HOTĂRÂRE nr. 35 din 26 ianuarie 1998cu privire la plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei din fonduri bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 9 februarie 1998  În temeiul prevederilor art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Costurile salariale directe prevăzute în contractele de finanţare încheiate în vederea realizării programelor/proiectelor sau a unor părţi din acestea, cuprinse în Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare şi pentru achiziţionarea de servicii menţionate la art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/1997, reprezintă salariile brute, precum şi drepturile salariale aferente acestora, datorate de către unităţile executante conform legislaţiei în vigoare. (2) Plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe, definite la alin. (1), se stabilesc pe categorii de activităţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Actualizarea anexei se face periodic prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, în funcţie de cursul valutar pentru 1 ECU.  +  Articolul 3Contractul de finanţare o dată semnat, costurile salariale nu mai pot fi modificate până la finalizarea acestuia, chiar dacă intervin modificări ale plafoanelor conform art. 2.  +  Articolul 4Unităţile executante pot încheia contracte individuale cu persoane fizice, acestea având calitatea de angajaţi sau colaboratori, în vederea realizării contractelor de finanţare până la concurenta sumelor prevăzute în antecalculul la costurile salariale.  +  Articolul 5În aplicarea prezentei hotărâri, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei poate elabora norme şi instrucţiuni. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul cercetăriişi tehnologiei,Bujor Bogdan TeodoriuMinistru de stat,ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Daniel Daianu  +  Anexa             PLAFOANELE în baza cărora se calculează costurile salariale directe    Partea I
             
    Nr. crt.Categoria de activităţiNivelul studiilorLimita minimă înLimita maximă în
    ECU  ─── lei/om/lunăECU ─── lei/om/lună
    1.Activităţi ce presupun nivel înalt al creativităţii şi/sau experienţă şi abilitate de conduceresuperioare300  ─────────  2.460.0001.000 ─────────  8.200.000
    2.Activităţi ce presupun cunoaşterea aprofundată a metodelor de analiză şi sinteză, precum şi abilităţi de utilizare a acestorasuperioare200 ─────────  1.640.000700  ───────── 5.740.000
    3.Activităţi suportsuperioare şi/sau medii100  ─────────  820.000300  ───────── 2.460.000
      Partea a II-a
             
    Nr. crt.Categoria de activităţi*)Nivelul studiilorLimita minimă înLimita maximă în
    ECU**) ──────  lei/om/lunăECU ───  lei/om/lună
    1.Activităţi ce presupun nivel înalt al creativităţii şi/sau experienţă şi abilitate de conduceresuperioare35  ───────  287.00060 ─────── 492.000
    2.Activităţi ce presupun cunoaşterea aprofundată a metodelor de analiză şi sinteză, precum şi abilităţi de utilizare a acestorasuperioare30 ─────── 246.00045 ─────── 369.000
    3.Activităţi suportsuperioare şi/sau medii20 ───────  164.00035 ─────── 287.000
      *) Încadrarea în categorii se face conform normelor şi instrucţiunilor prevăzute la art. 5 din prezenta hotărâre.    **) 1 ECU = 8.200 lei.-------