RECTIFICARE nr. 608 din 23 iunie 2010referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 608/2010
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 29 octombrie 2012    La Hotărârea Guvernului nr. 608/2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 , precum şi pentru modificarea pct. 14.6.3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 28 iulie 2010, se face următoarea rectificare:- la art. 1 pct. 3 [cu referire la subpct. 1 şi 5 ale pct. 4.1a), b)2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 ], în loc de: "... emisiuni de titluri de stat pe termen mediu..." se va citi: "... emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu,..."._______