HOTĂRÂRE nr. 944 din 19 septembrie 2012privind trecerea unor bunuri mobile, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi darea lor în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti şi pentru Inspectoratul General de Aviaţie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 2 octombrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e) şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă trecerea unor bunuri mobile destinate Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (S.M.U.R.D.), având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti. (2) Se aprobă trecerea unui bun mobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 2Predarea-preluarea bunurilor mobile transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor asigura includerea bunurilor prevăzute la art. 1 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Vasile CepoiMinistrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaViceprim-ministru, ministrulfinanţelor publice,Florin GeorgescuMinistrul delegat pentru administraţie,Radu StroeBucureşti, 19 septembrie 2012.Nr. 944.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor mobile, aflate în administrareaMinisterului Sănătăţii, care trec din domeniul privat al statuluiîn domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor, pentru inspectoratelepentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti
  *Font 8*
  Denumirea bunului Canti- tatea Persoana juridică de la care se transmite bunul Persoana juridică la care se transmite bunul Valoarea de inventar - lei - Nr. M.F.P.
  1 2 3 4 5 6
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413451908 AB 04 PSB 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba Cod unic de identificare (CUI) 4331376 309.316 Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4547 AB 80 FON 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba Cod unic de identificare (CUI) 4331376 207.849
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH019939 MAI 33825 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba Cod unic de identificare (CUI) 4331376 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH022515 MAI 33824 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba Cod unic de identificare (CUI) 4331376 342.209,74
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF638094134452369 AR 18 AMB 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Arad Cod unic de identificare (CUI) 3861889 299.198,32
  Remorcă specială medicală Monticar 4548 FN 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Arad Cod unic de identificare (CUI) 3861889 615.341
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413457240 AG 14 AMB 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Argeş Cod unic de identificare (CUI) 4317894 294.566
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4516 AG 33 AMB 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Argeş Cod unic de identificare (CUI) 4317894 615.341
  Ambulanţă VW Crafter WV1ZZZ2EZC6012975 MAI 33857 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Argeş Cod unic de identificare (CUI) 4317894 452.101,09
  Ambulanţă VW Crafter WV1ZZZ2EZC6013537 MAI 33858 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Argeş Cod unic de identificare (CUI) 4317894 452.101,09
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH019678 MAI 33859 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Argeş Cod unic de identificare (CUI) 4317894 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH046642 MAI 33860 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Argeş Cod unic de identificare (CUI) 4317894 342.209,74
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413457363 BC 33 PBC 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Bacău Cod unic de identificare (CUI) 4278833 247.534,44
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4558 BC 05 PBC 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Bacău Cod unic de identificare (CUI) 4278833 174.662,71
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413456821 BH 06 NWU 1 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Bihor Cod unic de identificare (CUI) 4208447 251.427,16
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4563 BH 07 HXU 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Bihor Cod unic de identificare (CUI) 4208447 174.314,34
  Ambulanţă VW Crafter WV1ZZZ2EZC6013557 MAI 33794 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Bistriţa-Năsăud Cod unic de identificare (CUI) 4347496 452.101,09
  Ambulanţă VW Crafter WV1ZZZ2EZC6013558 MAI 33795 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Bistriţa-Năsăud Cod unic de identificare (CUI) 4347496 452.101,09
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413456767 BT 19 PBT 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Botoşani Cod unic de identificare (CUI) 17095960 259.929,68
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4517 BT 80 CWO 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Botoşani Cod unic de identificare (CUI) 17095960 172.364,52
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH019421 MAI 33817 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Botoşani Cod unic de identificare (CUI) 17095960 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH022169 MAI 33818 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Botoşani Cod unic de identificare (CUI) 17095960 342.209,74
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413451887 BV 41 AMB 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Braşov Cod unic de identificare (CUI) 4317541 259.929,68
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4543 BV 51 AMB 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Braşov Cod unic de identificare (CUI) 4317541 174.314,34
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413457440 BZ 04 RXZ 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Buzău Cod unic de identificare (CUI) 4234012 294.591,11
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4560 BZ 80 GXC 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Buzău Cod unic de identificare (CUI) 4234012 205.121,641
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413444438 CS 04 FEJ 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Caraş-Severin Cod unic de identificare (CUI) 3472091 761.822,72 împreună cu remorcă
