ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 1998pentru modificarea anexei nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor taxe indirecte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul UNICAnexele nr. 1 şi 3 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor taxe indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, se modifica după cum urmează:1. Poziţiile nr. 9-11 din anexa nr. 1 vor avea următorul cuprins:
           
    "Nr. crt.Denumirea produsului şi a grupei de produseU.M.Acciza (ECU/U.M.)
    C.Produse petroliere    
    9.Benzină premium, regular şi normalătonă85
    10.Benzină fără plumbtonă80
    11.Motorină auto (combustibil pentru motoare Diesel)tonă45"
  2. Cuprinsul anexei nr. 3 va fi următorul:
           
    "Nr. crt.Denumirea produsului şi a grupei de produseU.M.Impozitul (ECU/U.M.)
    1.Ţiţeitonă4
    2.Gaze naturale1.000 m37,5
    Impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă se datorează pentru cantităţile livrate, exclusiv cantităţile livrate cu titlu de redevenţă."
  PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de statMinistru de stat,ministrul industrieişi comerţului,Mircea Ciumara------------