8.14.01 Bucureşti + Sibiu LEA 400 kV Brazi Vest- Dârste LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste 64.711.827 LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste 653.655 LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste 26.029.163 Lungime: 113,816 km; 374 stâlpi; teren domeniu public: 55.181 mp 91.394.645 233.313 Ţara: România, judeţ 1973 91.394.645 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  10 62093 8.14.01 Constanţa LEA 400 kV Constanţa Nord- Tulcea Vest LEA 400 kV Constanţa Nord- Tulcea Vest 98.468.931 Lungime: 123,230 km; nr. stâlpi: 382; teren domeniu public: 60.811 mp 98.468.931 112.705 Ţara: România, judeţ 1985 98.468.931 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  11 62094 8.14.01 Constanţa LEA 400 kV Isaccea- Tulcea Vest S.C. Stâlpi metalici 400 kV TIP SN 400232-2397 0 LEA 400 kV Isaccea- Tulcea Vest S.C. 22.157.969 Lungime: 31,668 km; nr. stâlpi: 94; teren domeniu public: 15.534 mp 22.157.969 8.815 Ţara: România, judeţ 1976 22.157.969 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  12 62095 8.14.01 Constanţa LEA 400/ 110 kV Isaccea- Lacu Sărat LEA 400 kV Lacu Sărat-Isaccea 53.583.600 LEA 400 kVA Lacu Sărat- Isaccea S.C. 53.583.600 Lungime: 63,790 km; 181 stâlpi; teren domeniu public: 30.691 mp 107.167.200 22.247 Ţara: România, judeţ 1976 107.167.200 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  13 62096 8.14.01 Constanţa LEA 400 kV S.C.şi DC Isaccea- Smârdan (Circuit 2) LEA 400 kV Smârdan-Isaccea 2 47.720.400 LEA 400 kV DC Isaccea-Smârdan circuitul 1 + 2 (RA) 76.352.640 LEA 400 kV S.C. Isaccea-Smârdan circuitul 2 47.720.400 Lungime: 56,810 km; 181 stâlpi; teren domeniu public: 20.085 mp 171.793.440 18.439 Ţara: România, judeţ 1987 171.793.440 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  14 62097 8.14.01 Constanţa LEA 400 kV S.C.-D.C. Isaccea- Smârdan circui- tul 1 LEA 400 kV DC Lacu Sărat- Smârdan 9.757.440 LEA 400 kV DC Isaccea-Smârdan circuitul 1 + 2 64.401.190 Lungime: 57,245 km; nr. stâlpi: 0; teren domeniu public: 0 mp 74.158.630 0 Ţara: România, judeţ 1987 74.158.630 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  15 62098 8.14.01 Constanţa LEA 400 kV S.C. şi D.C. Smârdan- Lacu Sărat LEA 400 kV Lacu Sărat-Smârdan 16.119.600 LEA 400 kV DC Gutinaş-Smârdan 16.335.615 Lungime: 34,262 km; 108 stâlpi; teren domeniu public: 17.667 mp 32.455.215 52.369 Ţara: România, judeţ 1967 32.455.215 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  16 62099 8.14.01 Constanţa LEA 400 kV Gura Ialomiţei -Lacu Sărat LEA 400 kV Gura Ialomiţei- Lacu Sărat 58.792.119 Lungime: 70,265 km; nr. stâlpi: 230; teren domeniu public: 55.424 mp 58.792.119 50.679 Ţara: România, judeţ 1966 58.792.119 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  17 62100 8.14.01 Sibiu + Piteşti LEA 400 kV S.C. Bradu- Braşov LEA 400 kV S.C. Bradu-Braşov 42.361.200 LEA 400 kV Bradu-Braşov 84.000.000 Lungime: 150,54 km; 456 stâlpi; teren domeniu public: 55.261,82 mp 126.361.200 154.131 Ţara: România, judeţ 1980 126.361.200 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  18 62101 8.14.01 Craiova + Piteşti LEA 400 kV Tânţăreni -Slatina LEA 400 kV DC Tânţăreni- Slatina-Sibiu, 119 stâlpi metal 54.071.049 LEA 400 kV S.C. Ţânţăreni- Slatina 59.385.972 Lungime: 83,805 km; 249 stâlpi; teren domeniu public: 19.264,35 mp 113.457.021 26.956 Ţara: România, judeţ 1978 113.457.021 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 828/2010; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  19 62102 8.14.01 Sibiu + Piteşti + Craiova LEA 400 kV Ţânţăreni -Sibiu LEA 400 kV Ţânţăreni-Sibiu 37.087.746 LEA 400 kV Ţânţăreni-Sibiu 0 LEA 400 kV Ţânţăreni-Sibiu 0 LEA 400 kV S.C. Tronson Slatina-Arefu 86.856.000 LEA 400 kV S.C. Tronson Slatina-Arefu LEA 400 kV S.C. Tronson Arefu-Sibiu 21.555.670 Lungime: 255,48 km; 513 stâlpi; teren domeniu public: 108.383,52 mp 145.499.416 187.771 Ţara: România, judeţ 1976 145.499.416 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  20 62103 8.14.01 Craiova + Piteşti LEA 400 kV S.C. Ţânţăreni -Bradu LEA 400 kV S.C. Ţânţăreni-Bradu 101.556.000 LEA 400 kV S.C. Tânţăreni-Bradu stâlpi 72-170 23.395.530 Lungime: 196,593 km; 488 stâlpi; teren domeniu public: 80.683,68 mp 124.951.530 109.828 Ţara: România, judeţ 1971 124.951.530 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  21 62104 8.14.01 Craiova LEA 400 kV S.C. Ţânţăreni Urecheşti LEA 400 kV S.C. Ţânţăreni- Urecheşti, stâlpi 1-72 17.854.228 LEA 400 kV DC Ţânţăreni- Urecheşti-Bradu 144, stâlpi metalici 62.083.763 Lungime: 69,90 km; 216 stâlpi; teren domeniu public: 22.958,54 mp 79.937.991 30.159 Ţara: România, judeţ 1976 79.937.991 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  22 62105 8.14.01 Craiova LEA 400 kV S.C. Porţile de Fier- Urecheşti LEA 400 kV S.C. Porţile de Fier -Urecheşti, stâlpi 1-157 41.217.276 LEA 400 kV S.C. Porţile de Fier -Urecheşti, stâlpi 157-276 30.061.471 Lungime: 90 km; 276 stâlpi; teren domeniu public: 43.456,84 mp 71.278.747 40.931 Ţara: România, judeţ 1971 71.278.747 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  23 62106 8.14.01 Craiova + Piteşti LEA 400 kV S.C. Porţile de Fier- Slatina LEA 400 kV S.C. Porţile de Fier -Slatina, stâlpi 1-195 48.564.508 LEA 400 kV S.C. Porţile de Fier -Slatina, stâlpi 195-393 51.240.000 LEA 220 kV S.C. Porţile de Fier -Slatina 32.887.388 Lungime: 160,612 km; 528 stâlpi; teren domeniu public: 99.897,16 mp 132.691.896 104.491 Ţara: România, judeţ 1963 132.691.896 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 828/2010; HG 1321/2010; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  24 62107 8.14.01 Cluj LEA 400 kV S.C. Roşiori- Gădălin LEA 400 kV Gădălin-Roşiori 34.917.447 LEA 400 kV Roşiori-Gădălin 42.112.832 LEA 400 kV Gădălin-Roşiori 19.061.005 LEA 400 kV Roşiori-Gădălin 27.622.357 LEA 400 kV Roşiori-Gădălin 0 LEA 400 kV Roşiori-Gădălin 0 LEA 400 kV Gădălin-Roşiori 0 LEA 400 kV Gădălin-Roşiori 0 Lungime: 121,13 km; 307 stâlpi; teren domeniu public: 59.417,37 mp 123.713.642 95.583 Ţara: România, judeţ 1963 123.713.642 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  25 62108 8.14.01 Sibiu LEA 400 kV Sibiu Sud -Braşov LEA 400 kV Sibiu Sud-Braşov 98.149.295 Lungime: 125,480 km; 387 stâlpi; teren domeniu public: 78.823,64 mp 98.149.295 180.561 Ţara: România, judeţ 1969 98.149.295 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  26 62109 8.14.01 Sibiu LEA 400 kV Braşov- Dârste LEA 400 kV Braşov-Dârste 8.054.639 Lungime: 13,47 km; 43 stâlpi; teren domeniu public: 9.134,58 mp 8.054.639 23.152 Ţara: România, judeţ 1977 8.054.639 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  27 62110 8.14.01 Bacău LEA 220 kV DC Gutinaş- Munteni- Fai LEA 220 kV DC Gutinaş- Munteni-Fai 36.783.600 LEA 220 kV DC Gutinaş- Munteni-Fai 0 LEA 220 kV DC Gutinaş- Munteni-Fai 17.238.143 LEA 220 kV Gutinaş-Fai 32.857.600 LEA 220 kV Gutinaş-Fai 41.939.200 LEA 400 kV DC Gutinaş-Munteni 480.480 Lungime: 190,436 km; 629 stâlpi; teren domeniu public: 14.112,18 mp 129.299.023 16.285 Ţara: România, judeţ 1974 129.299.023 HG 365/1998; HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  28 62111 8.14.01 Bacău LEA 220 kV DC Gutinaş- Dumbrava LEA 220 kV Gutinaş-Dumbrava 16.275.200 LEA 220 kV Gutinaş-Dumbrava 10.988.800 LEA 220 kV Gutinaş-Dumbrava 6.589.625 LEA 220 kV Gutinaş-Dumbrava 17.843.200 Lungime: 89,179 km; 291 stâlpi; teren domeniu public: 6.761 mp 51.696.825 10.210 Ţara: România, judeţ 1968 51.696.825 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  29 62112 8.14.01 Bacău LEA 220 kV Gutinaş- Focşani Vest LEA 220 kV Gutinaş-Focşani Vest 27.791.360 LEA 220 kV Gutinaş-Focşani Vest 16.657.920 Lungime: 86,793 km; 218 stâlpi; teren domeniu public: 4.251 mp 44.449.280 5.148 Ţara: România, judeţ 1965 44.449.280 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  30 62113 8.14.01 Bacău LEA 220 kV Fai- Suceava LEA 220 kV Fai-Suceava 37.696.000 LEA 220 kV Iaşi-Suceava 31.968.185 Lungime: 116,100 km; 396 stâlpi; teren domeniu public: 8.499,19 mp 69.664.185 13.825 Ţara: România, judeţ 1973 69.664.185 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  31 62114 8.14.01 Constanţa LEA 220 kV S.C. Barboşi- Fileşti LEA 220 kV S.C. Barboşi-Fileşti 4.911.421 Lungime: 6,180 km; 3 stâlpi; teren domeniu public: 124 mp 4.911.421 181 Ţara: România, judeţ 1967 4.911.421 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  32 62115 8.14.01 Constanţa LEA 220 kV S.C. Lacu Sărat- Fileşti LEA 220 kV Fileşti-Lacu Sărat 0 LEA 220 kV Fileşti-Lacu Sărat 18.712.283 LEA 220 kV DC Lacu Sărat- Fileşti 0 Lungime: 29,366 km; 108 stâlpi; teren domeniu public: 2.877 mp 18.712.283 3.426 Ţara: România, judeţ 1967 18.712.283 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  33 62116 8.14.01 Bucureşti LEA 220 kV Fundeni- Brazi Vest Fundeni-Brazi Vest DC 38.309.880 LEA 220 kV DC Brazi Vest- Fundeni; 20.196.298 Lungime: 70,237 km; 258 stâlpi; teren domeniu public: 5.294 mp 58.506.178 11.641 Ţara: România, judeţ 1971 58.506.178 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  34 62117 8.14.01 Bucureşti L 220 kV DC Brazi Vest-Târ- govişte 50,5 Km L220 kV DC Brazi Vest- Târgovişte 39.699.865 Lungime: 49,371 km; 156 stâlpi; teren domeniu public: 3.141 mp 39.699.865 5.717 Ţara: România, judeţ 1975 39.699.865 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  35 62118 8.14.01 Bucureşti LEA 220 kV S.C. Ghizdaru- Turnu Măgurele LEA 220 kV S.C. Ghizdaru- Turnu Măgurele 52.625.920 Lungime: 82,216 km; 277 stâlpi; teren domeniu public: 4.716 mp 52.625.920 3.652 Ţara: România, judeţ 1973 52.625.920 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  36 62119 8.14.01 Piteşti LEA 220 kV D.C. Bradu-Târ govişte LEA 220 kV D.C. Bradu- Târgovişte 42.932.675 Modernizare LEA 220 kV Bradu- Târgovişte (fibră optică) 53,412 km; 176 stâlpi; teren domeniu public: 3.018,03 mp 42.932.675 6.693 Ţara: România, judeţ 1975 42.932.675 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  37 62121 8.14.01 Piteşti LEA 220 kV S.C. Bradu- Stupărei LEA 220 kV S.C. Bradu-Stupărei 46.823.361 Modernizare LEA 220 kV Bradu- Stupărei (fibră optică) Lungime: 70,71 km; 237 stâlpi; teren domeniu public: 6.015,27 mp 46.823.361 9.297 Ţara: România, judeţ 1975 46.823.361 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009 con- cesi- onat imo- bil
