LEGE nr. 40 din 16 februarie 1998pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 51/1997 privind unele măsuri de conservare și de închidere a minelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 24 februarie 1998  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 51 din 18 septembrie 1997 privind unele măsuri de conservare și de închidere a minelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 19 septembrie 1997, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:Ordonanța de urgenta privind conservarea și încetarea activităților unor mine2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Până la intrarea în vigoare a legii minelor, agenții economici din sectorul minier, aflați într-una dintre situațiile prevăzute la art. 2, vor solicita Agenției Naționale pentru Resurse Minerale încetarea activității minelor, cu avizul prealabil al Ministerului Industriei și Comerțului.3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Încetarea activității minelor poate fi decisa într-una dintre următoarele situații:a) rezervele exploatabile de resurse minerale s-au epuizat;b) continuarea exploatării a devenit imposibila datorită unor cauze naturale;c) exploatarea a devenit nerentabila economic;d) lipsa cererii de produse.4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Pentru încetarea activității minelor, agenții economici sunt obligați sa întocmească o documentație tehnico-economică și un plan de încetare a activității.5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Planul de încetare a activității minelor va cuprinde, în principal, următoarele documentații:a) programul tehnic de conservare sau de închidere prin dezafectare, după caz;b) programul de reconstrucție ecologica sau, după caz, de prevenire a deteriorării mediului, ca urmare a încetării activității miniere;c) programul de protecție socială a personalului disponibilizat după dezafectare;d) sursele de finanțare necesare acoperirii cheltuielilor de închidere, rezultate din programul tehnic de dezafectare sau conservare, din programul de refacere a mediului și din programul de protecție socială, ce urmează a fi asigurate din surse proprii și din alocații bugetare.6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) În termen de 30 de zile de la prezentarea de către agentul economic a solicitării de încetare a activității minelor, Agenția Naționala pentru Resurse Minerale va proceda la apel public de oferta, în condițiile legii, pentru a acorda persoanelor juridice solicitatoare sau asociațiilor salariaților, după caz, licențe de exploatare a perimetrelor propuse pentru oprirea activității.(2) Licenta se acordă în forma scrisă și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Guvernului de aprobare a acesteia.(3) Licenta de exploatare se va reactualiza și va avea valabilitate și după intrarea în vigoare a legii minelor.7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Dacă în termen de 30 de zile de la lansarea apelului public de oferta nici o persoană juridică sau asociație a salariaților nu-și exprima interesul, Agenția Naționala pentru Resurse Minerale va inainta spre aprobare Guvernului decizia de închidere a minei.8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) În cazul minelor închise definitiv, activele și mijloacele fixe disponibilizate vor fi valorificate în condițiile legii.(2) Unele subunitati ale agenților economici supuși procesului de închidere definitivă se pot reorganiza ca societăți comerciale cu capital de stat, care vor fi supuse privatizării sau, după caz, pot fi vândute ca active, cu prioritate, în condițiile legii, asociațiilor salariaților din domeniul respectiv, la cererea acestora.(3) De acest drept pot beneficia toți salariații disponibilizați prin restructurare, conform Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 și Ordonanței Guvernului nr. 22/1997.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ANDREI IOAN CHILIMAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI
  RADU VASILE
  ---------