ORDIN nr. 118 din 1 octombrie 2012privind aprobarea Regulamentului nr. 8/2012 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2004 privind organizarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2004
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 3 octombrie 2012    În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3), (12) şi (15) şi ale art. 8 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în baza hotărârii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din şedinţa din data de 27 septembrie 2012,preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul nr. 8/2012 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2004 privind organizarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 29 martie 2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2Regulamentul menţionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Secretariatul general şi directorul general executiv din cadrul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,Gabriela AnghelacheBucureşti, 1 octombrie 2012.Nr. 118.REGULAMENT 8 01/10/2012