  38 62122 8.14.01 Piteşti LEA 220 kV S.C. Râureni- Stupărei LEA 220 kV S.C. Râureni- Stupărei 8.128.000 Lungime: 12,184 km; 27 stâlpi; teren domeniu public: 385,56 mp 8.128.000 388 Ţara: România, judeţ 1976 8.128.000 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  39 62123 8.14.01 Piteşti LEA 220 kV S.C. Arefu- Râureni LEA 220 kV S.C. Arefu-Râureni 28.191.930 Lungime: 44,322 km; 149 stâlpi; teren domeniu public: 3.324,56 mp 28.191.930 7.767 Ţara: România, judeţ 1971 28.191.930 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  40 62124 8.14.01 Piteşti LEA 220 kV S.C. Arefu- Bradu LEA 220 kV S.C. Arefu-Bradu 42.911.146 Lungime: 73,619 km; 256 stâlpi; teren domeniu public: 5.498,98 mp 42.911.146 16.608 Ţara: România, judeţ 1970 42.911.146 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1321/2010; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  41 62125 8.14.01 Craiova + Piteşti LEA 220 kV D.C. Craiova Nord- Slatina LEA 220 kV DC Craiova Nord- Slatina, Stâlpi 1-56 metal 14.325.228 LEA 220 kV D. C. Craiova Nord - Slatina 24.811.921 Lungime: 48,755 km; 158 stâlpi; teren domeniu public: 5.350,51 mp 39.137.149 6.586 Ţara: România, judeţ 1968 39.137.149 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1321/2010 con- cesi- onat imo- bil
  42 62126 8.14.01 Piteşti LEA 220 kV S.C. Grădişte Slatina LEA 220 kV S. C. Grădişte- Slatina 11.622.394 Lungime: 22,984 km; 79 stâlpi; teren domeniu public: 3.317,09 mp 11.622.394 3.317 Ţara: România, judeţ 1979 11.622.394 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1321/2010; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  43 62127 8.14.01 Craiova + Piteşti LEA 220 kV S.C. Craiova- Turnu Măgurele LEA 220 kV S.C. Craiova Nord- Turnu Măgurele, stâlpi 1-154 metal 30.720.000 LEA 220 kV S.C. Craiova Nord- Turnu Măgurele 46.720.000 Lungime: 120,826 km; 383 stâlpi; teren domeniu public: 8.297,55 mp 77.440.000 10.821 Ţara: România, judeţ 1968 77.440.000 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  44 62128 8.14.01 Craiova LEA 220 kV S.C. + D.C. Craiova Nord-Săr- dăneşti LEA 220 kV SC Sărdăneşti- Craiova Nord-Işalniţa, stâlpi 434-457 metal 5.381.079 LEA 220 kV DC Sărdăneşti- Craiova Nord-Işalniţa Stâlpi 347-434 Stâlpi metal 16.857.435 LEA 220 kV DC INT-IES Sărdăneşti - Stâlpi 1-65 (Urecheşti-Craiova Nord) 15.271.200 LEA 220 kV S.C. Sărdăneşti- Craiova Nord stâlpi 296-346 10.950.202 Lungime: 70,6 km; 205 stâlpi; teren domeniu public: 4.074,36 mp 48.459.916 6.210 Ţara: România, judeţ 1968 48.459.916 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  45 62129 8.14.01 Craiova LEA 220 kV S.C. + D.C. Urecheşti -Sărdă- neşti LEA 220 kV DC INT-IES Urecheşti Stâlpi 1-36 (Târgu Jiu Nord- Sărdăneşti) 7.468.263 LEA 220 kV S.C. Urecheşti- Sărdăneşti Stâlpi 181-296 metal 24.320.000 Lungime: 65,66 km; 154 stâlpi; teren domeniu public: 2.947,52 mp 31.788.263 3.872 Ţara: România, judeţ 1968 31.788.263 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  46 62130 8.14.01 Craiova LEA 220 kV S.C.+D.C. Urecheşti -Târgu Jiu Nord LEA 220 kV SC Târgu Jiu Nord- Urecheşti Stâlpi 154-181 5.566.631 Lungime: 19,21 km; 29 stâlpi; teren domeniu public: 533,72 mp 5.566.631 701 Ţara: România, judeţ 1971 5.566.631 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009 con- cesi- onat imo- bil
  47 62131 8.14.01 Timişoara LEA 220 kV D.C. Porţile de Fier- Reşiţa LEA 220 kV DC Porţile de Fier- Reşiţa DC Stâlpi 227-371 31.780.081 LEA220 kV DC Porţile de Fier- Reşiţa DC Stâlpi 372-422 11.223.868 LEA 220 kV DC Porţile de Fier- Reşiţa DC Stâlpi 1-226 49.691.747 Lungime:116,764 km; 422 stâlpi; teren domeniu public: 8.492 mp 92.695.696 6.908 Ţara: România, judeţ 1970 92.695.696 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  48 62132 8.14.01 Timişoara LEA 220 kV Reşiţa- Timişoara LEA 220 Reşiţa-Timişoara Stâlpi 104-245 33.991.006 LEA 220 Reşiţa-Timişoara Stâlpi 1-103 24.959.883 Lungime: 73,015 km; 245 stâlpi; teren domeniu public: 4.485 mp 58.950.889 9.302 Ţara România, judeţ 1971 58.950.889 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009 con- cesi- onat imo- bil
  49 62133 8.14.01 Timişoara LEA 220 kV D.C. Timişoara Arad LEA 220 kV Timişoara-Arad Stâlpi 1-87 21.765.728 LEA 220 kV Timişoara-Arad Stâlpi 88-172 21.328.915 Lungime: 53,660 km; 172 stâlpi; teren domeniu public: 3.540 mp 43.094.643 9.836 Ţara: România, judeţ 1972 43.094.643 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  50 62134 8.14.01 Timişoara LEA 220 kV D.C. Racord Săcalaz LEA 220 kV DC Racord Săcalaz 40 stâlpi 9.720.043 Lungime: 12,987 km; 40 stâlpi; teren domeniu public: 999 mp 9.720.043 3.401 Ţara: România, judeţ 1978 9.720.043 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  51 62135 8.14.01 Timişoara LEA 220 kV S.C. (D.C.) Pestiş- Hăşdat LEA 220 kV SC Pestiş-Hăşdat Stâlpi 1-40 6.431.621 LEA 220 kV DC Pestiş-Hăşdat 6.413.493 Lungime: 14,854 km; 40 stâlpi; teren domeniu public: 896 mp 12.845.115 1.277 Ţara: România, judeţ 1966 12.845.115 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat onat imo- bil
  52 62136 8.14.01 Timişoara LEA 220 kV S.C. Hăşdat - Baru Mare LEA 220 kV SC Hăşdat-Baru Mare 22.709.134 Lungime: 41,957 km; 131 stâlpi; teren domeniu public: 2.688 mp 22.709.134 3.832 Ţara: România, judeţ 1978 22.709.134 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  53 62137 8.14.01 Cluj LEA 220 kV D.C. Roşiori- Baia Mare LEA 220 kV Roşiori-Baia Mare 3 19.941.257 Lungime: 33,28 km; 102 stâlpi; teren domeniu public: 2.412,97 mp 19.941.257 2.556 Ţara: România, judeţ 1978 19.941.257 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  54 62138 8.14.01 Cluj LEA 220 kV S.C. Baia Mare 3- Tihău LEA 220 kV Tihău-Baia Mare 3 37.286.400 Lungime: 58,26 km; 188 stâlpi; teren domeniu public: 3.975,85 mp 37.286.400 3.737 Ţara: România, judeţ 1964 37.286.400 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  55 62139 8.14.01 Cluj LEA 220 kV S.C. Cluj Floreşti- Tihău LEA 220 kV Cluj Floreşti-Tihău 19.414.036 LEA 220 kV Cluj Floreşti-Tihău 6.343.200 LEA 220 kV Cluj Floreşti-Tihău 16.530.764 Lungime: 66,075 km; 220 stâlpi; teren domeniu public: 5.349,57 mp 42.288.000 9.560 Ţara: România, judeţ 1975 42.288.000 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  56 62140 8.14.01 Cluj LEA 220 kV S.C. Cluj Floreşti- Câmpia Turzii LEA 220 kV Floreşti - Câmpia Turzii 8.555.316 LEA 220 kV Floreşti - Câmpia Turzii 24.299.046 Lungime: 52,29 km; 173 stâlpi; teren domeniu public: 3.665,92 mp 32.854.361 11.867 Ţara: România, judeţ 1972 32.854.361 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  57 62141 8.14.01 Sibiu LEA 220 kV Ungheni- Fântânele LEA 220 kV Ungheni-Fântânele 16.520.527 Lungime: 27,933 km; 84 stâlpi; teren domeniu public: 2.191,24 mp 16.520.527 3.192 Ţara: România, judeţ 1961 16.520.527 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  58 62142 8.14.01 Sibiu LEA 220 kV S.C. Fântânele Gheor- ghieni LEA 220 kV Fântânele- Gheorghieni 47.569.886 Lungime: 79,895 km; 246 stâlpi; teren domeniu public: 5.369,03 mp 47.569.886 5.246 Ţara: România, judeţ 1962 47.569.886 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  59 62143 8.14.01 Cluj + Sibiu LEA 220 kV Cluj Floreşti- Alba Iulia LEA 220 kV Cluj Floreşti- Alba Iulia 32.787.573 LEA 220 kV Cluj Floreşti- Alba Iulia 23.596.418 Lungime: 95,951 km; 317 stâlpi; teren domeniu public: 12.639,89 mp 56.383.991 21.533 Ţara: România, judeţ 1963 56.383.991 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  60 62144 8.14.01 Bacău Staţia 220 kV Bacău Sud Teren domeniu public: 30.445 mp 0 505.011 Ţara: România, judeţul: Bacău; comuna Letea Veche 1976 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1247/2008; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  61 62145 8.14.01 Bacău Staţia 220/ 110 kV Focşani Vest Staţia 220/110 kV Focşani - celule 400 kV 3.926.255 Staţia Focşani Teren domeniu public: 33.729 mp 3.926.255 94.704 Ţara: România, judeţul: Vrancea; comuna Câmpi- neanca 1985 3.926.255 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  62 62146 8.14.01 Bacău Staţia 220/ 110 kV Roman Nord Staţia 220/110 kV Roman Nord - celule 400 kV Staţia Roman - Bacău Sud + Suceava Teren domeniu public: 42.799 mp 0 299.504 Ţara: România, judeţul: Neamţ; comuna Cordun 1994 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  63 62147 8.14.01 Bacău Staţia 400/ 220 kV Gutinaş Staţia 400/220 kV Gutinaş 0 Teren domeniu public: 127.169 mp 0 269.236 Ţara: România, judeţul: Bacău; comuna Ştefan cel Mare 1968 0 HG 365/1998; HG 517/2006; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  64 62148 8.14.01 Bacău Staţia 220/ 110 kV Dumbrava Teren domeniu public: 29.610 mp 658.908 658.908 337.673 Ţara: România, judeţul: Neamţ; comuna Săvi- neşti 1974 658.908 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  65 62149 8.14.01 Bacău Staţia 220/ 110 kV Fai Celula 220 kV 2K Munteni 374.619 Celula 220 kV 3K Suceava 389.428 Celula 220 kV 8K Gutinaş 372.825 Teren domeniu public: 47.577 mp 1.136.872 499.410 Ţara: România, judeţul: Iaşi; comuna Rediu 1974 1.136.872 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  66 62150 8.14.01 Bacău Staţia 220/ 110 kV Munteni Staţia 220/110 kV Munteni - Celule 220 kV Staţia Munteni - Gutinaş + Fai 960.041 Teren domeniu public: 30.283 mp 960.041 200.145 Ţara: România, judeţul: Vaslui, munici- piul Vaslui 1976 960.041 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  67 62151 8.14.01 Bacău Staţia 220/ 110 kV Suceava Celule 220 kV Staţia Suceava-Fai 0 Celule 400 kV Staţia Suceava- Roman 0 Teren domeniu public: 35.428 mp 0 837.120 DN 2 (la 2 km de loca- lita- tea Sf. Ilie) Ţara: România, judeţul: Suceava, comuna Cheia 1975 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 534/2010; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  68 62152 8.14.01 Constanţa Staţia 400/ 110 kV Constanţa Nord Celula LEA 400 kV Tulcea Vest FS 6.255.900 Celula LEA 400 kV Cernavodă FS 6.255.900 Teren domeniu public: 60.717,93 mp 12.511.800 3.606.400 Ţara: România, judeţul: Con- stanţa, munici- piul Con- stanţa 1981 12.511.800 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  69 62153 8.14.01 Constanţa Staţia 400/ 110 kV Tulcea Vest Celule 400 kV Staţia Tulcea 3.563.451 Teren domeniu public: 81.015,47 mp 3.563.451 35.000 Ţara: România, judeţul: Tulcea, munici- piul Tulcea 1982 3.563.451 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009 con- cesi- onat imo- bil
