HOTĂRÂRE nr. 715 din 18 iulie 2012privind modificarea denumirii şi a datelor de identificare, precum şi pentru actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 26 iulie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea denumirii şi a descrierii tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Iaşi, potrivit prevederilor anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 18 iulie 2012.Nr. 715.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunului imobil aparţinând domeniului publical statului, aflat în administrarea MinisteruluiAgriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţiapentru Agricultură a Judeţului Iaşi, ale căruidenumire şi descriere tehnică se modifică
  Codul de clasificaţie şi nr. MFP Administratorul imobilului (CUI şi denumirea) Denumirea imobilului Adresa Descrierea tehnică a imobilului
  Imobil 8.29.08; MF 39459 4701118 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Iaşi Clădire administra tivă + teren Municipiul Iaşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, judeţul Iaşi Teren intravilan - 1.570 mp, din care: teren curţi - construcţii = 1.521 mp; drumuri = 49 mp; suprafaţa construită = 1.238 mp, din care: C1 = 270 mp, C2 = 691 mp, C3 = 277 mp
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aparţinând domeniului publical statului, aflate în administrarea MinisteruluiAgriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unorunităţi din subordine, a căror valoare de inventarse modifică în urma efectuării reevaluării
  *Font 7*
  Codul de clasificaţie şi nr. MFP Administratorul imobilului (CUI şi denumirea) Denumirea imobilului Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar (lei)
  Imobil 8.29.08; MF 147563 3372564 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Botoşani Sediul DADR şi OCAOTA Botoşani Suprafaţa construită - 614 mp; Suprafaţa desfăşurată - 1.561 mp; BCA Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, Calea Naţională nr. 81 2.731.118
  Imobil 8.28.10; MF 153318 3372564 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Botoşani Complex protecţia plantelor Suprafaţa construită = 728,85 mp; Suprafaţa desfăşurată = 1.411,52 mp Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, Str. Eternităţii nr. 6 2.752.769
  Imobil 8.28.10; MF 36325 4233858 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Buzău Clădire Suprafaţa construită = 116,49 mp; P; Scurte - 858 mp Judeţul Buzău, oraşul Pătârlagele 15.162,40
  Imobil 8.28.10; MF 36331 4233858 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Buzău Clădire Suprafaţa construită = 80,25 mp; P; Scurte = 1.091 mp Judeţul Buzău, oraşul Pogoanele, str. Nicolae Bălcescu nr. 101 20.483,91
  Imobil 8.28.10; MF 99916 4233858 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Buzău Clădire Suprafaţa construită = 301 mp; Scurte - 3.527 mp Judeţul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, Oreavu 165.444,90
  Imobil 8.28.10; MF 149548 4233858 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Buzău Clădire + teren Suprafaţa construită = 168 mp; Suprafaţa desfăşurată = 640,35 mp; D+P+E+M; teren 1.483 mp; D - 169,43 mp, P - 187,01 mp, E1 - 154,55 mp, M - 130,36 mp Judeţul Buzău, municipiul Buzău, str. Frăsinet nr. 3 515.451,35
  Imobil 8.28.10; MF 27197 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Clădire, birou, magazie Suprafaţa construită = 110 mp; Suprafaţa desfăşurată = 110 mp; Scurte = 997 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş, str. Subdeal nr. 4 617.518
  Imobil 8.28.10; MF 27198 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Clădire, laborator, chimie + prognoză Suprafaţa construită = 153 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 153 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş, str. Subdeal nr. 4 15.241
  Imobil 8.28.10; MF 27199 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Magazie pesticide Suprafaţa construită = 598 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 598 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş, str. Subdeal nr. 4 21.236
  Imobil 8.28.10; MF 27200 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Clădire, atelier mecanic şi magazie Suprafaţa construită = 128 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 128 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş, str. Subdeal nr. 4 12.604
  Imobil 8.28.10; MF 27202 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Baie muncitori Suprafaţa construită = 23 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 23 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş, str. Subdeal nr. 4 721
  Imobil 8.28.10; MF 27203 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Şopron din ţevi metalice Suprafaţa construită = 126 mp; Suprafaţa desfăşurată = 126 mp; Ţevi metalice Judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş, str. Subdeal nr. 4 2.429
