ORDONANŢĂ nr. 11 din 7 august 2012pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 8 august 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I poziţia 3 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICLa articolul II alineatul (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 12 iunie 2012, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu deplasările în străinătate aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, vizitelor oficiale, vizitelor de stat, precum şi acţiunilor externe privind reprezentarea şi promovarea intereselor României, aprobate de primul-ministru;".PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 7 august 2012.Nr. 11.-----