HOTĂRÂRE nr. 721 din 18 iulie 2012privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vrancea, a unor imobile trecute în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 2 august 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vrancea, a unor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului prin hotărâri ale consiliilor locale şi ale consiliului judeţean.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Căbulea Ioan-Nicolae,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţie,Victor Paul DobreViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 18 iulie 2012.Nr. 721.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor, proprietate publică a statului, care se dauîn administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,pentru Inspectoratul de Poliţie al JudeţuluiVaslui şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vrancea
  *Font 8*
   
  Nr. crt Locul unde sunt situate imobilele (spaţiile) Actul prin care s-a făcut trecerea imobilelor (spaţiilor) în domeniul public al statului Persoana juridică de la care se transmit imobilele (spaţiile) Persoana juridică la care se transmit imobilele (spaţiile) Caracteristicile tehnice ale imobilelor (spaţiilor) Nr. MFP
  0 1 2 3 4 5 6
  1. Municipiul Bârlad, str. Nicolae Iorga nr. 3, judeţul Vaslui Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bârlad nr. 96/2009 Din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bârlad, judeţul Vaslui În administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui CUI 4226338 Nr. de încăperi - 5 Suprafaţa utilă - 75,05 mp CF 70717 Se va comasa cu nr. MFP 34.445 (parţial)
  2. Oraşul Negreşti str. Mihail Kogălniceanu nr. 4, judeţul Vaslui Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Negreşti nr. 16/2010 Din administrarea Consiliului Local al Oraşului Negreşti, judeţul Vaslui În administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui CUI 4226338 Nr. de încăperi - 3 Suprafaţa utilă - 26,27 mp CF 70639 Se va comasa cu nr. MFP 113.345 (parţial)
  3. Oraşul Murgeni, str. Mihai Eminescu nr. 6, judeţul Vaslui Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Murgeni nr. 12/2010 Din administrarea Consiliului Local al Oraşului Murgeni, judeţul Vaslui În administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui CUI 4226338 Nr. de încăperi - 2 Suprafaţa utilă - 27 mp CF 70480 Se va comasa cu nr. MFP 113.360 (parţial)
  4. Oraşul Mărăşeşti, str. Zorile nr. 21 A judeţul Vrancea Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Mărăşeşti nr. 78/2010 Din administrarea Consiliului Local al Oraşului Mărăşeşti, judeţul Vrancea În administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vrancea CUI 4298105 Nr. de încăperi - 2 Suprafaţa utilă - 26,5 mp CF 50879 Se va comasa cu nr. MFP 108.132 (parţial)
  5. Municipiul Focşani, str. Cezar Bolliac nr. 12, judeţul Vrancea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 268/2010 Din administrarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea În administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vrancea CUI 4298105 Nr. de încăperi - 4 Suprafaţa utilă - 68,75 mp CF 51633 Se va comasa cu nr. MFP 108.104 (parţial)
  6. Municipiul Focşani, str. Cezar Bolliac nr. 12, judeţul Vrancea Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr. 83/2010 Din administrarea Consiliului Judeţean Vrancea În administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vrancea CUI 4298105 Nr. de încăperi - 1 Suprafaţa utilă - 21 mp CF 51633 Se va comasa cu nr. MFP 108.104 (parţial)
  -----