HOTĂRÂRE nr. 987 din 10 octombrie 2012privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 17 octombrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor, a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 10 octombrie 2012.Nr. 987.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor care se înscriu în inventarul centralizatal bunurilor din domeniul public alstatului şi se dau în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor
    *Font 7*
    ┌───┬────────────┬───────┬───────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────┬──────────┬───────────────────────┐│ │ Adminis- │ │ Tipul │ │ │ │ │ ││Nr.│ tratorul │ Codul │ bunu- │ Datele de identificare │ │ │ Valoarea │ Situaţia juridică ││crt│ bunurilor │ de │ lui ├─────────────────────┬───────────┬──────────────┤ │ │ de ├──────────────┬────────┤│ │ │clasi- │(mobil/│ Denumirea │ Lungimea │ Descrierea │ │Anul │ inventar │ Baza legală │(admi- ││ │ │ficare │imobil)│ bunului │ │ tehnică │ Adresa │dării│ │ │ nis- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ │ traţie ││ │ │ │ │ │ │ │ │folo-│ │ │/conce- ││ │ │ │ │ │ │ │ │sinţă│ │ │ siune) │├───┼────────────┼───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├───┼────────────┼───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 1│Ministerul │8.16.10│imobil │Corectare torenţi din│L = 1,5 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2007│ 2.008.718│Legea nr. │în admi-││ │Mediului şi │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: Alba │ │ │46/2008, OM │nistrare││ │Pădurilor/ │ │ │Râul Mic Cugir, │ │torenţilor │ │ │ │nr. 794/2004 │ ││ │Regia │ │ │obiect II │ │ │ │ │ │ │ │├───┤Naţională ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 2│a Pădurilor-│8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,9 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2010│ 1.480.276│Legea nr. │în admi-││ │Romsilva/ │ │ │Boşorogu │ │corectare a │judeţul: Alba │ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │C.U.I. │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 784/2005 │ │├───┤R1590120 ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 3│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,5 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2010│ 2.580.524│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Garda Seacă, │ │corectare a │judeţul: Alba │ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │obiect I │ │torenţilor │ │ │ │nr. 794/2004 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 4│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,2 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2007│ 1.221.120│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Luncşoara │ │corectare a │judeţul: Arad │ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 112/2004 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 5│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,12 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2006│ 218.204│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Pecineagu Sătic │ │corectare a │judeţul: Argeş│ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 784/2005 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 6│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,1 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2006│ 1.278.169│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Rotunda Sterescu │ │corectare a │judeţul: Argeş│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 112/2004 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 7│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 3,4 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2004│ 3.290.593│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Râul Doamnei Cernat │ │corectare a │judeţul: Argeş│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 472/2002 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 8│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi din│L = 2,3 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2003│ 1.752.340│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: Argeş│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │Râul Doamnei │ │torenţilor │ │ │ │nr. 113/2001 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 9│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,52 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2006│ 1.366.269│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Vâlsan (Valea Robaia)│ │corectare a │judeţul: Argeş│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 112/2004 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 10│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 0,7 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2007│ 1.598.083│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Transfăgărăşan │ │corectare a │judeţul: Argeş│ │ │46/2008, Hotă-│nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │rârea Guvernu-│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lui nr. 1.038/│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2000 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 11│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,6 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2003│ 1.536.111│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Cârcinov Dobreşti │ │corectare a │judeţul: Argeş│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │rârea Guvernu-│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lui nr. 1.038/│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2000 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 12│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 3,5 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2003│ 3.704.761│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bădeanca │ │corectare a │judeţul: Argeş│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 113/1999 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 13│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,5 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2003│ 2.572.976│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Râul Târgului │ │corectare a │judeţul: Argeş│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │Amonte Râuşor │ │torenţilor │ │ │ │nr. 113/1999 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 14│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,2 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2006│ 2.148.734│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Râul Târgului │ │corectare a │judeţul: Argeş│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │Cuca Bătrână │ │torenţilor │ │ │ │nr. 169/2003 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 15│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 3,5 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2006│ 4.479.865│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: Argeş│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │Râuşor Râul Târgului │ │torenţilor │ │ │ │nr. 420/2003 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 16│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,2 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2003│ 1.814.544│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Râusor Menghea │ │corectare a │judeţul: Argeş│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 113/2001 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 17│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,6 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2009│ 1.526.220│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Robaia II │ │corectare a │judeţul: Argeş│ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 30/2003 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 18│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 4,03 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2009│ 2.671.746│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bratia │ │corectare a │judeţul: Argeş│ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 30/2004 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 19│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,5 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2006│ 1.028.737│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Tamaşi, etapa II │ │corectare a │judeţul: Bacău│ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 30/2003 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 20│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,7 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2007│ 542.632│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Plopu Dărmăneşti │ │corectare a │judeţul: Bacău│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 1.345/2005│ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 21│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 3,46 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2006│ 1.655.711│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Haloşul Mare │ │corectare a │judeţul: Bacău│ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 30/2003 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 22│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,52 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2007│ 973.543│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Grohot │ │corectare a │judeţul: Bacău│ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 1.076/2004│ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 23│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,9 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2008│ 869.258│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Slănicel │ │corectare a │judeţul: Bacău│ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 157/2008 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 24│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 3,4 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2008│ 3.263.839│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Grozea Tulburea │ │corectare a │judeţul: Bacău│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 944/2007 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 25│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,12 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2010│ 775.047│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Mihăileasa │ │corectare a │judeţul: Bacău│ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 551/2005 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 26│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,35 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2010│ 976.318│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Iacob │ │corectare a │judeţul: Bacău│ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 157/2008 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 27│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 3,1 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2010│ 980.762│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Asăul Mic │ │corectare a │judeţul: Bacău│ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 157/2008 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 28│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 3 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2010│ 2.873.222│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bazin Covata │ │corectare a │judeţul: Bacău│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 1.345/2005│ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 29│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,17 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2011│ 655.390│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bolohanu │ │corectare a │judeţul: Bacău│ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 1.076/2004│ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 30│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,9 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2011│ 1.874.544│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Cotumbiţa │ │corectare a │judeţul: Bacău│ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 157/2008 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 31│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,93 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2011│ 1.668.524│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Capra şi Agastin │ │corectare a │judeţul: Bacău│ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 157/2008 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 32│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,20 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2011│ 3.178.809│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Pârâul Boului │ │corectare a │judeţul: Bacău│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 732/2007 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 33│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,1 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2011│ 1.256.394│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Căputeanu │ │corectare a │judeţul: Bacău│ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 157/2008 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 34│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,6 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2011│ 1.173.630│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Dobru, etapa II │ │corectare a │judeţul: Bacău│ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 402/2007 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 35│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 0,80 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2011│ 520.425│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Pufu, etapa II │ │corectare a │judeţul: Bacău│ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 157/2008 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 36│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,1 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2007│ 1.508.855│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Valea Finişului, │ │corectare a │judeţul: Bihor│ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │Obiect I │ │torenţilor │ │ │ │nr. 1.076/2004│ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 37│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,70 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2008│ 2.033.626│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Valea Drăganului, │ │corectare a │judeţul: Bihor│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │obiect I │ │torenţilor │ │ │ │nr. 1.299/2005│ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 38│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,45 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2008│ 1.180.497│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Crăiasa, obiect II │ │corectare a │judeţul: Bihor│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 112/2004 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 39│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,1 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2006│ 1.228.440│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Valea