HOTĂRÂRE nr. 1.047 din 24 octombrie 2012privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" a unor imobile retrocedate, în condiţiile legii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 octombrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 24 octombrie 2012.Nr. 1.047.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale unor bunuri imobile aflate în administrarea AdministraţieiNaţionale "Apele Române" care vor fi scoase dininventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, caurmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii
  *Font 7*
   
  Nr. crt. Cod de clasi- ficare Nr. M.F. Persoana juridică care administrează bunul Denumirea bunului Descrierea tehnică a bunului Persoana fizică/ juridică căreia i s-a restituit bunul Temei juridic
  1. 8.28.01 65125 Administraţia Naţională "Apele Române" CUI RO 24326056 Canton Giurgita Construcţie din cărămidă, anexe, împrejmuire Suprafaţa totală = 7.958,4 mp, suprafaţa construită = 224,8 mp, suprafaţa anexelor = 389 mp Şerbănică Nicolae Cristinel, Şerbănică Dumitru Adrian, Gărdăreanu Radu, Demostene Botez Rodica, Gărdăreanu Iancu şi Puicea Viorica Sentinţa civilă definitivă şi irevocabilă nr. 1.223/2006, pronunţată de Tribunalul Dolj în Dosarul nr. 1.454/CIV/ 2006
  2. 8.28.01 65125 Administraţia Naţională "Apele Române" CUI RO 24326056 Canton Gozna Clădire din piatră, şarpantă, lemn cu tablă Suprafaţa totală = 115 mp, suprafaţa construită = 115 mp Zipfl Dragoş Iosif, Sasu Eleonora Melania, Brebenaru Iosif Tiberiu Ioan şi Foiaş Ciprian Sentinţa civilă definitivă şi irevocabilă nr. 2.933/2009, pronunţată de Judecătoria Reşiţa în Dosarul nr. 2038.1/290/ 2008
  3. 8.17.03 64093 Administraţia Naţională "Apele Române" CUI RO 24326056 Acumularea Moarta Volumul total = 0,06 mil. mc Suprafaţa = 5 ha Primăria Comunei Conţeşti CUI RO 4280329 Sentinţa civilă definitivă şi irevocabilă nr. 567/2003, pronunţată de Judecătoria Răcari - judeţul Dâmboviţa în Dosarul nr. 1.923/2002
  ----