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4524 FN 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Caraş-Severin Cod unic de identificare (CUI) 3472091 -
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH021694 MAI 33804 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Caraş-Severin Cod unic de identificare (CUI) 3472091 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH025191 MAI 33805 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Caraş-Severin Cod unic de identificare (CUI) 3472091 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH034223 MAI 33815 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare (CUI) 4294090 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH025270 MAI 33816 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Călăraşi Cod unic de identificare (CUI) 4294090 342.209,74
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413444484 CJ 32 PCJ 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Cluj Cod unic de identificare (CUI) 4288152 244.729,16
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4561 FN 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Cluj Cod unic de identificare (CUI) 4288152 174.314,34
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413452185 CT 15 SAJ 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Constanţa Cod unic de identificare (CUI) 4300558 242.704
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4559 CT 80 HGF 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Constanţa Cod unic de identificare (CUI) 4300558 174.704,31
  Ambulanţă VW Crafter WV1ZZZ2EZC6013649 MAI 33870 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Constanţa Cod unic de identificare (CUI) 4300558 452.101,09
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH056106 MAI 33869 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Constanţa Cod unic de identificare (CUI) 4300558 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH034087 MAI 33535 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Covasna Cod unic de identificare (CUI) 4201902 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH034501 MAI 33534 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Covasna Cod unic de identificare (CUI) 4201902 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH034671 MAI 33533 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Covasna Cod unic de identificare (CUI) 4201902 342.209,74
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413447860 DB 49 AMB 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4207069 240.552,76
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4562 FN 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4207069 174.184,30
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH034732 MAI 33806 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4207069 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH037461 MAI 33807 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4207069 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH037990 MAI 33808 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dâmboviţa Cod unic de identificare (CUI) 4207069 342.209,74
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito VSA63809413421722 DJ 06 EJZ 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dolj Cod unic de identificare (CUI) 4553984 271.966,93
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4540 DJ 80 LKP 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dolj Cod unic de identificare (CUI) 4553984 623.545,88
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH037786 MAI 33883 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dolj Cod unic de identificare (CUI) 4553984 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH037864 MAI 33884 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dolj Cod unic de identificare (CUI) 4553984 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH038175 MAI 33885 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Dolj Cod unic de identificare (CUI) 4553984 342.209,74
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413456747 GL 30 AMB 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Galaţi Cod unic de identificare (CUI) 3655870 309.316,32
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4545 FN 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Galaţi Cod unic de identificare (CUI) 3655870 207.856,91
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413452177 GR 56 AMB 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Giurgiu Cod unic de identificare (CUI) 4587261 249.600
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4536 GR 80 DRL 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Giurgiu Cod unic de identificare (CUI) 4587261 174.314,34
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH046499 MAI 33769 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Gorj Cod unic de identificare (CUI) 4246300 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH045809 MAI 33791 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Gorj Cod unic de identificare (CUI) 4246300 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH046785 MAI 33792 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Gorj Cod unic de identificare (CUI) 4246300 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH046725 MAI 33793 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Gorj Cod unic de identificare (CUI) 4246300 342.209,74
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413457381 HR 90 SMU 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Harghita Cod unic de identificare (CUI) 4245690 299.440
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4535 MAI 33212 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Harghita Cod unic de identificare (CUI) 4245690 207.459,21
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH025342 MAI 33837 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Harghita Cod unic de identificare (CUI) 4245690 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH025436 MAI 33836 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Harghita Cod unic de identificare (CUI) 4245690 342.209,74
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413457156 HD 76 FOC 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Hunedoara Cod unic de identificare (CUI) 4374318 538.556,98
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4541 HD 80 GKL 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Hunedoara Cod unic de identificare (CUI) 4374318 374.127,53