Lupului, │ │corectare a │judeţul: Bihor│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │obiect II │ │torenţilor │ │ │ │nr. 112/2004 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 40│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,5 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2006│ 2.003.332│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Băiţa Poiana, │ │corectare a │judeţul: Bihor│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │obiect I │ │torenţilor │ │ │ │nr. 113/2001 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 41│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2004│ 604.155│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: Bihor│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │Aleu │ │torenţilor │ │ │ │nr. 113/2001 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 42│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,4 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2009│ 1.245.963│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Izvorul Băilor │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Bistriţa- │ │ │nr. 402/2007 │ ││ │ │ │ │ │ │ │Năsăud │ │ │ │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 43│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,9 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2004│ 1.584.340│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Timişul Mare Sec │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Braşov │ │ │nr. 499/2001 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 44│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 0,5 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2006│ 346.075│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Recea de Jos │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Braşov │ │ │nr. 1.076/2004│ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 45│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 0,1 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2006│ 92.275│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Recea de Sus │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Braşov │ │ │nr. 1.076/2004│ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 46│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,6 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2008│ 1.293.146│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Tarlung │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Braşov │ │ │nr. 30/2003 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 47│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 6 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2009│ 974.054│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: Buzău│ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │Valea Nehoiului, │ │torenţilor │ │ │ │nr. 1.076/2004│ ││ │ │ │ │obiect I │ │ │ │ │ │ │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 48│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,9 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2009│ 772.862│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: Buzău│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │Valea Nehoiului, │ │torenţilor │ │ │ │nr. 682/2005 │ ││ │ │ │ │obiect II │ │ │ │ │ │ │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 49│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 0,4 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2008│ 666.438│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Pârâul Brebu │ │corectare a │judeţul: Buzău│ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 784/2005 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 50│ │8.30._ │imobil │Baraje fixe Plaiul │L = 2 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2008│ 827.928│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Florilor │ │corectare a │judeţul: Buzău│ │ │46/2008, Hotă-│nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │rârea Guvernu-│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lui nr. 1.038/│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2000 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 51│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,4 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2004│ 510.000│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bâsca Mare │ │corectare a │judeţul: Buzău│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 794/2004 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 52│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 0,8 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2005│ 1.178.252│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Secu │ │corectare a │judeţul: Caraş│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Severin │ │ │nr. 499/2001 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 53│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,6 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2006│ 2.875.104│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Văliug │ │corectare a │judeţul: Caraş│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Severin │ │ │nr. 794/2004 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 54│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 0,6 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2009│ 899.594│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Mehadica │ │corectare a │judeţul: Caraş│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Severin │ │ │nr. 112/2004 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 55│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 17,5 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2007│ 1.930.225│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Tarniţa, obiect I │ │corectare a │judeţul: Cluj │ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 499/2001 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 56│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,13 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2009│ 824.134│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Valea Stanciului │ │corectare a │judeţul: Cluj │ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 784/2005 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 57│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 9,5 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2007│ 2.264.094│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Someşul Rece │ │corectare a │judeţul: Cluj │ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │(Rişca Mare) │ │torenţilor │ │ │ │nr. 499/2001 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 58│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,8 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2010│ 2.239.637│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Pârâul Cetăţele │ │corectare a │judeţul: Cluj │ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 1.076/2004│ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 59│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,1 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2010│ 1.341.915│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Valea Cetăţii │ │corectare a │judeţul: Cluj │ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 784/2005 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 60│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,9 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2011│ 1.507.704│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Dudaie, obiect II │ │corectare a │judeţul: Cluj │ │ │46/2008, Aviz │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 665/2007 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 61│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,6 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2011│ 2.040.510│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Valea Răchitele │ │corectare a │judeţul: Cluj │ │ │46/2008, Aviz │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 665/2007 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 62│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,6 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2005│ 688.644│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Malu cu Flori │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Dâmboviţa │ │ │nr. 113/2001 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 63│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 3,1 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2007│ 3.794.431│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Runcu-Tuha │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Dâmboviţa │ │ │nr. 112/2004 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 64│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,15 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2009│ 1.021.879│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Pârâul Tătarului şi │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │Mircii │ │torenţilor │Dâmboviţa │ │ │nr. 231/2003 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 65│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 3,50 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2007│ 3.336.276│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Valea Tamaia │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Dâmboviţa │ │ │nr. 420/2003 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 66│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 0,84 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2005│ 1.796.474│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Pârâul Huruba, Pri- │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │tulelor, Rugăciunii │ │torenţilor │Harghita │ │ │nr. 113/2001 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 67│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,29 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2010│ 1.376.547│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Pârâul Noroiului, │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │Strungii, Răchiţi │ │torenţilor │Harghita │ │ │nr. 784/2005 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 68│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi din│L = 1 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2004│ 2.348.500│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │Strei │ │torenţilor │Hunedoara │ │ │nr. 499/2001 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 69│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi din│L = 2,6 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2004│ 1.996.600│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │Râu Bărbat │ │torenţilor │Hunedoara │ │ │nr. 499/2001 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 70│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi din│L = 3,6 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2004│ 730.365│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │Lăpuşnicul Mare │ │torenţilor │Hunedoara │ │ │nr. 499/2001 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 71│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi din│L = 2,1 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2008│ 1.961.012│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │Dobra-Tarniţa Muncel,│ │torenţilor │Hunedoara │ │ │nr. 794/2004 │ ││ │ │ │ │obiect I │ │ │ │ │ │ │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 72│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi din│L = 1,4 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2008│ 1.676.764│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │Dobra, obiect II │ │torenţilor │Hunedoara │ │ │nr. 784/2005 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 73│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi din│L = 2,02 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2008│ 1.386.761│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │Jiul de Vest │ │torenţilor │Hunedoara │ │ │nr. 784/2005 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 74│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi din│L = 2,5 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2008│ 1.996.507│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │Taia │ │torenţilor │Hunedoara │ │ │nr. 116/2001 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 75│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 0,9 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2009│ 893.363│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Berdu, obiect II │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Maramureş │ │ │nr. 402/2007 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 76│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,7 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2007│ 957.036│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Vodiţa, Jidostiţa │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Mehedinţi │ │ │nr. 113/2001 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 77│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,7 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2008│ 1.758.771│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Cărbunele, Radoteasa │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Mehedinţi │ │ │nr. 1.344/2005│ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 78│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,95 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2008│ 1.127.963│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Cernişoara │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Mehedinţi │ │ │nr. 1.076/2004│ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 79│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,7 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2008│ 2.786.171│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Scurtu Măneasa │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Mehedinţi │ │ │nr. 112/2001 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 80│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,5 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2009│ 1.762.202│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Stirbiţa, Ogaşul Sec │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Mehedinţi │ │ │nr. 1.344/2005│ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 81│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,1 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2009│ 769.749│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Gâlcevăţ, obiect 1 │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Mehedinţi │ │ │nr. 1.076/2004│ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 82│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L= 3,745 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2006│ 2.933.892│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: Mureş│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │Sălard │ │torenţilor │ │ │ │nr. 112/2001 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 83│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 4,38 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2006│ 