  70 62154 8.14.01 Constanţa Staţia 750/ 400 kV Isaccea Celule 400 kV Staţia 750 Isaccea public 115.886 Celule Staţia conexiuni 750 kV ET 11 7.716.648 Celule 400 kV Staţia 750 kV Isaccea public 2.934.180 Celule 750 kV Staţia 750 Isaccea 15.859.722 Teren domeniu public: 179.479,14 mp 26.626.436 1.100.900 Ţara: România, judeţul: Tulcea, oraşul: Isaccea 1982 26.626.436 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  71 62155 8.14.01 Constanţa Staţia 220/ 110 kV Fileşti Celule de exterior 220 kV Fileşti 17.547 Teren domeniu public: 8.450,50 mp 17.547 221.600 Ţara: România, judeţul: Galaţi, munici- piul Galaţi 1966 17.547 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  72 62156 8.14.01 Constanţa Staţia 400/ 220 kV Lacu Sărat Teren domeniu public: 127.250,25 mp 0 0 2.297.700 Ţara: România, judeţul: Brăila, locali- tatea Lacu Sărat 1974 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 534/2010; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  73 62157 8.14.01 Constanţa Staţia 400/220/ 110 kV Smârdan Celule de exterior 400 kV Staţia Smârdan public 1.743.145 Celule exterioare 400 kVA Staţia Smârdan 1.800.045 Teren domeniu public: 85.012,45 mp 3.543.190 1.535.000 Ţara: România, judeţul: Galaţi, comuna S 1980 ârda 3.543.190 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  74 62158 8.14.01 Constanţa Staţia 220/ 110 kV Barboşi Celule de exterior 220 kV Barboşi 110 Celule de exterior 220 kV Barboşi 10.871 Celule de exterior 220 kV Barboşi 98 Teren domeniu public: 41.499,81 mp 11.079 824.600 Ţara: România, judeţul Galaţi 1969 11.079 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009 con- cesi- onat imo- bil
  75 62159 8.14.01 Constanţa Staţia 400/ 110 kV Medgidia Sud Celula 400 kV Staţia Cernavodă 27.834 Celula 400 kV Staţia Medgidia Sud 112.325 Teren domeniu public: 42.800,11 mp 140.159 861.600 Ţara: România, judeţul Con- stanţa, munici- piul Medgidia 1978 140.159 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  76 62160 8.14.01 Bucureşti Staţia 400/220/ 110 kV Brazi Vest Teren domeniu public: 70.101 mp 0 841.827 Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Brazi 1971 0 HG 365/1998; HG 620/2005; HG 969/2006; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  77 62161 8.14.01 Bucureşti Staţia 220/ 110 kV Fundeni Teren domeniu public: 59.534 mp 0 3.888.396 Ţara: România, Str. Zorilor nr. 59, comuna Dobro- eşti, judeţul Ilfov 1972 0 HG 365/1998; HG 620/2005; HG 969/2006; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  78 62162 8.14.01 Bucureşti Staţia 220/ 110 kV Târgo- vişte Bradu 1 CEL 220 kV 166.902 Bradu 2 CEL 220 kV 173.679 Brazi Vest 1 CEL 220 kV 356.440 Brazi Vest 2 CEL 220 kV 322.216 Teren domeniu public: 73.274 mp 1.019.237 566.574 Ţara: România, judeţul Dâmbo- viţa, comuna Ulmi 1973 1.019.237 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  79 62163 8.14.01 Bucureşti Staţia 220/ 110 kV Ghizdaru Celula 220 kV Turnu Măgurele 57.561 Celula 220 kV Bucureşti Sud II 62.395 Celula 220 kV Bucureşti Sud I 62.395 Brazi Vest 2 Celula 220 kV Teren domeniu public: 30.494 mp 182.350 565.100 Ţara: România, judeţul Giurgiu, comuna Stă- neşti 1978 182.350 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  80 62164 8.14.01 Bucureşti Staţia 220/ 110 kV Turnu Măgurele Celula 220 kV Ghizdaru 52.022 Celula 220 kV Craiova 114.597 Telefonie T.I.F. (Bobina, iltru) 7.209 Teren domeniu public: 58.488 mp 173.827 505.301 Ţara: România, judeţul Teleor- man, munici- piul Turnu Măgurele 1977 173.827 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  81 62165 8.14.01 Bucureşti Staţia 400/ 110 kV Domneşti Celula 400 kV Brazi Vest 817.732 Celula 400 kV Bucureşti Sud 724.260 Celula 400 kV Urecheşti 726.595 Teren domeniu public: 56.687 mp 2.268.588 1.165.585 Ţara: România, judeţul Ilfov, comuna Domneşti 1983 2.268.588 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  82 62166 8.14.01 Bucureşti Staţia 400/ 110 kV Gura Ialomiţei T.I.F. LEA 400 kV Constanţa Nord 534 Teren domeniu public: 112.824 mp 534 1.832.496 Ţara: România, judeţul Ialomiţa comuna Mihail Kogăl- niceanu 1977 534 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1247/2008 HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  83 62167 8.14.01 Bucureşti Staţia 400/ 110 kV Pelicanu Celula 400 kV CNE Cernavodă 209.609 Celula 400 kV Bucureşti Sud 209.617 Filtru cuplaj AKE 100A2 PT. cupl. bifazic 2.148 Teren domeniu public: 39.474 mp 421.374 262.899 Ţara: România, judeţul Călăraşi munici- piul Călăraşi 1979 421.374 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  84 62168 8.14.01 Bucureşti Staţia 220/ 110 kV Mostiştea Celula bloc. linie AT 200 MVA 54.498 Teren domeniu public: 28.290 mp 54.498 342.172 N-E: Asoci aţia Fră- sinet N-V: Asoci aţia Fră- sinet S-E: Asoci aţia Fră- sinet S-V: Drum jude- ţean Ţara: România, judeţul Călăraşi comuna Frăsinet 1975 54.498 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  85 62169 8.14.01 Bucureşti Staţia 220/ 110 kV Stâlpu Celula 220 kV LEA Brazi 170.958 Teren domeniu public: 19.009 mp 170.958 59.121 Ţara: România, judeţul Buzău, comuna Stâlpu 1977 170.958 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  86 62170 8.14.01 Bucureşti Staţia 220/ 110 kV Teleajen Bobină Blocaj BB 032 -1000 2.461 CEL 400 kV Brazi V. 3SMEP220 + 3TC + 3TT + 3DRV 234.462 CEL 400 kV Stâlpul 3 SMEP 400 + 3TC + 3TT + 3 DRV 226.889 Teren domeniu public: 27.938 mp 463.812 211.197 Ţara: România, judeţul Prahova, comuna Berceni 1978 463.812 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  87 62171 8.14.01 Piteşti Staţia 400/220/ 110 kV Bradu Celulă HT 220 kV LEA Târgovişte 1 Staţia Bradu 150.991 Celulă HT 220 kV LEA Târgovişte 2 Staţia Bradu 150.991 Celulă HT 220 kV LEA Arefu Staţia Bradu 150.991 Celulă HT 220 kV LEA Stupărei Staţia Bradu 150.991 Celulă HT 220 kV LEA Piteşti Sud Staţia Bradu 82.374 Celulă HT 400 kV LEA Braşov Staţia Bradu 660.152 Celulă HT 400 kV LEA Ţânţăreni Staţia Bradu 766.693 Celula HT 400 kV LEA Braşov Staţia Bradu 239.457 Teren domeniu public: 133.349,02 mp 2.352.639 2.407.796 N: părţi cu- lari; E: Pri- măria Bradu S: părţi cu- lari; E: părţi cu- lari Ţara: România, judeţul Argeş, comuna Bradu, satul Bradu de Jos 1977 2.352.639 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009 con- cesi- onat imo- bil
  88 62172 8.14.01 Piteşti Staţia 220/ 110 kV Piteşti Sud Celulă HT 220 kV LEA Bradu Staţia Piteşti Sud 168.117 Teren domeniu public: 26.613,63 mp 168.117 734.613 N: pro- prie- tari par- ticu- lari; S: Pri- măria comu- nei Oarja E: Pri- măria comu- nei Oarja V: Iva- şcu Ghe. Ţara România, judeţul Argeş, comuna Oarja 1973 168.117 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  89 62173 8.14.01 Piteşti Staţia 220/110 kV Arefu Celulă HT 220 kV LEA Bradu Staţia Arefu 417.100 Celulă HT 220 kV LEA Râureni Staţia Arefu 417.100 Teren domeniu public: 40.883,87 mp 834.199 1.532.941 N: Şo seaua Cur- tea de Argeş Baraj Vidra ru; S teren liti- giu; E:Ist fan N V:Soa re N. Ţara: România, judeţul Argeş, comuna Arefu 1969 834.199 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  90 62174 8.14.01 Piteşti Staţia 220/110 kV Stupărei Celulă HT 220 kV LEA Râureni Staţia Stupărei 604.056 Celulă HT 220 kV LEA Bradu Staţia Stupărei 604.056 Teren domeniu public: 41.968,35 mp 1.208.112 362.581 N: do meniu pu- blic- drum ex- ploa- tare; S: do meniu pu- blic- drum ex- ploa- tare; V: pro- prie- tari pers- oane fizi- ce; E: DN 64 Ţara: România, judeţul Vâlcea, comuna Mihăeşti 1971 1.208.112 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  91 62175 8.14.01 Piteşti Staţia 220/110 kV Râureni Celulă HT 220 kV LEA Arefu Staţia Râureni 564.679 Celulă HT 220 kV LEA Stupărei în Staţia Râureni 564.679 Teren domeniu public: 22.704,40 mp 1.129.358 2.138.061 N: pro- prie- tari părţi cu- lari; E: pro- prie- tari părţi cu- lari; V: pro- prie- tari părţi cu- lari DN 64 S: pro- prie- tari par- ticu- lari Ţara: România, judeţul Vâlcea, munici- piul Râmnicu Vâlcea 1975 1.129.358 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  92 62176 8.14.01 Piteşti Staţia 400 kV Slatina Celulă HT 400 kV LEA Porţile de Fier Staţia 400 kV Slatina 0 Celulă HT 400 kV LEA Ţânţăreni Staţia 400 kV Slatina 0 Celulă HT 400 kV LEA Drăgăneşti Olt Staţia 400 kV Slatina 0 Celulă HT 400 kV LEA Bucureşti Sud Staţia 400 kV Slatina 0 Teren domeniu public: 56.636,59 mp 0 1.022.650 N-E: pro- prie- tari par- ticu- lari; S-E: pro- prie- tari par- ticu- lari; S-V: pro- prie- tari par- ticu- lari; N-V: DN 65 şi pro- prie- tari par- ticu- lari Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Slatina 1973 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  93 62177 8.14.01 Piteşti Staţia 400/220 kV Slatina Celulă 220 kV LEA Craiova Nord 1.594.195 Celulă 220 kV LEA Grădişte 1.569.732 Celulă 400 kV LEA Drăgăneşti Olt 1.794.453 Celulă 400 kV LEA Bucureşti Sud 1.790.493 Celulă 400 kV LEA Ţânţăreni 1.790.493 Celulă 220 kV LEA Porţile de Fier 1.818.158 Teren domeniu public: 55.660,15 mp 10.357.524 1.005.019 N: pro- prie- tari par- ticu- lari şi Pri- măria Sla- tina; E: S.C. ALRO S.A.; S: S.C. ALRO; V: DN 65 Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Slatina 1968 10.357.524 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  94 62178 8.14.01 Piteşti Staţia 220/110 kV Grădiştea Celulă HT 220 kV LEA Slatina Staţia Grădişte 84.495 Celulă HT 220 kV LEA Işalniţa Staţia Grădişte 15.365 Teren domeniu public: 25.013,28 mp 99.860 451.648 N: pro- prie- tari par- ticu- lari; S: S.C. Elec- trica E: Pri- măria Sla- tina; V: pro- prie- tari par- ticu- lari Ţara: România, judeţul Olt, comuna Grădiş- tea 1979 99.860 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009 con- cesi- onat imo- bil