  Imobil 8.28.13; MF 27204 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Cabină portar Suprafaţa construită = 9 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 9 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş, str. Subdeal nr. 4 271
  Imobil 8.28.03; MF 27205 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Clădire laborator carantină Suprafaţa construită = 34 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 34 mp, Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş, str. Subdeal nr. 4 1.062
  Imobil 8.28.13; MF 27206 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin WC 3 cabine Suprafaţa construită = 7 mp; Suprafaţa desfăşurată = 7 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş, str. Subdeal nr. 4 121
  Imobil 8.28.10; MF 27207 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Împrejmuire depozit Plasa sârmă cu suport ciment Judeţul Caraş-Severin, comuna Obreja 3.936
  Imobil 8.28.10; MF 27208 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Puţ pentru apă Suprafaţa construită = 9 mp; Suprafaţa desfăşurată = 9 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş, str. Subdeal nr. 4 3.600
  Imobil 8.28.10; MF 27209 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Şopron Suprafaţa construită = 53 mp; Suprafaţa desfăşurată = 53 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, comuna Obreja 10.004
  Imobil 8.28.10; MF 27210 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Clădire birou, magazie Suprafaţa construită = 249 mp; Suprafaţa desfăşurată = 249 mp; Suprafaţa curţi construcţii = 1.005 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, comuna Obreja 5.667
  Imobil 8.28.13; MF 27211 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Cabină portar Suprafaţa construită = 9 mp; Suprafaţa desfăşurată = 9 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, comuna Obreja 321
  Imobil 8.28.10; MF 27212 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Clădire birou + magazie Suprafaţa construită = Suprafaţa desfăşurată = 370 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, oraşul Oraviţa, Str. Răchitovei nr. 1 86.495
  Imobil 8.28.10; MF 27213 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Clădire birou + magazie Suprafaţa construită = 96 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 96 mp; Scurte = 1.613 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, oraşul Moldova Nouă, Str. Unirii nr. 142 70.650
  Imobil 8.28.10; MF 27214 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Clădire birou + magazie Suprafaţa construită = 798; P; Suprafaţa desfăşurată = 798 mp; Suprafaţa curţi construcţii = 1.571 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, comuna Berzovia 90.075
  Imobil 8.28.10; MF 27215 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Clădire birou + magazie Suprafaţa construită = 36 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 36 mp; Scurte = 10.845 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, comuna Domaşnea 50.222
  Imobil 8.28.10; MF 27216 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Clădire magazie pesticide Suprafaţa construită = 170 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 170 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, comuna Domaşnea 8.735
  Imobil 8.27.07; MF 27217 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Clădire grajd Suprafaţa construită = 132 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 132 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, comuna Domaşnea 5.625
  Imobil 8.28.10; MF 27218 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Şopron Suprafaţa construită = 34 mp; Suprafaţa desfăşurată = 34 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, comuna Domaşnea 5.387
  Imobil 8.28.13; MF 27219 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Clădire paznic Suprafaţa construită = 9 mp; Suprafaţa desfăşurată = 9 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, comuna Domaşnea 824
  Imobil 8.28.10; MF 27220 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Clădire magazie pesticide Suprafaţa construită = 233 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 233 mp; Suprafaţa curţi construcţii = 102 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, comuna Armeniş 13.711
  Imobil 8.28.13; MF 27221 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Cabină portar Suprafaţa construită = 11 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 11 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, comuna Armeniş 422
  Imobil 8.28.10; MF 27222 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Şopron formă L Suprafaţa construită = 205 mp; Suprafaţa desfăşurată = 205 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, comuna Armeniş 8.418