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413446720 IL 43 AMB 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Ialomiţa Cod unic de identificare (CUI) 4231741 241.285,6
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4505 IL 48 AMB 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Ialomiţa Cod unic de identificare (CUI) 4231741 174.314,34
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH038120 MAI 33802 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Ialomiţa Cod unic de identificare (CUI) 4231741 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH046607 MAI 33803 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Ialomiţa Cod unic de identificare (CUI) 4231741 342.209,74
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413444457 IS 10 AID 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Iaşi Cod unic de identificare (CUI) 4701630 252.160
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4520 IS 12 AID 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Iaşi Cod unic de identificare (CUI) 4701630 172.364,519
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH058452 MAI 33871 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Ilfov Cod unic de identificare (CUI) 18567700 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH055981 MAI 33872 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Ilfov Cod unic de identificare (CUI) 18567700 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH058232 MAI 33790 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Maramureş Cod unic de identificare (CUI) 3627137 342.209,74
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413457352 MH 29 AMB 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Mehedinţi Cod unic de identificare (CUI) 4222190 251.427,16
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4549 MH 80 CGH 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Mehedinţi Cod unic de identificare (CUI) 4222190 174.662,71
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH058158 MAI 33796 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Mehedinţi Cod unic de identificare (CUI) 4222190 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH055757 MAI 33797 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Mehedinţi Cod unic de identificare (CUI) 4222190 342.209,74
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413451993 MS 06 FNA 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Mureş Cod unic de identificare (CUI) 4323071 299.440
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4544 MAI 31451 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Mureş Cod unic de identificare (CUI) 4323071 Remorca face parte din completul autospeci- alei
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH037382 MAI 33845 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Mureş Cod unic de identificare (CUI) 4323071 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH037583 MAI 33844 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Mureş Cod unic de identificare (CUI) 4323071 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH037244 MAI 33843 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Mureş Cod unic de identificare (CUI) 4323071 342.209,74
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413451958 NT 10 SUD 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Neamţ Cod unic de identificare (CUI) 2613460 400.000
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4525 NT 20 SUD 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Neamţ Cod unic de identificare (CUI) 2613460 205.113,78
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito VSA63809413442547 OT 60 AMB 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Olt Cod unic de identificare (CUI) 4286380 268.257,78
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4542 OT 80 GFL 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administr şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţului Olt Cod unic de identificare (CUI) 4286380 207.434,07
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH034787 MAI 33811 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Olt Cod unic de identificare (CUI) 4286380 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH038045 MAI 33810 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Olt Cod unic de identificare (CUI) 4286380 342.209,74
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413457414 PH 10 PPH 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Prahova Cod unic de identificare (CUI) 2998382 177.213
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4519 MAI 24536 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Prahova Cod unic de identificare (CUI) 2998382 90.707
  Ambulanţă VW Crafter WV1ZZZ2EZC6015761 MAI 33838 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Prahova Cod unic de identificare (CUI) 2998382 452.101,09
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH037128 MAI 33532 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sălaj Cod unic de identificare (CUI) 4494667 342.209,74
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413451976 SB 05 RVY 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu Cod unic de identificare (CUI) 4240839 309.342,71
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4537 SB 80 JEI 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu Cod unic de identificare (CUI) 4240839 209.442,45
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413452382 SV 85 AMB 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Suceava Cod unic de identificare (CUI) 4244490 415.462
  Remorcă specială medicală Monticar 4518 SV 80 HER 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Suceava Cod unic de identificare (CUI) 4244490 205.121,64
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH045691 MAI 33812 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Suceava Cod unic de identificare (CUI) 4244490 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH058631 MAI 33819 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Teleorman Cod unic de identificare (CUI) 4567874 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH058981 MAI 33823 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Teleorman Cod unic de identificare (CUI) 4567874 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH059106 MAI 33822 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Teleorman Cod unic de identificare (CUI) 4567874 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH055937 MAI 33821 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Teleorman Cod unic de identificare (CUI) 4567874 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH058827 MAI 33820 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Teleorman Cod unic de identificare (CUI) 4567874 342.209,74