  95 62179 8.14.01 Craiova Staţia 220/110 kV Craiova Nord Celule 220 kV-2 buc. Işalniţa 1, Işalniţa 2 45.078 Celule 220 kV-4 buc. Sărdăneşti Turnu Măgurele, Slatina 1, Slatina 2 389.301 Panouri Staţia 220/110 kV Craiova Nord 32.795 Instalaţie TIF ST 220/110 kV Craiova Nord bobină blocare BB 0,32 1.414 Instalaţie TIF ST 220/110 kV Craiova filtru acord 1.414 Instalaţie TIF ST 220/110 kV Craiova Nord filtru cuplaj 1.414 Teren domeniu public: 47.084,26 mp 471.416 917.288 Ţara: România, judeţul Dolj, munici- piul Craiova 1975 471.416 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  96 62180 8.14.01 Craiova Staţia 400 kV Tânţăreni Celula 400 kV Sibiu cupla transf. B Reteh. st. 400 kV Tânţăreni 1.627.440 Celula 400 kV Slatina Reteh. Staţia 400/220 kV Tânţăreni 1.660.806 Celula 400 kV Koslodui 1 Reteh. Staţia 400/220 Tânţăreni 1.551.372 Celula 400 kV KOSLODUI 2 Reteh. Staţia 400/220 Ţânţăreni 1.596.333 Celula 400 kV Urecheşti Staţia 400 kV Tânţăreni 2.199.539 Celula 400 kV Piteşti-Bradu Staţia 400 kV Tânţăreni 2.156.053 Panouri comandă protecţie cablu relee 400 kV nr. 2 ST. 400 kV Tânţăreni 275.316 Panouri comandă protecţie cablu relee 400 kV nr. 4 Staţia 400 kV Tânţăreni 170.518 Panou comandă protecţie cablu relee 400 kV nr. 11 Reteh. Staţia 400/220 Tânţăreni 574.097 Panou comandă protecţie cablu relee 400 kV nr. 10 Reteh. st. 400 Tânţăreni 213.456 Panou comandă protecţie cablu relee 400 kV nr. 12 Reteh. st. 400 Tânţăreni 205.583 Teren domeniu public: 110.230 mp 12.230.514 576.154 Ţara: România, judeţul Gorj, comuna Drăgu- şeni 1978 12.230.514 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  97 62181 8.14.01 Craiova Staţia 400/110 kV Urecheşti Celule Staţia 220 kV Urecheşti - 2 buc. (Sărdăneşti, Târgu Jiu Nord) 17.552 Celula 400 kV Tânţăreni Reteh. Staţia 400 kV Urecheşti 1.688.295 Celula 400 kV Porţile de Fier Staţia Urecheşti 1.872.786 Celula 400 kV Domneşti Bobină comp. Staţia 400 kV Urecheşti 2.019.788 Celule 400 kV-RK Modernizare Staţia Urecheşti Panouri Staţia 220 kV Urecheşti Instalaţie TIF ST 220/110 kV Urecheşti bobina blocare BB 0,32 127 Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Urecheşti bobina blocare BB 0,32 127 Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Urecheşti filtru acord 127 Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Urecheşti filtru acord 127 Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Urecheşti filtru cuplaj 127 Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Urecheşti filtru cuplaj 127 Instalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti bobina blocare BB 0,32 186 Instalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti bobina blocare BB 0,32 186 Instalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti filtru acord 186 Instalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti filtru acord 186 Instalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti filtru cuplaj 186 Instalaţie TIF Staţia 220 kV Urecheşti filtru cuplaj 186 Panou comandă protecţie cablu relee 400 kV nr. 8 Reteh. staţia Urecheşti 314.783 Panouri comandă protecţie cablu relee 400 kV nr. 6 Ret. Staţia 400 Urecheşti 350.278 Panou comandă protecţie cablu relee 400 kV nr. 4 Urecheşti 353.939 Teren domeniu public: 88.621 mp 6.619.300 218.205 218. 205, 29 Ţara: România, judeţul Gorj, comuna Ure- cheşti 1972 6.619.300 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 534/2010; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  98 62182 8.14.01 Craiova Staţia 220 kV Sărdă- neşti Celule Staţia 220/110/20 kV Sărdăneşti 2 buc. (Craiova Nord, Urecheşti) 625.342 Panouri Staţia 220/110 kV Sărdăneşti 22.518 Instalaţie TIF ST 220/110 kV Sărdăneşti bobină blocare BB 0,32 127 Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Sărdăneşti filtru acord 127 Instalaţie TIF ST 220/110 kV Sărdăneşti filtru cuplaj 127 Instalaţie TIF 220 kV Sărdă- neşti bobină blocare BB 0,32 316 Instalaţie TIF 220 kV Sărdă- neşti bobină blocare BB 0,32 316 Instalaţie TIF 220 kV Sărdă- neşti bobină blocare BB 0,32 316 Instalaţie TIF 220 kV Sărdă- neşti filtru acord 316 Instalaţie TIF 220 kV Sărdă- neşti filtru acord 316 Instalaţie TIF 220 kV Sărdă- neşti filtru acord 316 Instalaţie TIF 220 kV Sărdă- neşti filtru cuplaj 316 Instalaţie TIF 220 kV Sărdă- neşti filtru cuplaj 316 Instalaţie TIF 220 kV Sărdă- neşti filtru cuplaj 316 Instalaţie TIF 220 kV Sărdă- neşti filtru cuplaj 316 Teren domeniu public: 29.297,453 mp 651.086 202.490 Consi liul Local Sărdă neşti Ţara: România, judeţul Gorj, comuna Plopşoru 1976 651.086 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 551/2011; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  99 62183 8.14.01 Craiova Staţia 220 kV Târgu Jiu Nord Celule 220 kV Paroşeni Staţia Târgu Jiu Nord 1.375.969 Celula 220 kV Urecheşti Staţia 220/110 kV Târgu Jiu Nord 91.586 Echipament TIF (4 bobine blocaj) Staţia 220/110 Târgu Jiu Nord RAC 2.376 Teren domeniu public: 21.822,328 mp 1.469.931 426.082 Ţara: România, judeţul: Gorj, munici- piul Târgu Jiu 1982 1.469.931 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  100 62184 8.14.01 Craiova Staţia 400 kV Porţile de Fier I Celule 220 kV Reşiţa 1 859.351 Celula 220 kV Reşiţa 2 Reteh Staţia 400/220 kV PDF1 795.825 Celula 400 kV Urecheşti Reteh Staţia 400/220 kV PDF1 1.776.511 Celula 400 kV Slatina Reteh. Staţia 400/220 kV P.D.F.1 2.022.697 Celula 400 kV DJERDAP Staţia 400/220 kV PDF. 1 2.181.877 Panou comandă protecţie cablu relee nr. 8 Reteh Staţia 400/220 PDF1 198.358 Panou comandă protecţie cablu relee 400 kV nr. 2 Reteh Staţia 400/220 PDF1 221.251 Celula 220 kV Calafat (Reteh. Staţia. 400/220 kV PDF1) 1.138.754 Panou comandă protecţie cablu relee 220 kV nr. 6 Reteh Staţia 400/220 PDF1 204.120 Panou comandă protecţie cablu relee 400 celula 400 Slatina Reteh. PDF1 308.683 Celula 220 kV Turnu Severin 1 Reteh. Staţia 400/220 kV PDF1 987.870 Panouri comandă protecţie cablu relee 220 kV nr. 3 Reteh. Staţia 400 PDF1 265.108 Panouri comandă protecţie cablu relee 400 kV nr. 1 PDF. 1 289.887 Celula 220 kV Drobeta-Turnu Severin 2 Staţia 400/220 kV PDF. 1 1.171.303 Celula 220 kV Cetate Staţia 400/220 kV PDF. 1 1.209.899 Panouri comandă protecţie cablu relee 220 kV nr. 4 Staţia PDF. 1 301.324 Panouri comandă protecţie cablu relee 220 kV nr. 5 Staţia PDF. 1 654.544 Panouri comandă control- protecţie (cablu relee nr. 9) 234.852 Teren domeniu public: 67.717 mp 14.822.214 2.515.647 N: S.C. Hidro serv -S.A. S.C. SMART -S.A. S.C. Hidro elec- trica -S.A. S: S.C. Hidro elec- trica -S.A. E: S.C. Hidro elec- trica -S.A. V: S.C. Hidro elec- trica -S.A. Ţara: România, judeţul: Mehe- dinţi, comuna Gura Văii 1971 14.822.214 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  101 62185 8.14.01 Craiova Staţia 220 kV Turnu Severin Est 0 Teren domeniu public: 17.957 mp 0 1.332.633 N: Mus- chici Dan şi Doina E: Mus- chici Dan, Plavi tu Vic- tor, Plavi tu C-ţin Plavi tu Cezar V: teren Consi liul Local Dro- beta- Turnu Seve- rin Ţara: România, judeţul: Mehe- dinţi, munici- piul Drobeta- Turnu Severin 1963 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  102 62186 8.14.01 Craiova Staţia 220 kV Cetate Instalaţie TIF ST.220 kV Cetate - bobină blocare BB 0.32 164 Instalaţie TIF ST.220 kV Cetate - bobină blocare BB 0.32 164 Instalaţie TIF ST.220 kV Cetate - filtru cuplaj FCIT - 3 164 Instalaţie TIF ST.220 kV Cetate - filtru acord 164 Instalaţie TIF ST.220 kV Cetate - filtru acord 164 Instalaţie TIF ST.220 kV Cetate - filtru acord 164 Teren domeniu public: 19.282,89 mp 984 164.094 Ţara: România, judeţul: Dolj, comuna Cetate 1975 984 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009 con- cesi- onat imo- bil
  103 62187 8.14.01 Craiova Staţia 220/110 kV Calafat Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - bobină blocare BB 0.32 164 Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - bobină blocare BB 0.32 164 Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - filtru cuplaj FCIT - 3 164 Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - filtru cuplaj FCIT - 3 164 Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - filtru acord 164 Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - filtru acord 164 Teren domeniu public: 20.858,57 mp 984 265.803 Ţara: România, judeţul: Dolj, locali- tatea Calafat 1982 984 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  104 62188 8.14.01 Timişoara Staţia 220/110 kV Reşiţa Celulă LEA 220 kV Porţile de Fier 1 + panouri de protecţie 712.271 Celulă LEA 220 kV Porţile de Fier 2 + panouri de protecţie 712.271 Celulă LEA 220 kV Timişoara 1 + panouri de protecţie 712.271 Celulă LEA 220 kV Timişoara 2 + panouri de protecţie 712.271 Teren domeniu public: 34.020 mp 2.849.084 123.443 Ţara: România, judeţul Caraş- Severin, satul Soceni, DN 58, Km 8, comuna Ezeriş 1971 2.849.084 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  105 62189 8.14.01 Timişoara Staţia 220 kV Timişoara Celule LEA 220 kV Reşiţa 796.532 Panou protecţii LEA 220 kV Reşiţa 4.773 Celule LEA 220 kV Mintia 796.532 Panou protecţii LEA 220 kV Mintia 4.773 Celule LEA 220 kV Arad 796.532 Panou protecţii LEA 220 kV Arad 4.773 Celule LEA 220 kV Săcalaz 796.532 Panou protecţii LEA 220 kV Săcalaz 4.773 Teren domeniu public: 46.142 mp 3.205.220 845.115 Ţara: România, judeţul: Timiş, munici- piul Timişoa- ra, Calea Moşniţei nr. 2 1968 3.205.220 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  106 62190 8.14.01 Timişoara Staţia 220 kV Săcalaz Celule LEA 220 kV Arad 666.711 Celule LEA 220 kV Timişoara 666.711 Panou comenzi Celulă 220kV Arad 22.810 Panou comenzi Celulă 220 kV Timişoara 