ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 19 septembrie 2012privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 septembrie 2012
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 24 septembrie 2012    Având în vedere:- angajamentul Guvernului de a continua reformele economice şi financiare în vederea menţinerii stabilităţii economice în contextul global actual al crizei datoriilor suverane şi de a preveni apariţia de blocaje care ar putea afecta echilibrele macroeconomice;- necesitatea asigurării surselor de finanţare a rezervelor financiare cu scopul de a proteja finanţele publice împotriva unor şocuri externe neprevăzute,luând în considerare faptul că aceste elemente constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Se ratifică Acordul de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 1 miliard de euro, semnat la Bucureşti la 11 septembrie 2012, denumit în continuare Acord.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi Ministerul Sănătăţii sunt responsabile pentru implementarea măsurilor de reformă specifice monitorizate în cadrul programului, astfel cum este definit în Acord, şi pentru atingerea obiectivelor acestuia. (2) Pentru implementarea măsurilor de reformă, instituţiile prevăzute la alin. (1) vor colabora, după caz, şi cu alte entităţi de profil.  +  Articolul 3Sumele trase din împrumut şi virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale.  +  Articolul 5 (1) Pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a Acordului, Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, de comun acord cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, poate amenda conţinutul acestuia fără a majoră obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. (2) Amendamentele convenite conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (3) Fără a contraveni prevederilor prezentului articol, orice alt aranjament convenit între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la momentul solicitării unei trageri din împrumut, în conformitate cu prevederile Acordului, cu privire la condiţiile de rambursare a sumei respective nu va fi considerat amendament la Acord şi nu va necesita aprobare prin act normativ.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruMinistrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Daniel ChiţoiuMinistrul sănătăţii,Vasile CepoiMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 19 septembrie 2012.Nr. 51.Împrumutul nr. 8176-ROACORD 11/09/2012