HOTĂRÂRE nr. 1.055 din 30 octombrie 2012privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 1 noiembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2010 privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Imobilul având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmis în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa. (2) Imobilele având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, transmise în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Se aprobă înscrierea imobilelor prevăzute la art. 1 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Administraţiei şi Internelor va efectua modificarea, în mod corespunzător, a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Duşap. Ministrul delegat pentru administraţie,Constantin Cătălin Chiper,secretar de statViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 30 octombrie 2012.Nr. 1.055.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa unui imobil care revine de drept din domeniul public aljudeţului Dâmboviţa şi din administrarea ConsiliuluiJudeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor -Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa
  Denumirea şi locul unde este situat imobilul Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul Persoana juridică în a cărei administrare trece imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Numărul de înregistrare la Ministerul Finanţelor Publice şi codul de clasificare
  Imobil 15-119 Bd. Regele Carol I nr. 49, municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa Consiliul Judeţean Dâmboviţa CUI: 4280205 Ministerul Administra- ţiei şi Internelor CUI: 4267095 - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa CUI: 4279790 Suprafaţă construită = 8.513 mp Suprafaţă desfăşurată = 9.937 mp Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile = 43.194 mp CF: 71861 Cod de clasifi- care: 8.19.01
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa unor imobile care revin de drept din domeniul public al judeţuluiDâmboviţa şi din administrarea ConsiliuluiJudeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor -Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa
  Denumirea şi locul unde este situat imobilul Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul Persoana juridică în a cărei administrare trece imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Numărul de înregistrare la Ministerul Finanţelor Publice şi codul de clasificare
  Imobil I Bd. Regele Carol I nr. 49, municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa Consiliul Judeţean Dâmboviţa CUI: 4280205 Ministerul Administra- ţiei şi Internelor CUI: 4267095 - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa CUI: 4280000 Suprafaţă construită - 685 mp Suprafaţă desfăşurată - 685 mp Suprafaţă totală - 11.783 mp CF-71862 Cod de clasificare: 8.19.01
  Imobil II Bd. Regele Carol I nr. 49, municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa Consiliul Judeţean Dâmboviţa CUI: 4280205 Ministerul Administra- ţiei şi Internelor CUI: 4267095 - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa CUI: 4280000 Suprafaţă construită - 3.179 mp Suprafaţă desfăşurată - 3.179 mp Suprafaţă totală - 210.090 mp CF-71865 Cod de clasificare: 8.19.01
  -----