22.810 Stelaje protecţii Celulă 220 kV Arad 116.082 Stelaje protecţii Celulă 220 kV Timişoara 116.082 Teren domeniu public: 23.600 mp 1.611.207 578.831 Ţara: România, judeţul: Timiş, munici- piul Timişoa- ra, DN 59A, km 4 1978 1.611.207 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  107 62191 8.14.01 Timişoara Staţia 400/220/ 110 kV Arad Celule LEA 220 kV Timişoara 493.744 Celule LEA 220 kV Săcalaz 493.744 Panou protecţii Celulă 220 kV Timişoara 207.113 Panou protecţii Celulă 220 kV Săcalaz 207.113 Bobină compensare 3.063.125 Teren domeniu public: 44.783 mp 4.464.839 36.257 Ţara: România, judeţul: Arad, DJ 709-km 1 1974 4.464.839 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  108 62192 8.14.01 Timişoara Staţia 220/110 kV Pestiş 0 Teren domeniu public: 37.892 mp 0 416.346 Car- tier blo- curi Ţara: România, judeţul: Hunedoa- ra, mu- nicipiul Hunedoa- ra, str. Pestişu Mare, nr. 6A 1966 0 HG 365/1998; HG 432/2006; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  109 62193 8.14.01 Timişoara Staţia 220/110 kV Hăşdat Bobină de blocaj tip RZ 2000 a celulei LEA 220 kV Baru Mare 7.743 Celule LEA 220 kV Baru Mare 315.994 Celule LEA 220 kV Pestiş 315.994 Panou comenzi măs. semnaliz. protecţii Celula LEA 220 kV Baru Mare 17.953 Panou comenzi măs. semnaliz. protecţii Celula LEA 220 kV Pestiş 17.953 Echipament TIF celulă LEA 220 kV Baru Mare 21.628 Teren domeniu public: 33.695 mp 697.264 1.187.825 Ţara: România, judeţul: Hunedoa- ra, str. Hăşdat nr. 1A 1969 697.264 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1247/2008; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  110 62194 8.14.01 Timişoara Staţia 220/110 kV Baru Mare Celule LEA 220 kV Hăşdat 525.089 Panou protecţii Celule 220 kV Hăşdat 11.735 Teren domeniu public: 22.333 mp 536.825 465.959 Ţara: România, judeţul: Hunedoa- ra, satul Hăşdat, DJ 66 KM 148-540 1977 536.825 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  111 62195 8.14.01 Timişoara Staţia 220/110 kV Iaz Celule exterioare Staţia 220 kV Iaz 5.888.919 Celule exterioare Staţia 220 kV Iaz - Oţelărie 3.882.044 Teren domeniu public: 26.637 mp 9.770.963 414.486 Ţara: România, judeţul: Caraş- Severin, satul Iaz, comuna Obreja 1975 9.770.963 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  112 62196 8.14.01 Sibiu Staţia 220/110 kV Alba Iulia Autotrafo nr. 97061 200 MVA 220/110 kV-3321412 1.974.586 Autitrafo nr. 106794 200 MVA 220/110 kV-3321505 Celulă 220 kV Cluj Floreşti 3375283 124.862 Celulă 220 kV Cluj Floreşti 240.917 Celule 220 kV (10 buc. ST. Alba-3375285) 2.589.235 Pan. Cm. de Mas. semnal. prot- 3375288 651.384 Instalaţie automatizare Staţia 220 kV-3375289 256.676 Teren domeniu public: 29.659 mp 5.837.660 2.436.294 Ţara: România, judeţul: Alba; Alba Iulia 1977 5.837.660 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1321/2009; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  113 62197 8.14.01 Sibiu Staţia 400/220/ 110 kV Sibiu Sud Filtru de cuplaj AKE 100 Ţânţăreni- 3100078 7.870 Filtru de cuplaj AKE 100 Ţânţăreni- 3100080 7.870 Cablu de IF-Filtru cuplaj Cam TC Ţânţăreni-3100081 6.994 Dulap echipament PLC TIP ESB-2000I Ţânţăreni-3100082 141.414 Bobină de blocaj Ţânţăreni- 3100083 59.201 Bobină de blocaj Ţânţăreni- 3100084 59.201 Teren domeniu public: 101.316 mp 282.549 10941368 Ţara: România, judeţul: Sibiu, munici- piul Sibiu 1976 282.549 HG 368/1998; HG 931/2006; HG 1630/2006; HG 431/2006; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  114 62198 8.14.01 Sibiu Staţia 400/110 kV Braşov Cabină relee Staţia 400 kV Braşov-110424 3.459 Cabină relee Staţia 400 kV Braşov-110425 3.459 Cabină relee Staţia 400 kV Braşov-110426 3.459 Cabină relee Staţia 400 kV Braşov-110427 3.459 Cabină protecţie Staţia 400 kV Braşov-110595 4.640 Celule (4) 400 kV Staţia 400 kV Braşov-333237 2.288.931 Celulă 400 kV Gutinaş 333237 515.700 Celulă 400 kV Gutinaş 163.308 Celulă 400 kV Bradu 515.700 Celulă 400 kV Bradu 163.308 Celulă 400 kV Sibiu Sud 333241 515.700 Celulă 400 kV Sibiu Sud 163.308 Celulă 400 kV Dârste 333243 286.116 Celulă 400 kV Dârste 163.308 Trafo 250 kVA 400/110 kV S = 114542-335348 1.306.568 Trafo 400/110 kV 250000 kVA S = 107781-335351 0 Teren domeniu public: 98.867 mp 6.100.428 6.406.136 Ţara; România, judeţul: Braşov, munici- piul Braşov 1976 6.100.428 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1321/2009; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  115 62199 8.14.01 Sibiu Staţia 400 kV Dârste Cabină relee Staţia 400 kV Dârste-110477 19.509 Cabină relee Staţia 400 kV Dârste-110478 19.509 Cabină relee Staţia 400 kV Dârste-110479 19.509 Celulă 400 kV Bobina Staţia Dârste-300008 3.355.574 Celule (3) 400 kV Staţia Dârste-333525 1.494.647 Celulă 400 kV Brazi 333526 249.108 Celulă 400 kV Brazi 260.625 Celulă 400 kV Braşov 333528 826.012 Celulă 400 kV Braşov 260.625 Trafo 250000 kVA 400/110 kV S = 107781-335069 2.900.672 Teren domeniu public: 60.083mp 9.405.789 3.617.200 Ţara: România; judeţul: Braşov 1977 9.405.789 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  116 62200 8.14.01 Cluj Staţia 400/220kV Roşiori Teren domeniu public: 57.855 mp 0 1.422.000 Ţara: România, judeţul: Satu Mare, comuna Roşiori 1976 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  117 62201 8.14.01 Cluj Staţia 220/110 kV Baia Mare 3 Celulă 220 kV Baia Mare 3 (LEA DC Roşiori-Baia Mare 3) 409.456 Celulă 220 kV Baia Mare 3 (LEA SC Baia Mare 3-Tihău) 409.456 Celulă 220 kV Baia Mare 3 469.634 Teren domeniu public: 32.238 mp 1.288.546 1.074.000 Ţara: România, judeţul: Maramu- reş, mu- nicipiul Baia Mare 1969 1.288.546 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  118 62202 8.14.01 Cluj Staţia 220/110 kV Tihău Celulă 220 kV Tihău (LEA SC Baia Mare 3-Tihău) 165.957 Celulă 220 kV Tihău (LEA Floreşti-Tihău) 165.957 Celulă 220 kV Tihău 314.045 Teren domeniu public: 14.639 mp 645.959 71.000 Ţara: România, judeţul: Sălaj, satul Tihău 1976 645.959 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  119 62203 8.14.01 Cluj Staţia 220/110 kV Cluj- Floreşti Celulă 220 kV Floreşti (LEA SC Floreşti-Tihău) 227.245 Celulă 220 kV Floreşti (LEA Floreşti-Câmpia Turzii) 227.245 Celulă 220 kV Floreşti (LEA Floreşti-Alba Iulia) 227.245 Teren domeniu public: 32.050 mp 681.736 3.026.000 Ţara: România, judeţul: Cluj, comuna Floreşti 1975 681.736 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  120 62204 8.14.01 Cluj Staţia 220/110 kV Câmpia Turzii Celula 220 kV Floreşti (LEA DC Floreşti-Câmpia Turzii) 0 Celula 220 kV Floreşti (Câmpia Turzii) 0 Teren domeniu public: 38.610 mp 0 1.511.000 Ţara: România, judeţul: Cluj, munici- piul Câmpia Turzii 1954 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  121 62205 8.14.01 Sibiu Staţia 220/110kV Ungheni Clădire cabină relee Staţia Ungheni 220 kV-102380 26.756 Clădire cabină relee Staţia Ungheni 220 kV-102400 26.757 CLAD cabină relee Staţia Ungheni 220 kV-102410 26.757 Echipament Staţia Ungheni-343160 3.722.579 Autotrafo 200MVA AT1 S=95002, 354820 1.491.138 Autotrasformator 220/110 kV ELIN 1.589 Celula 220 kV Ungheni 515.142 Teren domeniu public: 25.530 mp 5.810.717 1.213.101 Ţara: România, judeţul: Mureş, locali- tatea Ungheni 1961 5.810.717 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 551/2011; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  122 62206 8.14.01 Sibiu Staţia 220/110 kV Gheor- gheni Clădire cabină relee 220 kV Gheorgheni-103470 23.142 Clădire cabină relee 220 kV Gheorgheni-103480 23.142 Clădire cabină relee 220 kV Gheorgheni-105530 23.163 Clădire cabină relee 220 kV Gheorgheni-105540 23.163 Echipament Staţia 220 kV Gheorgheni-320030 3.452.587 Autotrafo 200MVA AT3 S = 94402-339188 417.345 AT-1 200MVA 220/110/10,5 S = 95429-347480 1.451.617 AT-1 200MVA 220/110 S = 95429-347480 LEG 9 16.382 Bobină blocaj BB 032 LEA 22-Fnele-366980 482.416 Celula 220 kV Gheorgheni Teren domeniu public: 27.405 mp 5.912.956 710.288 Ţara: România, judeţul: Harghita munici- piul Gheor- gheni 1961 5.912.956 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011; con- cesi- onat imo- bil
  123 62207 8.14.01 Cluj Staţia 400 kV Gădălin Celula 400 kV Gădălin (LEA S.C. Roşiori-Gădălin) 0 Celula 400 kV Gădălin 0 Celula 400 kV Gădălin 0 Teren domeniu public: 39.533 mp 0 147.000 Ţara: România, judeţul: Cluj, comuna Gădălin 1982 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 534/2010; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  124 62208 8.14.01 Cluj Staţia 400/110 kV Cluj Est Celula exterior 400 kV Cluj Est 588.314 Celula 400 kV Cluj Est Teren domeniu public: 24.469 mp 588.314 2.821.000 Ţara: România, judeţul Cluj, munici- piul Cluj- Napoca 1983 588.314 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  125 62209 8.14.01 Cluj Staţia 220 kV Vetiş Celula 220 kV Vetiş 508.530 Teren domeniu public: 19.924 mp 508.530 599.000 Ţara: România, judeţul Satu Mare, comuna Vetiş 1973 508.530 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  126 62210 8.14.01 Cluj Staţia 220 kV Sălaj Celula 220 kV Sălaj 634.492 Teren domeniu public: 17.205 mp 634.492 92.000 Ţara: România, judeţul: Sălaj, munici- piul Zalău 1976 634.492 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  127 62211 8.14.01 Cluj Staţia 400/110/ 20 kV Oradea Sud Teren domeniu public: 47.818 mp 0 1.031.000 Ţara: România, judeţul Bihor, munici- piul Oradea 1971 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  128 62212 8.14.01 Timişoara Staţia 220/33 kV Oţelărie Hunedoara Staţia Electrică 220/33 kV Oţelărie Hunedoara 330.732 Teren domeniu public: 2.614 mp 330.732 18.825 Ţara: România, judeţul Hunedoa- ra, muni cipiul Hunedoa- ra 1978 330.732 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  129 62213 8.14.01 Bucureşti LEA 400 kV Bucu- reşti Sud-Gura Ialomiţei LEA 400 kV Bucureşti Sud-Gura Ialomiţei 104.153.864 Lungime: 139,708 km, 478 stâlpi teren domeniu public: 113.858 mp 104.153.864 156.710 Ţara: România, judeţ: 1966 104.153.864 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  130 62214 8.14.01 Constanţa