3.136.077│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: Mureş│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │Mureşul Superior │ │torenţilor │ │ │ │nr. 420/2003 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 84│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi Iod│L = 2,52 km│lucrări de │Ţara: România;│ 2007│ 1.513.423│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Pescoasa, Rastolita │ │corectare a │judeţul: Mureş│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │nr. 794/2004 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 85│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 3,8 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2008│ 2.378.604│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: Mureş│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │Ilva Mare │ │torenţilor │ │ │ │nr. 1.300/2005│ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 86│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 4,1 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2009│ 2.729.404│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: Mureş│ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │Gudea Mică, Lunca │ │torenţilor │ │ │ │nr. 1.346/2005│ ││ │ │ │ │Bradului │ │ │ │ │ │ │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 87│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2010│ 1.509.191│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: Mureş│ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │Valea Hotarului │ │torenţilor │ │ │ │nr. 402/2007 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 88│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 4,3 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2007│ 1.075.400│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │Limbăşel │ │torenţilor │Prahova │ │ │nr. 172/2003 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 89│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,4 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2007│ 1.721.000│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Voila-Telega │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Prahova │ │ │nr. 169/2003 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 90│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,7 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2008│ 2.476.678│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Valea Rea │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Prahova │ │ │nr. 1.344/2005│ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 91│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 0,6 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2007│ 324.766│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bătrâioara aval de │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │barajul 14 B 4 │ │torenţilor │Prahova │ │ │nr. 1.076/2004│ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 92│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 5 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2006│ 2.158.000│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │Paltinu-Voila │ │torenţilor │Prahova │ │ │nr. 113/1999 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 93│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,5 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2007│ 1.950.000│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Bâsca fără Cale │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, OM │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Prahova │ │ │nr. 169/2003 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 94│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2007│ 495.196│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │ramificaţie Sfânta │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │Ana │ │torenţilor │Prahova │ │ │nr. 784/2005 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 95│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 0,5 km │lucrări de │Ţara: România;│ 2007│ 446.856│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Valea Fiarelor II │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Prahova │ │ │nr. 1.076/2004│ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 96│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 0,6 km │lucrări de │Ţara: România;│2003 │ 482.436│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Valea Bătrâioara │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Prahova │ │ │nr. 172/2003 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 97│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 0,6 km │lucrări de │Ţara: România;│2007 │ 960.000│Legea nr. │în admi-││ │ │ │ │Valea Fiarelor │ │corectare a │judeţul: │ │ │46/2008, DCZ │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Prahova │ │ │nr. 1.076/2004│ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 98│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,7 km │lucrări de │Ţara: România;│2006 │ 2.105.800│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Urlătoarea │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, Hotărâ- │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Prahova │ │ │rea Guvernului│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 97/2000 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│ 99│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 0,3 km │lucrări de │Ţara: România;│2006 │ 965.900│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Valea Babei │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, Hotărâ- │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Prahova │ │ │rea Guvernului│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 97/2000 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│100│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,7 km │lucrări de │Ţara: România;│2006 │ 1.764.084│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Valea Peleşului │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, Hotărâ- │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Prahova │ │ │rea Guvernului│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 97/2000 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│101│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,42 km│lucrări de │Ţara: România;│2004 │ 3.001.156│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: Sibiu│ │ │2008, OM nr. │nistrare││ │ │ │ │Dobra │ │torenţilor │ │ │ │499/2001 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│102│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,1 km │lucrări de │Ţara: România;│2006 │ 915.541│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, DCZ nr. │nistrare││ │ │ │ │Sălătruc │ │torenţilor │Suceava │ │ │30/2003 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│103│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 0,96 km│lucrări de │Ţara: România;│2006 │ 1.498.294│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, DCZ nr. │nistrare││ │ │ │ │Sadau │ │torenţilor │Suceava │ │ │30/2003 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│104│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 0,6 km │lucrări de │Ţara: România;│2009 │ 783.282│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Bazin Primataru │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, DCZ nr. │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Suceava │ │ │402/2007 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│105│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,4 km │lucrări de │Ţara: România;│2006 │ 2.935.146│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Luncani │ │corectare a │judeţul: Timiş│ │ │2008, OM nr. │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │ │ │ │112/2004 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│106│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,13 km│lucrări de │Ţara: România;│2007 │ 978.114│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Căciulata, obiect II │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, DCZ nr. │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Vâlcea │ │ │1.076/2004 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│107│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,4 km │lucrări de │Ţara: România;│2009 │ 841.695│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Rostea │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, DCZ nr. │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Vâlcea │ │ │402/2007 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│108│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,29 km│lucrări de │Ţara: România;│2006 │ 1.361.910│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Valea Lupului, │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, DCZ nr. │nistrare││ │ │ │ │Călăuzu Mare │ │torenţilor │Vâlcea │ │ │1.076/2004 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│109│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,7 km │lucrări de │Ţara: România;│2009 │ 1.064.684│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Sâmnicel │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, DCZ nr. │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Vâlcea │ │ │402/2007 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│110│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,1 km │lucrări de │Ţara: România;│2008 │ 696.055│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Stoileşti-Ravena │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, DCZ nr. │nistrare││ │ │ │ │26-101 │ │torenţilor │Vâlcea │ │ │402/2007 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│111│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 0,4 km │lucrări de │Ţara: România;│2008 │ 336.548│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Trepteni-Ravena 71 │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, DCZ nr. │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Vâlcea │ │ │402/2007 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│112│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,9 km │lucrări de │Ţara: România;│2006 │ 1.942.670│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, Hotărâ- │nistrare││ │ │ │ │Milcovelu │ │torenţilor │Vrancea │ │ │rea Guvernului│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.038/2000│ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│113│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,5 km │lucrări de │Ţara: România;│2009 │ 1.680.872│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, OM nr. │nistrare││ │ │ │ │Râmna, Târâtu │ │torenţilor │Vrancea │ │ │113/1999 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│114│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 5,5 km │lucrări de │Ţara: România;│2006 │ 1.296.753│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, DCZ nr. │nistrare││ │ │ │ │Milcov Stoichiţa │ │torenţilor │Vrancea │ │ │172/2003 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│115│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,9 km │lucrări de │Ţara: România;│2006 │ 2.111.405│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, OM nr. │nistrare││ │ │ │ │Fetig │ │torenţilor │Vrancea │ │ │499/2001 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│116│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,3 km │lucrări de │Ţara: România;│2009 │ 1.115.507│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Milcov Bârcu Târâtu │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, DCZ nr. │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Vrancea │ │ │30/2003 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│117│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,9 km │lucrări de │Ţara: România;│2006 │ 2.362.295│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, OM nr. │nistrare││ │ │ │ │Purcelu │ │torenţilor │Vrancea │ │ │420/2003 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│118│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,1 km │lucrări de │Ţara: România;│2004 │ 1.039.643│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, Hotărâ- │nistrare││ │ │ │ │Râmna Superioară │ │torenţilor │Vrancea │ │ │rea Guvernului│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.038/2000│ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│119│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 0,7 km │lucrări de │Ţara: România;│2007 │ 708.985│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Bazinul hidrografic │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, Hotărâ- │nistrare││ │ │ │ │Pârâul Motnău │ │torenţilor │Vrancea │ │ │rea Guvernului│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 1.038/2000│ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│120│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,3 km │lucrări de │Ţara: România;│1994 │ 1.468.011│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Vizantea │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, Hotărâ- │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Vrancea │ │ │rea Guvernului│ ││ │ │ │ │ │ │ │(ICAS) │ │ │nr. 97/2000 │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│121│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,2 km │lucrări de │Ţara: România;│1998 │ 789.826│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Adânca de Sus │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, OM nr. │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Vrancea │ │ │137/1996 │ ││ │ │ │ │ │ │ │(ICAS) │ │ │ │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│122│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,5 km │lucrări de │Ţara: România;│2008 │ 1.217.448│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Pârâul Sării │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, DCZ nr. │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Vrancea │ │ │1.076/2004 │ ││ │ │ │ │ │ │ │(ICAS) │ │ │ │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│123│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,3 km │lucrări de │Ţara: România;│2004 │ 1.376.855│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Valea Rea │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, DCZ nr. │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Vrancea │ │ │1.076/2004 │ ││ │ │ │ │ │ │ │(ICAS) │ │ │ │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│124│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 1,9 km │lucrări de │Ţara: România;│2007 │ 1.628.873│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Chilimetea II │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, DCZ nr. │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Vrancea │ │ │30/2003 │ ││ │ │ │ │ │ │ │(ICAS) │ │ │ │ │├───┤ ├───────┼───────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────┼──────────┼──────────────┼────────┤│125│ │8.30._ │imobil │Corectare torenţi │L = 2,9 km │lucrări de │Ţara: România;│2007 │ 1.213.092│Legea nr. 46/ │în admi-││ │ │ │ │Peştera │ │corectare a │judeţul: │ │ │2008, Hotărâ- │nistrare││ │ │ │ │ │ │torenţilor │Vrancea │ │ │rea Guvernului│ ││ │ │ │ │ │ │ │(ICAS) │ │ │nr. 1.038/2000│ │└───┴────────────┴───────┴───────┴─────────────────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴─────┴──────────┴──────────────┴────────┘-------