HOTĂRÂRE nr. 986 din 10 octombrie 2012privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 16 octombrie 2012  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale imobilului din Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, municipiul Bucureşti, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va actualiza, în mod corespunzător, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, datele din evidenţa cantitativ-valorică din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,Bebe-Viorel Ionică,secretar de statViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 10 octombrie 2012.Nr. 986.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor din domeniul public al statuluiaflate în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi SocietăţiiInformaţionale a căror valoare deinventar şi caracteristici tehnice s-au modificat
  *Font 9*
   
  Adresa imobilului aflat în domeniul public al statului Persoana juridică în administrarea căreia se află imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar (lei) Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice Cod de clasificaţie
  Municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5 Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 4220947 Terenul aferent în suprafaţă de 415,79 mý 323.575,8 153.294 8.29.06
  Municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5 Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 4220947 Terenul aferent în suprafaţă de 104,28 mý 81.152,19 153.295 8.29.06
  Municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5 Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 4220947 Tronson 1+2, etajul 3: camerele 1, 8, 9, 10, 11, 13, 13a şi 13b, în suprafaţă totală de 355,32 mý 28.264.929,98 145.223 8.29.06
  Municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5 Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 4220947 Rotonda parter: camera 1, în suprafaţă de 109 mý 8.670.711,94 145.224 8.29.06
  Municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5 Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 4220947 Imobil clădire în suprafaţă de 1.851,15 mý 147.254.941,01 34.387 8.29.06
  ----