HOTĂRÂRE nr. 1.041 din 24 octombrie 2012pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2011 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 31 octombrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2011 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 18 noiembrie 2011, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1 - "Datele de identificare a bunurilor imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia" se modifică următoarele poziții:a) la poziția a 2-a, la imobilul având numărul MF: 154184, coloana a 9-a "Valoarea de inventar - lei -" se modifică și va avea următorul cuprins: "10.190.285,23";b) la poziția a 3-a, la imobilul având numărul MF: 155934, coloana a 9-a "Valoarea de inventar - lei -" se modifică și va avea următorul cuprins: "1.063.531,59";c) la poziția a 4-a, la imobilul având numărul MF: 155935, coloana a 9-a "Valoarea de inventar - lei -" se modifică și va avea următorul cuprins: "66.715.477,44".2. La anexa nr. 2 - "Datele de identificare a imobilelor proprietate publică a statului care se transmit din administrarea Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului" se modifică următoarele poziții:a) la poziția a 2-a, la imobilul având numărul MF: 154184, coloana a 4-a "Valoarea de inventar (în lei)" se modifică și va avea următorul cuprins: "10.190.285,23";b) la poziția a 22-a, la imobilul având numărul MF: 155934, coloana a 4-a "Valoarea de inventar (în lei)" se modifică și va avea următorul cuprins: "1.063.531,59";c) la poziția a 23-a, la imobilul având numărul MF: 155935, coloana a 4-a "Valoarea de inventar (în lei)" se modifică și va avea următorul cuprins: "66.715.477,44".
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
  Eduard Hellvig
  p. Ministrul justiției,
  Florin Aurel Moțiu,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu
  București, 24 octombrie 2012.Nr. 1.041.-----