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413447272 TM 08 YKU 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Timiş Cod unic de identificare (CUI) 4250794 263.138,59
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4521 TM 80 LIL 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Timiş Cod unic de identificare (CUI) 4250794 153.499,65
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413456872 TL 73 AMB 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Tulcea Cod unic de identificare (CUI) 4321542 299.223,85
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4534 TL 80 CDW 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Tulcea Cod unic de identificare (CUI) 4321542 207.442,45
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH055911 MAI 33826 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Tulcea Cod unic de identificare (CUI) 4321542 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH059132 MAI 33827 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Tulcea Cod unic de identificare (CUI) 4321542 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH059057 MAI 33828 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Tulcea Cod unic de identificare (CUI) 4321542 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH046275 MAI 33809 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Vaslui Cod unic de identificare (CUI) 4359858 342.209,74
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413452389 VL 25 AMB 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Vâlcea Cod unic de identificare (CUI) 2649536 251.427
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4533 MAI 24573 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Vâlcea Cod unic de identificare (CUI) 2649536 174.315
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH019487 MAI 33846 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Vâlcea Cod unic de identificare (CUI) 2649536 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH022103 MAI 33847 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Vâlcea Cod unic de identificare (CUI) 2649536 342.209,74
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413457317 VN 73 SAJ 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Vrancea Cod unic de identificare (CUI) 4297908 380.000
  Remorcă specială medicală Monticar 04/01 - 4546 VN 22 SAJ 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Vrancea Cod unic de identificare (CUI) 4297908 10.000
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH046218 MAI 33814 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Vrancea Cod unic de identificare (CUI) 4297908 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH034439 MAI 33813 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Vrancea Cod unic de identificare (CUI) 4297908 342.209,74
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413444939 B 30 FSD 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti Cod unic de identificare (CUI) 4221047 258.077,88
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413447484 B 30 FRU 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti Cod unic de identificare (CUI) 4221047 258.077,88
  Autospecială de descarcerare Mercedes Vito WDF63809413447523 B 30 FRV 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti Cod unic de identificare (CUI) 4221047 258.077,88
  Remorcă specială medicală Monticar 4522 B 81 AUP 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti Cod unic de identificare (CUI) 4221047 172.640,09
  Remorcă specială medicală Monticar 4523 B 81 AUN 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti Cod unic de identificare (CUI) 4221047 172.640,09
  Remorcă specială medicală Monticar 4515 B 81 AUO 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti Cod unic de identificare (CUI) 4221047 172.640,09
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH046399 MAI 33764 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administra şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului Bucureşti Cod unic de identificare (CUI) 4221047 342.209,74
  Ambulanţă VW Transporter WV1ZZZ7HZCH058021 MAI 33765 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti Cod unic de identificare (CUI) 4221047 342.209,74
  Autospecială de descarcerare Mercedes Benz Sprinter Nr. provizoriu B 053358; WDB9046231R631343 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti Cod unic de identificare (CUI) 4221047 725.280,67
  Autospecială de descarcerare Mercedes Benz Sprinter CJ-11-WMS; WDB9046231R631341 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Cluj Cod unic de identificare (CUI) 4288152 725.281,00
  Autospecială de descarcerare Mercedes Benz Sprinter IS-16-YSP; WDB9046231R631342 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Iaşi Cod unic de identificare (CUI) 4701630 725.280,67
  Autospecială de descarcerare Mercedes Benz Sprinter TM-09-UCR WDB9046231R631885 1 Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Timiş Cod unic de identificare (CUI) 4250794 747.369,05
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa bunului mobil, aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii,care trece din domeniul privat al statului în domeniul public alstatului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,pentru Inspectoratul General de Aviaţie
  *Font 7*
  Denumirea bunului Canti- tatea Persoana juridică de la care se transmite bunul Persoana juridică la care se transmite bunul Valoarea de inventar - lei - Nr. M.F.P.
  1 2 3 4 5 6
  Elicopter EC 135 T2+ special dotat pentru misiuni de salvare şi asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă Seria de fabricaţie 1060 Anul de fabricaţie 2012 1 buc. Ministerul Sănătăţii Cod unic de identificare (CUI) 4266456 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General de Aviaţie Cod unic de identificare (CUI) 24367374 28.338.442,75 Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului.
  ___________