HOTĂRÂRE nr. 1.009 din 17 octombrie 2012privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei "Transelectrica" - S.A., ca urmare a inventarierii anuale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 9 noiembrie 2012  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică ca urmare a inventarierii anuale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Daniel ChiţoiuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti,17 octombrie 2012.Nr. 1.009.  +  Anexa A. Modificări ale valorilor de inventar ale bunurilor ce aparţin domeniului public al statului
  *Font 7*
   
  Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasifi- care Sucursala Denumirea Descrierea tehnică şi economică după măsurători (pe scurt) Ve- ci- nă- tăţi (după caz) Adresa Anul dobân- dirii /dării în fo- losin- ţă Valoarea de inven- tar - lei - Baza legală Situaţia juridică Tipul bunului
  1 62102 8.14.01 Sibiu + Piteşti + Craiova LEA 400 kV Ţânţăreni- Sibiu LEA 400 kV Ţânţăreni-Sibiu 8.616.394 LEA 400 kV Ţânţăreni-Sibiu 0 LEA 400 kV Ţânţăreni-Sibiu 0 LEA 400 kV S.C. Tronson Slatina - Arefu 16.656.199 LEA 400 kV S.C. Tronson Slatina - Arefu 94.463 LEA 400 kV S.C. Tronson Arefu - Sibiu 6.616.767 Lungime: 255,48 km; 513 stâlpi; teren domeniul public: 108.383,52 mp 31.983.823 Ţara: România; judeţ 1976 31.983.823 H.G. nr. 365/1998; H.G. nr. 407/2007; H.G. nr. 1.427/2009; H.G. nr. 1.184/2011 conce- sionat imobil
  2 62107 8.14.01 Cluj LEA 400 kV SC Roşiori- Gădălin LEA 400 kV Gădălin-Roşiori 897.360 LEA 400 kV Roşiori-Gădălin 7.640.746 LEA 400 kV Gădălin-Roşiori 201.023 LEA 400 kV Roşiori-Gădălin 5.649.120 LEA 400 kV Roşiori-Gădălin 85.398 LEA 400 kV Roşiori-Gădălin 19.128 LEA 400 kV Gădălin-Roşiori 24.675 LEA 400 kV Gădălin-Roşiori 110.162 Lungime: 121,13 km; 307 stâlpi; teren domeniul public: 59.417,37 mp 14.627.612 Ţara: România; judeţ 1963 14.627.612 H.G. nr. 365/1998; H.G. nr. 407/2007; H.G. nr. 1.427/2009; H.G. nr. 1.184/2011 conce- sionat imobil
  3 62119 8.14.01 Piteşti LEA 220kV DC Bradu- Târgovişte LEA 220kV D.C. Bradu-Târgovişte 7.954.599 Modernizare LEA 220 kV Bradu- Târgovişte (fibra optică) 53,412 km; 176 stâlpi; teren domeniul public: 3.018,03 mp 123.622 8.078.221 Ţara: România; judeţ 1975 8.078.221 HG nr. 365/1998; HG nr. 407/2007; HG nr. 1.427/2009; HG nr. 1.184/2011 conce- sionat imobil
  4 62121 8.14.01 Piteşti LEA 220kV S.C. Bradu -Stupărei LEA 220kV S.C. Bradu-Stupărei 9.031.136 Modernizare LEA 220 kV Bradu-Stupărei (fibră optică), Lungime: 70,71 km; 237 stâlpi; teren 85.491 domeniul public: 6.015,27 mp 9.116.627 Ţara: România; judeţ 1975 9.116.627 HG nr. 365/1998; HG nr. 407/2007; HG nr. 1.427/2009 conce- sionat imobil
  5 62154 8.14.01 Constanţa Staţia 750/400 kV Isaccea Celule 400kV Staţia 750 Isaccea public 63.222 Celule Staţia Conexiuni 750kV ET 11 10.302.832 Celule 400kV Staţia 750kV Isaccea public 1.600.753 Celule 750 kV Staţia 750 Isaccea 15.859.722 Teren domeniul public: 179.479,14 mp 27.826.529 Ţara: România; judeţ: Tulcea, oraş: Isaccea 1982 27.826.529 HG nr. 365/1998; HG nr. 407/2007; HG nr. 1.427/2009; HG nr. 1.184/2011 conce- sionat imobil
  6 62159 8.14.01 Constanţa Staţia 400/110 kV Medgidia Sud Celula 400 kV Staţia Cernavodă 51.329 Celula 400 kV Staţia Medg. S 207.138 Teren domeniul public: 42.800,11 mp 258.467 Ţara: România; judeţ: Constan- ţa; mu- nici- piul: Medgidia 1978 258.467 HG nr. 365/1998; HG nr. 407/2007; HG nr. 1.427/2009; HG nr. 1.184/2011 conce- sionat imobil
