RECTIFICARE nr. 41 din 30 ianuarie 1998
EMITENT
  • MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 26 februarie 1998    În Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, se fac următoarele rectificari:* la art. 2 lit. b), c) şi d), după cuvintele: de patru ori, de trei ori şi, respectiv de doua ori, se elimina cuvântul decât;* la art. 3, după cuvintele: de 0,5 ori se elimina cuvântul decât;* la art. 10, în loc de: pct. 8 şi 15 se va citi: pct. 9 şi 16;* la art. 12 alin. 1, în loc de: pct. 20 se va citi: pct. 21;* la art. 13, în loc de: pct. 20 se va citi: pct. 21;* la art. 34:- în loc de: Regula nr. 25 pct. (2)-(7) se va citi: Regula nr. 25 pct. (2) alin. 2;- cuvintele: Regula nr. 26 pct. (4) se elimina;- în loc de: Regula nr. 28 pct. (3) se va citi: Regula nr. 28 pct. (3) c);- în loc de: Regula nr. 38 se va citi: Regula nr. 38 pct. (2);* la anexa nr. 1:- pct. 2 se completează, la coloana 3, cu cifra 180.000, iar la coloana 4, cu cifra 30;- la pct. 4 a) coloana 1, în loc de: înainte cu se va citi: înainte de;- la pct. 13 alin. 1, la coloana 4 se va citi cifra 50;- la pct. 16 a) coloana 2, după cuvântul cererii se elimina cuvintele: o dată cu deschiderea fazei naţionale;- la pct. 17 coloana 3, în loc de 1.200.000 se va citi 120.000;- la pct. 22 a) şi b), coloanele 2, 3 şi 4, în loc de: pct. 20 se va citi: pct. 21;- la pct. 25 c) coloana 4, în loc de 2 se va citi 25.----------