LEA 750kV Isaccea- Varna (Bulga- ria) Reglem interes. LEA 20 kV NR 497-498 cu LEA 750 0 Reglem interes. LEA 20 kV NR 496 cu LEA 750 0 Reglem interes. LEA 20 kV NR 322 cu LEA 750 0 Reglem interes. LEA 20 kV NR 491 cu LEA 750 0 LES 04kV stâlp metal LEA 750 Făclia stâlp 352 LEA 750 kV GR URSS Isaccea RPB staţia metal 161.319.615 LES 04 kV Stâlp 352-353 LEA 750 Făclia Mal Sud LES 04kV stâlp metal LEA 750 Făclia stâlp 353 Lungime: 150,618; 463 stâlpi; teren domeniu public: 111.393mp 161.319.615 229.164 Ţara: România, judeţ: 1986 161.319.615 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  131 62215 8.14.01 Constanţa LEA 750kV Isaccea- Ucraina (inclusiv traver- sarea) Pt 20 kV Balizaj M DR DUN 266 LEA 750 Tronson 4-5 Dulg Cetate stâlpi 209-416 3.330.704 Lungime: 3,107 km; 12 stâlpi; teren domeniu public: 2.271 mp 3.330.970 1.289 Ţara: România, judeţ: 1986 3.330.970 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  132 62216 8.14.01 Craiova LEA 400 kV D.C. Tânţăreni -Kozlodui (Bulga- ria) LEA 400 kV D.C. Tânţăreni- Kozlodui (Bulgaria) 136.542.120 Lungime: 101,55 km; 320 stâlpi; teren domeniu public: 25.940,71 mp 136.542.120 48.648 Ţara: România, judeţ: 1986 136.542.120 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  133 62217 8.14.01 Craiova LEA 400kV Porţile de Fier Djerdap (Iugosla- via) LEA 400 kV SC Porţile de Fier-RSF Iugoslavia 3 Stâlpi metal 420.000 Lungime: 0,5 km: 3 stâlpi; teren domeniu public: 548,21 mp 420.000 341 Ţara: România, judeţ: 1972 420.000 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  134 62218 8.14.01 Cluj LEA 400kV Roşiori- Mukacevo (Ucraina) LEA 400 kV Roşiori-Mukacevo 32.398.800 Lungime: 38,57 km; 93 stâlpi; teren domeniu public: 21.460,94 mp 32.398.800 18.560 Ţara: România, judeţ: 32.398.800 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  135 62219 8.14.01 Timişoara LEA 400 kV Arad Sandor- falva (Ungaria) LEA 400 kV Arad-Sandorfalva (Szeged) Ungaria, stâlpi 1-11; 35-156 36.772.027 LEA 400 kV Arad-Sandorfalva (Szeged) Ungaria, stâlpi 12-34 6.221.758 Lungime: 54,520 km; 155 stâlpi; teren domeniu public: 38.598 mp 42.993.786 65.499 Ţara: România, judeţ: 1972 42.993.786 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  136 62221 8.14.01 Constanţa LEA 400 kV Vulcă- neşti (Ucraina) Dobrudja (Bulga- ria) LEA 400 kV Dobrudja-Vulcăneşti 118.945.982 LEA 400 kV URSS-RPB - 2 stâlpi pitici 0 Reglinters LEA 750 kV URSS-RPB cu LEA 400 0 Dev. LEA 400 kV URSS-RP Bulgaria 0 Lungime: 153,125 km; 602 stâlpi teren domeniu public: 101.858 mp 118.945.982 201.603 Ţara: România, judeţ: 1972 118.945.982 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  137 99712 8.14.01 Craiova LEA 220 kV Işalniţa Kozlodui (Bulga- ria) Teren domeniu public: 7.316 mp 0 0 14.124 Ţara: România, judeţ: 1967 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  138 99714 8.14.01 Constanţa LEA 400 kV S.C. Barboşi- Focşani Vest LEA 400 kV SC Barboşi-Focşani Vest 54.998.725 Lungime: 87,615 km; 218 Stâlpi; teren domeniu public: 4.493 mp 54.998.725 5.867 Ţara: România, judeţ: 1966 54.998.725 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  139 99715 8.14.01 Craiova LEA 110 kV Gura Văii-SIP (Iugos- lavia) LEA 110 kV Staţia Gura Văii-RSF Iugoslavia 6 MET D.C. 216.000 LEA 110 kV Panoul de traversare a Dunării 5 stâlpi metal 372.000 Lungime: 1,47 km; 11 stâlpi; teren domeniu public: 321,1 mp 588.000 200 Ţara: România, judeţ: 1984 588.000 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  140 99716 8.14.01 Timişoara LEA 110 kV Jimbolia- Kikinda LEA 110 kV D.C. Jimbolia- Kikinda stâlpi 1-7 863.360 LEA 110 kV S.C. Jimbolia- Kikinda stâlpi 8-32 3.083.104 Lungime: 6,948km; 32 stâlpi; teren domeniu public: 359 mp 3.946.464 1.222 Ţara: România, judeţ: 1984 3.946.464 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  141 99717 8.14.01 Bacău LEA 110 kV Stânca- Costeşti (Republi- ca Moldova) LEA 110 kV Stânca-Costeşti 36.000 Lungime: 0,09 km; 2 stâlpi; teren domeniu public: 43 mp 36.000 31 Ţara: România, judeţ: 1984 36.000 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  142 99718 8.14.01 Bacău LEA 110 kV D.C. Tutora- Ungheni (Republi- ca Moldova) LEA DC Tutora-Ungheni 9,6 km (1-53) 5.452.800 LEA S.C. 110 kV Tutora-Ungheni 484.000 LEA D.C. 110 kV Tutora-Ungheni 5.452.800 Lungime: 10,526 km; 56 stâlpi; teren domeniu public: 710 mp 11.389.600 1.440 Ţara: România, judeţ: 1992 11.389.600 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  143 99719 8.14.01 Bacău LEA 110 kV Huşi- Cioara LEA SC 110 kV Huşi-Cioara 4.111.200 LEA DC 110 kV Huşi -Cioara 2.908.160 Lungime: 15,633 km; 84 stâlpi; teren domeniu public: 1.193,87 mp 7.019.360 758 Ţara: România, judeţ: 1984 7.019.360 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  144 99720 8.14.01 Bacău LEA 110 kV Siret Porubnoe (Ucraina) LEA 110 kV Siret Porubnoe 1.412.000 Lungime: 3,530 km; 12 stâlpi: teren domeniu public: 157,89 mp 1.412.000 224 Ţara: România, judeţ: 1992 1.412.000 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  145 99721 8.14.01 Bacău LEA 110 kV Fălciu- Cantemir (Republi- ca Moldova) Alee Staţie Imb. BET, L = 30 m Staţia Fălciu 13.887 Împrejmuire Beton Staţia Fălciu L = 60 m 11.305 LEA 110 kV Fălciu-Cantemir 3 stâlpi 88.954 Celule 110 kV - fundaţii aparataje 32.442 Lungime: 0,521 km; 4 stâlpi; teren domeniu public: 88,23 mp 146.588 57 Ţara: România, judeţ: 1994 146.588 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  146 99722 8.14.01 Constanţa Staţia 400/220/ 110 kV Cernavodă Celula de 400 kV-TRAFO 1 Gura Ialomiţei 1 1.565.113 Celula 400 kV-U5 Pelicanu 1.614.337 Celula 400 kV-U4 Gura Ialomiţei 2 1.582.599 Celula 400 kV-U2 Constanţa Nord 2.513.849 Celula 400 kV Gura Ialomiţei 1 2.357.255 Celula 400 kV Constanţa Nord 2.320.725 Celula 400 kV Pelicanu 2.483.684 Celula 400 kV Gura Ialomiţei II 2.331.086 Celula 400 kV-U1 Medgidia Sud 567.914 Celula 400 kV Medgidia Sud 567.914 Teren domeniu public: 81.233,47 mp 17.904.476 961.500 Ţara: România, judeţul Constan- ţa, oraşul Cerna- vodă, Str. Medgi- diei nr. 1 1994 17.904.476 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  147 99723 8.14.01 Timişoara Staţia 400/220/ 110 kV Mintia Celule 220 kV inclusiv instalaţii, comenzi protecţie 0 Celule 220 kV inclusiv instalaţii, comenzi protecţie 0 Echipament teleprotecţie 220 kV 0 Staţia 220 kV 0 Staţie electrică exterioară 400 kV 3.720.557 Teren domeniu public: 86.020 mp 3.720.557 936.450 Ţara; România, judeţul Hunedoa- ra, satul Mintia, Str. Şanti- erului nr. 1 1969 3.720.557 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  148 99724 8.14.01 Sibiu Staţia 400/220/ 110 kV Iernut Teren domeniu public: 90.841 mp 0 2.354.435 Ţara: România, judeţul Mureş, comuna Iernut 1963 0 HG 365/1998; HG 619/2005; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  149 99725 8.14.01 Sibiu Staţia 220 kV Fântânele AT-2 200MVA S=11478620/220/110/10.5 kV- 365010 4.286.950 Staţie ext. transf. 220 kV Fântânele 623.939 Teren domeniu public: 56.732 mp 4.910.889 980.261 Ţara: România, judeţul Mureş, comuna Fântâne- le 1966 4.910.889 HG 365/1998; HG 619/2005; HG 407/2007; HG 1321/2009; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  150 99726 8.14.01 Craiova Staţia 220/ 110 kV Işalniţa Teren domeniu public: 61.408,52 mp 0 2.509.420 Ţara: România, judeţul Dolj, munici- piul Craiova 1965 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  151 99759 8.14.01 Bucureşti Staţia 400/220/ 110 kV Bucureşti Sud Filtru cuplaj AKE 100A2 pentru cuplaj bifazic 2.148 Filtru cuplaj AKE 100A2 pentru cuplaj bifazic 2.147 Teren domeniu public: 89.155 mp 4.295 11623369 Ţara: România, munici- piul Bucu- reşti, Str. Releului nr. 3, sectorul 3 1967 4.295 HG 365/1998; HG 620/2005; HG 969/2006; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  152 99833 8.14.01 Piteşti Staţia 400/ 110 kV Drăgă- neşti Olt Celulă HT 400 kV LEA Slatina Staţia Drăgăneşti Olt 1.410.190 0 Teren domeniu public: 24.194,86 mp 1.410.190 1.567.718 N: Primă ria Dragă neşti Olt; S: Regia Drumu rilor şi S.C. Elec- trica E: Primă ria Drăgă neşti Olt şi pro- prie- tari par- ticu- lari; V: Direc ţia Apele Româ- ne Ţara: România, judeţul Olt, oraşul Drăgă- neşti, str. Nicolae Titu- lescu nr. 3 2000 1.410.190 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  153 99834 8.14.01 Bucureşti LEA 400 kV Bucureşti Sud - Pelicanu LEA 400 kV Bucureşti Sud - Pelicanu 119,164 km SD. 6 13.922.329 Lungime: 118,506 km, 408 stâlpi; teren domeniu public: 55.158 mp 13.922.329 43.189 Ţara: România, judeţ: 1982 13.922.329 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  154 99835 8.14.01 Bucureşti + Piteşti Slatina- Bucureşti Sud - Slatina Slatina - Bucureşti Sud 118,229 km S. 1 88.611.349 25.536.700 LEA 400 kV Slatina - Bucureşti Sud Lungime: 170,629 km; 560 stâlpi; teren domeniu public: 128.427,14 mp 114.148.050 151.113 Ţara: România, judeţ: 1965 114.148.050 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 828/2010; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  155 99836 8.14.01 Bucureşti LEA 400 kV Bucureşti Sud - Domneşti Domneşti - Bucureşti Sud: 34,045 km 19.331.385 Lungime: 34,367 km; 122 stâlpi; teren domeniu public: 26.622 mp 19.331.385 51.024 Ţara: România, judeţ: 1971 19.331.385 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  156 99837 8.14.01 Bucureşti LEA Gura Ialomi- ţei- Cerna- vodă, circ. 2 Gura Ialomiţei-Cernavodă (C2) tronson 1 12.381.214 Gura Ialomiţei-Cernavodă (C2) tronson 2 22.491.981 Lungime: 66,218 km; nr. stâlpi: 201; teren domeniu public: 31.689 mp 34.873.196 26.732 Ţara: România, judeţ: 1979 34.873.196 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  157 99838 8.14.01 Bucureşti LEA 400 kV Pelicanu- Cernavodă Pelicanu-Cernavodă Tronsonul 1 26.906.202 Pelicanu-Cernavodă Tronsonul 2 22.229.386 Lungime: 94,762 km; nr. stâlpi: 290; teren domeniu public: 51.739 mp 49.135.589 40.067 Ţara: România, judeţ: 1979 49.135.589 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  158 99839 8.14.01 Constanţa LEA 400 kV SC CNE Cerna- vodă-Gura Ialomiţei C1 Prot. LTC-PTTR INFL. LEA 400 kV Cernavodă-Gura Ialomiţei 15.183.869 LEA 400 kV C.N.E.