  7 62191 8.14.01 Timişoara Staţia 400/220/ 110 kV Arad Celule LEA 220 kV Timişoara 269.364 Celule LEA 220 kV Săcălaz 269.364 Panou protecţii Celula 220 kV Timişoara 112.991 Panou protecţii Celula 220 kV Săcălaz 112.991 Bobină compensare 2.536.597 Teren domeniul public: 44.783 mp 3.301.307 Ţara: România; judeţ: Arad; DJ. 709, km 1 1974 3.301.307 HG nr. 365/1998; HG nr. 407/2007; HG nr. 1.427/2009; HG nr. 1.184/2011 conce- sionat imobil
  8 62206 8.14.01 Sibiu Staţia 220/110 kV Gheorghi- eni Clădire Cabină Relee 220kV Gheorghieni-103470 4.054 Clădire Cabină Relee 220kV Gheorghieni-103480 4.054 Clădire Cabină Relee 220kV Gheorghieni-105530 3.611 Clădire Cabină Relee 220kV Gheorghieni-105540 3.611 Echipam. Staţia 220kV Gheorghieni-320030 1.051.945 Autotrafo 200MVA AT3 S=94402-339188 417.345 AT-1 200MVA 220/110/10,5 S=95429-347480 1.207.898 AT-1 200MVA 220/110 S=95429-347480 LEG 9 243.719 Bobine Blocaj BB 032 LEA 22-F-NELE-366980 22.864 Celula 220kV Gheorghieni 263.184 Teren domeniul public: 27.405 mp 3.222.285 Ţara: România; judeţ: Harghi- ta; muni cipiul: Gheor- ghieni 1961 3.222.285 HG nr. 365/1998; HG nr. 407/2007; HG nr. 1.427/2009; HG nr. 1.184/2011 conce- sionat imobil
  9 62208 8.14.01 Cluj Staţia 400/110 kV Cluj-Est Celula Exterior 400 kV Cluj-Est 588.314 Celula 400 kV Cluj-Est 236.315 Teren domeniul public: 24.469 mp 824.629 Ţara: România; judeţ: Cluj; munici- piul: Cluj- Napoca 1983 824.629 HG nr. 365/1998; HG nr. 407/2007; HG nr. 1.427/2009; HG nr. 1.184/2011 conce- sionat imobil
  10 99722 8.14.01 Constanţa Staţia 400/220/ 110 kV Cernavodă Celula de 400kV-TRAFO 1 Gura Ialomiţei 1 1.268.210 Celula de 400 kV-U5 Pelicanu 1.327.303 Celula de 400 kV-U4 Gura Ialomiţei 2 1.289.201 Celula de 400 kV-U2 Constanţa Nord 1.559.692 Celula de 400 kV - Gura Ialomiţei 1 2.219.161 Celula de 400 kV - Constanţa Nord 2.175.307 Celula 400 kV Pelicanu 2.372.898 Celula 400 kV Gura Ialomiţei II 2.189.707 Celula de 400 kV-U1 Medgidia Sud 1.699.328 Celula de 400 kV - Medgidia Sud 2.644.871 Teren domeniul public: 81.233,47 mp 18.745.678 Ţara: România; judeţ: Constan- ţa; oraş: Cernavo- dă, Str. Medgi- diei nr. 1 1994 18.745.678 HG nr. 365/1998; HG nr. 407/2007; HG nr. 1.427/2009; HG nr. 1.184/2011 conce- sionat imobil
  11 99861 8.14.01 Cluj LEA 400 kV Roşiori - Oradea LEA 400 kV Roşiori - Oradea 12.058.407 LEA 400 kV Roşiori - Oradea 5.633.736 LEA 400 kV Roşiori - Oradea Sud 209.914 Lungime: 133,33 km: 378 stâlpi; teren domeniul public: 50.777,16 mp 17.902.057 Ţara: România; judeţ 1977 17.902.057 HG nr. 365/1998; HG nr. 407/2007; HG nr. 1.427/2009; HG nr. 1.184/2011 conce- sionat imobil
  12 99961 8.14.01 Sibiu LEA 220 kV DC Sibiu- Lotru Circ 1+2 LEA 220kV Sibiu-Lotru 63.793.076 Lungime: 85,153 km; 279 stâlpi; teren domeniul public: 7.021,5 mp 63.793.076 Ţara: România; judeţ 1972 63.793.076 HG nr. 365/1998; HG nr. 407/2007; HG nr. 1.427/2009; HG nr. 534/2010; HG nr. 1.184/2011 conce- sionat imobil
  13 99962 8.14.01 Cluj LEA 220 kV Roşiori- Vetiş LEA 220 kV Roşiori-Vetiş 3.354.625 LEA 220 kV Roşiori-Vetiş 53.986 Lungime: 34,09 km; 113 stâlpi; teren domeniul public: 2.321,41 mp 3.408.611 Ţara: România; judeţ 1981 3.408.611 HG nr. 365/1998; HG nr. 407/2007; HG nr. 1.427/2009; HG nr. 1.184/2011 conce- sionat imobil
  B. Modificările descrierilor tehnice ale bunurilor ce aparţin domeniului public al statului
  *Font 7*
   
  Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasifi- care Sucursala Denumirea Descrierea tehnică şi economică după măsurători (pe scurt) Ve- ci- nă- tăţi (după caz) Adresa Anul dobân- dirii /dării în fo- losin- ţă Valoarea de inven- tar - lei - Baza legală Situaţia juridică Tipul bunului
  1 62100 8.14.01 Sibiu + Piteşti LEA 400 kV S.C. Bradu -Braşov LEA 400 kV S.C. Bradu-Braşov 21.451.422 LEA 400 kV Bradu-Braşov 9.366.871 Lungime 150,54 km, 456 stâlpi, teren domeniul public: 55.261,82 mp 30.818.293 Ţara: România; judeţ 1980 30.818.293 HG nr. 365/1998; HG nr. 407/2007; HG nr. 1.427/2009; HG nr. 1.184/2011 conce- sionat imobil
  2 62179 8.14.01 Craiova Staţia 220/110 kV Craiova Nord Celule 220 kV - 2 buc. - Işalniţa 1, Işalniţa 2 45.078 Celule 220 kV 4 buc. - Sărdăneşti, Turnu Măgurele, Slatina 1, Slatina 2 212.385 Panouri Staţia 220/110 kV Craiova Nord 32.795 Instalaţie TIF ST 220/110 kV Craiova Nord - Bobină blocare BB 0,32 1.414 Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Craiova - Filtru acord 1.414 Instalaţie TIF Staţia 220/110 kV Craiova Nord - Filtru clupaj 1.414 Teren domeniul public: 47.084,26 mp 294.500 Ţara: România; judeţ: Dolj; munici- piul: Craiova 1975 294.500 HG nr. 365/1998; HG nr. 407/2007; HG nr. 1.427/2009; HG nr. 1.184/2011 conce- sionat imobil
  3 62187 8.14.01 Craiova Staţia 220/110 kV Calafat Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - Bobină blocare BB0.32 164 Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - Bobină blocare BB 0.32 164 Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - Filtru cuplaj FCIT - 3 164 Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - Filtru cuplaj FCIT - 3 164 Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - Filtru acord 164 Instalaţie TIF Staţia 220 kV Calafat - Filtru acord 164 Teren domeniul public: 20.858,57 mp 984 Ţara: România; judeţ: Dolj; locali- tate: Calafat 1982 984 HG nr. 365/1998; HG nr. 407/2007; HG nr. 1.427/2009; HG nr. 1.184/2011; conce- sionat imobil
  4 62199 8.14.01 Sibiu Staţia 400 kV Dârste Cabină Relee Staţia 400kV Dârste-110477 3.287 Cabină Relee Staţia 400kV Dârste-110478 3.287 Cabină Relee Staţia 400kV Dârste-110479 3.287 Celula 400kV bobină Staţia Dârste-300008 959.223 Celule (3)400kV Staţia Dârste-333525 1.494.647 Celula 400 kV Brazi 333526 249.108 Celula 400kVBrazi 142.185 Celula 400kV Braşov 333528 249.108 Celula 400kV Braşov 142.185 Trafo 250000kVA 400/110kV S=107781-335069 1.227.257 Teren domeniul public: 60.083 mp 4.473.574 Ţara: România; judeţ: Braşov 1977 4.473.574 HG nr. 365/1998; HG nr. 407/2007; HG nr. 1.427/2009; HG nr. 1.184/2011 conce- sionat imobil
  5 99712 8.14.01 Craiova LEA 220 kV Işalniţa Kozlodui (Bulgaria) 0 Teren domeniul public: 7.316 mp 0 Ţara: România, judeţ 1967 0 HG nr. 365/1998; HG nr. 407/2007; HG nr. 1.427/2009; HG nr. 1.184/2011 conce- sionat imobil
  6 99931 8.14.01 Craiova LEA 220 kV DC+S.C. Porţile de Fier, Turnu Severin Circuitul 1+2 (67 stâlpi) LEA 220 kV DC S.C. Porţile de Fier-Turnu Severin Circuitul 1+2 (67 stâlpi) 2.673.714 Lungime: 11,52 km; 67 stâlpi; Teren domeniul public: 1.522,89 mp 2.673.714 Ţara: România; judeţ 1970 2.673.714 HG nr. 365/1998; HG nr. 407/2007; HG nr. 1.427/2009; HG nr. 1.184/2011 conce- sionat imobil
  7 147207 8.14.01 Timişoara Staţia 220 kV Paroşeni Teren domeniul public: 14.460 mp 0 Ţara: România; judeţ: Hunedoa- ra; mu- nicipiul Vulcan; locali- tatea Jiu - Paroşeni str. Paroşeni nr. 20 HG nr. 365/1998; HG nr. 116/2004; HG nr. 432/2006; HG nr. 407/2007; HG nr. 1.427/2009; HG nr. 1.184/2011
  NOTĂ:Se exclud din listă nr. MFP 99913, 99914 şi 99918.-------