ORDIN nr. 87 din 9 iulie 2012pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 5/2012 privind forma, conţinutul şi modul de prezentare a documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 1 august 2012    În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (3) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 4 iulie 2012, emiterea următorului ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunea nr. 5/2012 privind forma, conţinutul şi modul de prezentare a documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare.  +  Articolul 2Instrucţiunea menţionată la art. 1 se publică împreună cu ordinul de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).p. Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,Alexe GavrilăBucureşti, 9 iulie 2012.Nr. 87.INSTRUCTIUNI 5 09/07/2012