LEGE nr. 63 din 20 martie 1998privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 71/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea şcolilor -, semnat la Washington la 2 octombrie 1997
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 20 martie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 71 din 6 noiembrie 1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea şcolilor -, semnat la Washington la 2 octombrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 12 noiembrie 1997, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"Ordonanţa pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 2 octombrie 1997"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se ratifica Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 70 milioane dolari S.U.A. echivalent, prezentat în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2.- Aplicarea acordului va fi realizată de către Ministerul Educaţiei Naţionale, desemnat ca agenţie de implementare.Ministerul Finanţelor va încheia cu Ministerul Educaţiei Naţionale un acord de împrumut subsidiar, prin care va transmite acestuia obligaţiile şi răspunderile ce decurg din acordul de împrumut prevăzut la art. 1."4. Articolul 3 se abroga.5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Guvernul este autorizat ca, prin Ministerul Finanţelor, de comun acord cu Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, sa introducă pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a acordului de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc modificări în structura împrumutului pe destinaţii, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau sa determine noi condiţionari economice faţă de cele convenite iniţial între părţi."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ANDREI IOAN CHILIMAN Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN DUMITRESCU--------------------