-Gura Ialomiţei 1 Lungime: 62,672 km; nr. stâlpi: 196; teren domeniu public: 29.069,48 mp 15.183.869 61.180 Ţara: România, judeţ: 1975 15.183.869 HG 365/ 1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  159 99840 8.14.01 Constanţa LEA 400 kV C.N.E. Cerna- vodă- Constan- ţa- Nord 16.554.558 LEA 400 kV C.N.E. Cernavodă- Constanţa-Nord Lungime: 69,646 km; nr. stâlpi: 224; teren domeniu public: 35.264 mp 16.554.558 104.530 Ţara: România, judeţ: 1975 16.554.558 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  160 99841 8.14.01 Constanţa LEA 400 kV ST 400 C.N.E. Cernavodă -Medgidia Sud 16.203.687 LEA 400 kV Staţia C.N.E. Cernavodă-Medgidia Sud Lungime: 21,039 km; nr. stâlpi: 72; teren domeniu public: 7.059 mp 16.203.687 20.924 Ţara: România, judeţ: 1996 16.203.687 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  161 99842 8.14.01 Constanţa LEA 400 kV Lacu Sărat-CET Brăila TA4 0 Lungime: 9,349 km; 30 stâlpi; teren domeniu public: 3.738 mp 0 3.682 Ţara: România, judeţ: 1978 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  162 99843 8.14.01 Craiova LEA 400 kV S.C. Urecheşti Rovinari G3+4 0 Lungime: 14,08 km; 50 stâlpi; teren domeniu public: 11.142,84 mp 0 14.638 Ţara: România, judeţ: 1975 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  163 99844 8.14.01 Craiova LEA 400 kV S.C. Urecheşti Rovinari G5+6 0 Lungime: 19,85 km; 48 stâlpi; teren domeniu public: 7.759,55 mp 0 10.193 Ţara: România, judeţ: 1976 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  164 99846 8.14.01 Craiova LEA 400 kV DC Tânţă- reni- Turceni G1+2,G3+4 0 Lungime: 10,22 km; 33 stâlpi; teren domeniu public: 2.802,51 mp 0 3.682 Ţara: România, judeţ: 1977 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  165 99848 8.14.01 Craiova LEA 400 kV DC Tânţă- reni- Turceni G5+6,G7+8 0 Lungime: 10,09 km; 31 stâlpi; teren domeniu public: 2.504,72 mp 0 3.290 Ţara: România, judeţ: 1981 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  166 99850 8.14.01 Cluj LEA 400 kV Gădalin- Iernut LEA 400 kV Gădalin - Iernut 22.672.169 LEA 400 kV Gădalin - Iernut 10.633.937 Lungime: 50,36 km; 131 stâlpi; teren domeniu public: 23.891,54 mp 33.306.106 3.290 Ţara: România, judeţ: 1963 33.306.106 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  167 99852 8.14.01 Cluj LEA 400 kV Gădalin- Cluj Est LEA 400 kV Gădalin - Cluj Est 3.959.416 Lungime: 19,37 km; 68 stâlpi; teren domeniu public: 5.471,47 mp 3.959.416 17.711 Ţara: România, judeţ: 1963 3.959.416 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  168 99853 8.14.01 Sibiu LEA 400 kV Sibiu Sud- Iernut 30.182.982 LEA 400 kV Sibiu Sud - Iernut Lungime: 81,783 km; 198 stâlpi; teren domeniu public: 40.342,13 mp 30.182.982 63.337 Ţara: România, judeţ: 1966 30.182.982 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  169 99854 8.14.01 Timişoara +Sibiu LEA 400 kV Sibiu Sud- Mintia LEA 400 kV Sibiu Sud - Mintia 26.889.372 LEA 400 kV Mintia - Sibiu Sud, stâlpi 1-131 aparţin ST Timişoara 9.895.122 Lungime: 127,60 km; 407 stâlpi; teren domeniu public: 87.010,69 mp 36.784.494 127.951 Ţara: România, judeţ: 1971 36.784.494 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  170 99855 8.14.01 Timişoara LEA 400 kV SC Anina- Reşiţa 9.803.782 LEA 400 kV S.C. Anina-Reşiţa Lungime: 40,888 km; 142 stâlpi; teren domeniu public: 6.767 mp 9.803.782 5.852 Ţara: România, judeţ: 1983 9.803.782 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  171 99856 8.14.01 Timişoara LEA 400 kV S.C. Mintia- Arad 2.764.708 LEA 400 kV S.C. Mintia-Arad stâlpi 311-402 34.817.373 LEA 400 kV S.C. Mintia-Arad stâlpi 135-310 6.272.854 LEA 400 kV S.C. Mintia-Arad stâlpi 1-134 Lungime: 137,962 km; 401 stâlpi; teren domeniu public: 61.278 mp 43.854.935 99.258 Ţara: România, judeţ: 1978 43.854.935 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  172 99857 8.14.01 Piteşti LEA 400 kV S.C. Slatina- Drăgă- neşti Olt 21.905.176 LEA 400 kV S.C. Slatina- Drăgăneşti Olt Lungime; 33,535 km; 102 stâlpi; teren domeniu public: 7.139,20 mp 21.905.176 7.285 Ţara: România, judeţ: 2000 21.905.176 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 828/2010; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  173 99858 8.14.01 Bucureşti LEA 220 kV SC Brazi Vest- Teleajen LEA 220 kV SC Brazi Vest- Teleajen 706.040 Lungime: 35,073 km; 107 stâlpi; teren domeniu public: 10.286 mp 706.040 30.378 Ţara: România, judeţ: 1973 706.040 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  174 99859 8.14.01 Bucureşti LEA 220 kV S.C. Teleajen- Stâlpu LEA 220 kV S.C. Teleajen-Stâlpu 2.935.849 Lungime: 53,796 km; 128 stâlpi; teren domeniu public: 18.822 mp 2.935.849 40.474 Ţara: România, judeţ: 1977 2.935.849 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  175 99860 8.14.01 Bucureşti LEA 400 kV DC Pelicanu- SCS 0 Lungime: 3,345 km; 15 stâlpi; teren domeniu public: 1.231 mp 0 829 Ţara: România, judeţ: 1974 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  176 99861 8.14.01 Cluj LEA 400 kV Roşiori- Oradea LEA 400 kV Roşiori-Oradea 21.150.554 LEA 400 kV Roşiori-Oradea 41.986.117 LEA 400 kV Roşiori-Oradea Sud Lungime: 133,33 km; 378 stâlpi; teren domeniu public: 50.777,16 mp 63.136.672 67.524 Ţara: România, judeţ: 1977 63.136.672 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  177 99864 8.14.01 Sibiu LEA 220 kV Iernut- Ungheni Circuitul 2 LEA 220 kV Iernut-Ungheni Circuitul 2 4.258.897 Lungime: 28,864 km; 90 stâlpi; teren domeniu public: 12.261,61 mp 4.258.897 17.864 Ţara: România, judeţ: 1977 4.258.897 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  178 99872 8.14.01 Timişoara LEA 400 kV Retezat (Râul Mare)- Hăşdat LEA 400 kV Râul Mare-Hăşdat Stâlpi 1-128 21.449.435 Lungime: 41,294 km; 127 stâlpi; teren domeniu public: 19.876 mp 21.449.435 28.333 Ţara: România, judeţ: 1986 21.449.435 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  179 99874 8.14.01 Bacău LEA 220 kV Gutinaş- Borzeşti TA7 LEA 220 kV Gutinaş-Borzeşti TA7 1.388.460 Lungime: 2,776 km; 12 stâlpi; teren domeniu public: 438 mp 1.388.460 687 Ţara: România, judeţ: 1969 1.388.460 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  180 99876 8.14.01 Bacău LEA 220 kV Gutinaş- Borzeşti TA8 LEA 220 kV Gutinaş-Borzeşti TA8 1.701.819 Lungime: 2,793 km; 12 stâlpi; teren domeniu public: 439 mp 1.701.819 747 Ţara: România, judeţ: 1969 1.701.819 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  181 99877 8.14.01 Bacău LEA 220 kV Gutinaş- Borzeşti AT 1 LEA 220 kV Gutinaş-Borzeşti TA1 1.618.175 Lungime: 2,831 km; 11 stâlpi; teren domeniu public: 397 mp 1.618.175 619 Ţara: România, judeţ: 1968 1.618.175 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  182 99880 8.14.01 Bacău LEA 220 kV Gutinaş- Borzeşti AT 2 LEA 220 kV Gutinaş-Borzeşti TA2 1.381.075 Lungime: 2,786 km; 11 stâlpi; teren domeniu public: 390 mp 1.381.075 663 Ţara: România, judeţ: 1968 1.381.075 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  183 99881 8.14.01 Bacău LEA 220 kV Dumbrava- Stejaru LEA 220 kV Dumbrava-Stejaru 20.015.184 Lungime: 33,992 km; 114 stâlpi; teren domeniu public: 2.694 mp 20.015.184 2.800 Ţara: România, judeţ: 1968 20.015.184 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  184 99884 8.14.01 Bacău+ Sibiu LEA 220 kV Stejaru- Gheor- ghieni LEA 220 kV Stejaru-Gheorghieni 19.045.694 LEA 220 kV Stejaru-Gheorghieni 9.416.605 Lungime: 59,699 km; 208 stâlpi; teren domeniu public: 4.601,98 mp 28.462.299 4.506 Ţara: România, judeţ: 1962 28.462.299 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  185 99886 8.14.01 Constanţa LEA 400 kV Lacu Sărat- CET Brăila TA 1 Lungime: 9,348 km; 35 stâlpi; teren domeniu public: 973 mp 0 0 958 Ţara: România, judeţ: 1973 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  186 99888 8.14.01 Constanţa LEA 400 kV Lacu Sărat- CET Brăila TA 2 Lungime: 9,363 km; stâlpi nr. 35; teren domeniu public: 765 mp 0 0 753 Ţara: România, judeţ: 1974 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  187 99890 8.14.01 Constanţa LEA 400 kV Lacu Sărat- CET Brăila TA 3 Lungime: 9,379 km; 35 stâlpi; teren domeniu public: 773 mp 0 0 761 Ţara: România, judeţ: 1974 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  188 99892 8.14.01 Bucureşti LEA 220 kV Bucureşti Sud- Fundeni LEA 220 kV Bucureşti Sud- -Fundeni 22.830 km D.12 12.098.962 Cadre LEA 220 Bucureşti Sud- Fundeni (223381) 2.2 337.493 Lungime: 24,719 km, 86 stâlpi; teren domeniu public: 2.140 mp 12.436.455 6.770 Ţara: România, judeţ: 1969 12.436.455 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  189 99893 8.14.01 Bucureşti LEA 220 kV Bucureşti Sud- Ghizdaru (C2) Bucureşti Sud-Ghizdaru (C2) (fără cadre) 70.079 36.869.436 Cadre LEA 220 Bucureşti Sud- Ghizdaru (C2)(224649/2) 2.4 452.660 Lungime: 72,545 km; 258 stâlpi; teren domeniu public 6.437 mp 37.322.096 32.619 Ţara: România, judeţ: 1973 37.322.096 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  190 99896 8.14.01 Bucureşti LEA 220 kV Bucureşti Sud- Ghizdaru (C1) + derivaţie Mostiştea Bucureşti Sud-Ghizdaru (C1) + derivaţie Mostiştea (fără cadre) 121.53 63.637.386 Cadre LEA 220 Bucureşti Sud- Ghizdaru (C1)(224649/1) 452.660 Lungime: 52,402 km; 179 stâlpi; teren domeniu public: 3.519 mp 64.090.046 32.619 Ţara: România, judeţ: 1973 64.090.046 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  191 99898 8.14.01 Bucureşti LEA 220 kV Brazi Vest- CET Brazi circuitul 2 Teren domeniu public: 352 mp 0 0 1.038 Ţara: România, judeţ: 1972 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  192 99900 8.14.01 Bucureşti LEA 220 kV Brazi Vest- CET Brazi circuitul 1 Teren domeniu public: 389 mp 0 1.149 Ţara: România, judeţ: 1973 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  193 99904 8.14.01 Bucureşti LEA 220 kV D.C. Târgo- vişte- Doiceşti circuitul 1+2 Lungime: 15,66 km; 54 stâlpi; teren domeniu public: 1.755 mp 0 0 2.274 Ţara: România, judeţ: 1978 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  194 99906 8.14.01 Bucureşti LEA 220 kV D.C. Târgo- vişte- Doiceşti Circuitul 2 Lungime: 1,78 km; 8 Stâlpi; teren domeniu public: 225 mp 0 291 Ţara: România, judeţ: 1973 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  195 99909 8.14.01 Bucureşti LEA 220 kV D.C. Târgo- vişte- Cuptoare circuitul 1+3 Lungime: 1,799 km; 8 stâlpi, teren domeniu public: 205 mp 0 265 Ţara: România, judeţ: 1967 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  196 99910 8.14.01 Piteşti LEA 220 kV S.C. Bradu- Piteşti Sud Lungime: 6,547 km; 21 stâlpi; teren domeniu public: 509,60 mp 836.269 836.269 1.539 Ţara: România, judeţ: 1982 836.269 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  197 99911 8.14.01 Piteşti LEA 220 kV Aref-CHE Vidraru circuitul 1+2 Lungime: 2,902 km; 11 stâlpi; teren domeniu public: 390,16 mp 0 0 1.178 Ţara: România, judeţ: 1967 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  198 99912 8.14.01 Craiova + Piteşti LEA 220 kV Işalniţa- Grădişte LEA 220 kV D.C. Işalniţa- Slatina-Grădişte, stâlpi 1-88 metal 18.392.005 LEA 220 kV S.C. Işalniţa- Grădişte 13.560.515 LEA 220kV S.C. Işalniţa-Slatina 0 Lungime: 59,953 km; 151 stâlpi; teren domeniu public: 3.222,08 mp 31.952.520 4.652 Ţara: România, judeţ: 1979 31.952.520 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  199 99915 8.14.01 Piteşti LEA 220 kV S.C. Staţia Slatina 220 kV SRA 2 Lungime: 0 km; 1 stâlp; teren domeniu public: 22,60 mp 0 0 22 Ţara: România, judeţ: 1973 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 828/2010; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  200 99921 8.14.01 Craiova LEA 220 kV S.C. Craiova Nord- Işalniţa circuitul 2 LEA 220 kV S.C. Işalniţa- Craiova Nord Circuitul 2; stâlpi 1-32 metal 4.497.071 Lungime: 9,43 km; 32 stâlpi; teren domeniu public: 1.087 mp 4.497.071 2005 Ţara: România, judeţ: 1968 4.497.071 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  201 99923 8.14.01 Craiova LEA 220 kV SC Târgu Jiu Nord- Paroşeni RAC 220 kV D.C. la Târgu Jiu Nord din LEA Paroşeni-Urecheşti = 3 stâlpi metal 90.720 LEA 220 kV S.C. Paroşeni- Târgu Jiu Nord; stâlpi 1-153 14.693.093 Lungime: 36,34 km; 157 stâlpi; teren domeniu public: 3.850,73 mp 14.783.813 5.183 Ţara: România, judeţ: 1968 14.783.813 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  202 99925 8.14.01 Craiova LEA 220 kV D.C. Urecheşti -Rovinari circuitul 1+2 Lungime: 15 km; teren domeniu public: 1.949 mp 0 0 2.560 Ţara: România, judeţ: 1972 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  203 99931 8.14.01 Craiova LEA 220 kV D.C.+S.C. Porţile de Fier- Turnu Severin Circuitul 1+2 LEA 220 kV D.C.+S.C. Porţile de Fier-Turnu Severin Circuitul 1+2 (67 Stâlpi) 5.186.733 Lungime: 11,52 km; 67 stâlpi; teren domeniu public: 1.522,89 mp 5.186.733 947 Ţara: România, judeţ: 1970 5.186.733 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  204 99933 8.14.01 Craiova LEA 220 kV D.C.+S.C. Porţile de Fier- Cetate- Calafat LEA 220 kV TR PDF-Cetate stâlpi 1-294 metal 38.884.256 LEA 220 kV D.C. Cetate- Calafat 105 stâlpi metal 18.875.077 Lungime: 124,36 km; 400 stâlpi; teren domeniu public: 9.439,45 mp 57.759.333 9.134 Ţara: România, judeţ: 1978 57.759.333 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  205 99935 8.14.01 Timişoara LEA 220 kV Reşiţa- Iaz LEA 220 kV Reşiţa-Iaz 82.212 LEA 220 kV Reşiţa-Iaz 153.154 LEA 220 kV Reşiţa-Iaz 26.160 Lungime: 30,513 km; 97 stâlpi; teren domeniu public: 2.495 mp 261.525 2.158 Ţara: România, judeţ: 1975 261.525 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  206 99937 8.14.01 Timişoara LEA 220 kV Timişoara -Mintia LEA 220 kV Mintia-Timişoara, stâlpi 107-386 28.845.373 LEA 220 kV Mintia-Timişoara, stâlpi 4-8 842.829 LEA 220 kV Mintia-Timişoara, stâlpi 1-3; 9-106 12.109.101 LEA 220 kV Hunedoara Mintia- Timişoara 14.575.379 Lungime: 130,022 km; 386 stâlpi teren domeniu public: 7.792 mp 56.372.682 21.721 Ţara: România, judeţ: 1968 56.372.682 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  207 99939 8.14.01 Timişoara LEA 220 kV D.C. Mintia- Pestiş Circuitul 1+2 LEA 2210 kV Mintia-Pestiş circuitul 1+2 stâlpi 1-69 3.047.349 Lungime: 18,593 km; 68 stâlpi; teren domeniu public: 2.073 mp 3.047.349 2.955 Ţara: România, judeţ: 1968 3.047.349 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  208 99941 8.14.01 Sibiu + Timişoara LEA 220 kV S.C.+D.C. Mintia - Alba Iulia LEA 220 kV Mintia-Alba Iulia 14.670.126 LEA 220 kV Mintia-Alba Iulia, stâlpi 48-157 23.501.958 Lungime: 83,715 km; 261 stâlpi; teren domeniu public: 22.041 mp 38.172.084 29.922 Ţara: România, judeţ: 1963 38.172.084 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  209 99943 8.14.01 Timişoara LEA 220 kV Mintia- Hăşdat LEA 220 kV Mintia-Hăşdat, stâlpi 1-48 + Mintia-Alba, stâlpi 1-48 1.938.578 LEA 220 kV Mintia-Hăşdat, stâlpi 48-66 1.006.308 Lungime: 10,712 km; 0 stâlpi; 0 mp 2.944.886 0 Ţara: România, judeţ: 1963 2.944.886 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  210 99945 8.14.01 Timişoara LEA 220 kV D.C. Hăşdat- Oţelărie LEA 220 kV Hăşdat-Oţelărie, stâlpi 20-30 336.040 LEA 220 kV Mintia-Hăşdat 66-85 653.358 Hăşdat-Oţelărie 1-20 Lungime: 7,373 km; 20 stâlpi; teren domeniu public: 545 mp 989.398 777 Ţara: România, judeţ: 1963 989.398 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  211 99948 8.14.01 Timişoara LEA 220 kV D.C. Pestiş- Oţelărie LEA 220 kV Pestiş-Oţelărie stâlpi 1-16 5.342.775 Lungime: 11,142 km; 43 stâlpi; teren domeniu public: 1.646 mp 5.342.775 2.347 Ţara: România, judeţ: 1963 5.342.775 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  212 99954 8.14.01 Timişoara LEA 220 kV S.C. Baru Mare -Paroşeni LEA 220 kV Baru Mare-Paroşeni 1-78 6.713.377 Lungime: 21,082 km: 76 stâlpi; teren domeniu public: 2.150 mp 6.713.377 3.064 Ţara: România, judeţ: 1966 6.713.377 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  213 99956 8.14.01 Sibiu LEA 220 kV S.C+D.C. Alba Iulia- Şugag LEA 220 kV Alba Iulia-Şugag 14.266.226 Lungime: 46,659 km; 3 stâlpi; teren domeniu public: 125,69 mp 14.266.226 5.966 Ţara: România, judeţ: 1979 14.266.226 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  214 99959 8.14.01 Sibiu LEA 220 kV S.C.+D.C. Alba Iulia- Gâlceag LEA 220 kV Alba Iulia-Gâlceag 17.083.060 Lungime: 57,491 km; 183 stâlpi; teren domeniu public: 5.707,94 mp 17.083.060 8.555 Ţara: România, judeţ: 1979 17.083.060 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  215 99961 8.14.01 Sibiu LEA 220 kV D.C. Sibiu- Lotru circuitul 1+2 LEA 220 kV Sibiu-Lotru 39.498.708 Lungime: 85,153 km; 279 stâlpi; teren domeniu public: 7.021,5 mp 39.498.708 8.449 Ţara: România, judeţ: 1972 39.498.708 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 534/2010; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  216 99962 8.14.01 Cluj LEA 220 kV Roşiori- Vetiş LEA 220 kV Roşiori-Vetiş 11.592.818 LEA 220 kV Roşiori-Vetiş Lungime: 34,09 km; 113 stâlpi; teren domeniu public: 2.321,41 mp 11.592.818 2.008 Ţara: România, judeţ: 1981 11.592.818 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  217 99963 8.14.01 Cluj LEA 220 kV Iernut- Baia Mare 3 LEA 220 kV Iernut-Baia Mare 3 22.878.829 LEA 220 kV Iernut-Baia Mare 3 23.595.793 LEA 220 kV Iernu-Baia Mare 3 16.001.231 LEA 220 kV Iernu-Baia Mare 3 16.508.961 Lungime: 152,90 km; 479 stâlpi; teren domeniu public: 11.638,41 mp 78.984.814 26.269 Ţara: România, judeţ: 1969 78.984.814 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  218 99965 8.14.01 Cluj LEA 220 kV Tihău- Sălaj LEA 220 kV Tihău-Sălaj Lungime: 24,75 km; 81 stâlpi; teren domeniu public: 2.655,54 mp 8.342.442 8.342.442 1.558 Ţara: România, judeţ: 1981 8.342.442 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  219 99967 8.14.01 Cluj LEA 220 kV S.C. Cluj Floreşti- Mărişelu LEA 220 kV S.C. Cluj Floreşti- Mărişelu 0 Lungime: 25,13 km; 98 stâlpi; teren domeniu public: 2.675,54 mp 0 8.661 Ţara: România, judeţ: 1976 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  220 99969 8.14.01 Cluj LEA 220 kV D.C. Câmpia Turzii- Cuptoare LEA 220 kV D.C. Câmpia Turzii- Cuptoare 0 Lungime: 1,89 km; 9 stâlpi; teren domeniu public: 445,88 mp 0 1.443 Ţara: România, judeţ: 1979 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  221 99971 8.14.01 Cluj LEA 220 kV D.C. Iernut- Câmpia Turzii LEA 220 kV D.C. Iernut- Câmpia Turzii 38.762.319 Lungime: 64,94 km; 209 stâlpi; teren domeniu public: 7.352,47 mp 38.762.319 9.959 Ţara: România, judeţ: 1973 38.762.319 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  222 99974 8.14.01 Sibiu LEA 220 kV Iernut- Ungheni circuitul 1 LEA 220 kV Iernut-Ungheni circuitul 2 9.056.707 Lungime: 30,24 km; 92 stâlpi; teren domeniu public: 6.770,22 mp 9.056.707 9.863 Ţara: România, judeţ: 1961 9.056.707 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  223 99975 8.14.01 Cluj LEA 220 kV D.C. Mărişelu- CHE Mărişelu TH 1+TH 2 LEA 220 kV D.C. Mărişelu-CHE- Mărişelu TH1 + TH2 0 Lungime: 0,858 km; 5 stâlpi; teren domeniu public: 178,17 mp 0 577 Ţara: România, judeţ: 1977 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  224 99978 8.14.01 Cluj LEA 220 kV S.C. Mărişelu- CHE Mărişelu TH 3 LEA 220 kV S.C. Mărişelu-CHE Mărişelu TH 3 0 Lungime: 1,026 km; 5 stâlpi; teren domeniu public: 175,6 mp 0 568 Ţara: România, judeţ: 1977 0 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  225 100029 8.14.01 Craiova LEA 220 kV S.C. Craiova Nord- Işalniţa circuitul 1 LEA 220 kV D.C. Işalniţa- Craiova Nord circuitul 1, stâlpi 1-32 metal 7.128.248 Lungime: 9,43 km; 32 stâlpi; teren domeniu public 1.111,21 mp 7.128.248 2.049 Ţara: România, judeţ: 1968 7.128.248 HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  226 147207 8.14.01 Timişoara Staţia 220 kV Paroşeni Teren domeniu public: 14.460 mp 0 330.924 Ţara: România, judeţul Hune- doara, muni- cipiul Vulcan, locali- tatea Jiu- Paroşeni str. Paroşeni nr. 20 0 HG 365/1998; HG 116/2004; HG 432/2006; HG 407/2007; HG 1427/2009; HG 1184/2011 con- cesi- onat imo- bil
  TOTAL: 5.867.638.849 106.808.552 5.867.638.849
  -------