  Imobil 8.28.10; MF 27223 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Clădire birou + magazie; gard; poartă metal Suprafaţa construită = 297 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 297 mp; Scurte - 680 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, comuna Bozovici, str. Mihai Eminescu 93.444
  Imobil 8.29.08; MF 107515 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Teren St - 1.000 mp Judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş, Str. Libertăţii 21.000
  Imobil 8.29.08; MF 150220 4692605 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Caraş-Severin Clădire sediu DADR Suprafaţa construită = 540 mp; Suprafaţa desfăşurată = 680 mp; Cărămidă Judeţul Caraş-Severin, municipiul Reşiţa, Piaţa Republicii nr. 28 1.173.553
  Imobil 8.29.08; MF 37166 4417052 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Dolj Clădire birouri, laborator prognoză avertizare Suprafaţa construită = 12,8 mp; Teren - 144 mp; P; Cărămidă Judeţul Dolj, comuna Podari 20.512,13
  Imobil 8.28.10; MF 100824 4417052 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Dolj Clădire birouri Suprafaţa construită = 567,96 mp; P+et. Judeţul Dolj, municipiul Craiova bd. Nicolae Romanescu nr. 41 └┐ 1.292.557,13
  Imobil 8.28.08; MF 100826 4417052 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Dolj Garaj Suprafaţa construită = 27,08 mp; Teren - 859,5 mp Judeţul Dolj, municipiul Craiova, bd. Nicolae Romanescu nr. 41 9.517,63
  Imobil 8.28.08; MF 40319 4286461 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Olt Garaj auto Suprafaţa construită = 78,6 mp; Suprafaţa desfăşurată = 78,6 mp; Cărămidă Judeţul Olt, municipiul Slatina, str. Tudor Vladimirescu 6.623
  Imobil 8.28.10; MF 40328 4286461 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Olt Magazie fitosanitară + birouri Suprafaţa construită = 61 mp; Suprafaţa desfăşurată = 61 mp; Scurte - 1.184 mp; P; Cărămidă Judeţul Olt, municipiul Caracal, Str. Silozului 12
  Imobil 8.29.08; MF 40330 4286461 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Olt Birou administrativ Suprafaţa construită = 21,31 mp; Suprafaţa desfăşurată = 21,31 mp; Scurte - 510 mp; Cărămidă Judeţul Olt, comuna Verguleasa 6.665
  Imobil 8.29.08; MF 40331 4286461 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Olt Birou administrativ Suprafaţa construită = 14,82 mp; Suprafaţa desfăşurată = 14,82 mp; Suprafaţa curţi construcţii = 395 mp; Cărămidă, beton Judeţul Olt, comuna Vitomireşti 4.630
  Imobil 8.29.08; MF 40332 4286461 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Olt Clădire birouri Suprafaţa construită = 96,62 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 92,62 mp; Cărămidă Judeţul Olt, municipiul Slatina, str. Tudor Vladimirescu 361.743
  Imobil 8.29.08; MF 40334 4286461 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Olt Clădire administrativă Suprafaţa construită = 35,76 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 35,76 mp; Scurte - 1.293,4 mp; Cărămidă Judeţul Olt, oraşul Drăgăneşti-Olt 13.175
  Imobil 8.29.08; MF 40335 4286461 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Olt Clădire administrativă Suprafaţa construită = 68,8 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 68,8 mp; Suprafaţa curţi construcţii = 1.050 mp; Cărămidă Judeţul Olt, oraşul Potcoava 23.163
  Imobil 8.29.08; MF 101727 4286461 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Olt Pavilion administrativ Suprafaţa construită = 142,85 mp; Suprafaţa desfăşurată = 2.272,85 mp; beton armat; prefabricate Judeţul Olt, municipiul Slatina, Str. Arcului nr. 20 5.599.820
  Imobil 8.29.08; MF 101728 4286461 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Olt Clădire administrativă Suprafaţa construită = 54,09 mp; Suprafaţa desfăşurată = 54,09 mp; Scurte - 330,9 mp; Beton, Cărămidă Judeţul Olt, satul Afumaţi 57.570
  Imobil 8.29.08; MF 38471 4494640 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Sălaj Sediu administrativ Suprafaţa construită = 550 mp; P + Et. 1 + E2 (parţial); Suprafaţa desfăşurată = 982,24 mp; Scurte - 5.492 mp; Cărămidă Judeţul Sălaj, municipiul Zalău, str. Corneliu Coposu nr. 79A └┐ 3.152.180,40
  Imobil 8.29.08; MF 39914 4494640 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Sălaj Sediu DFJ + magazie fitosanitară Suprafaţa construită = 139 mp; Suprafaţa desfăşurată = 417 mp; p+2; Cărămidă + beton Judeţul Sălaj, comuna Crişeni 816.349,89
  Imobil 8.28.08; MF 39915 4494640 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Sălaj Garaj + depozit carburanţi Suprafaţa construită = 43 mp; P; Cărămidă Judeţul Sălaj, comuna Crişeni 3.091,94
  Imobil 8.28.10; MF 144904 4494640 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Sălaj Racord şi reţea alimentare gaze naturale Racord şi conductă; l - 450 m; diametru - 50 mm Judeţul Sălaj, comuna Crişeni, Bd. Agriculturii 78.038,75
  Imobil 8.28.10; MF 149170 4494640 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Sălaj Fântână Tuburi de beton Judeţul Sălaj, comuna Crişeni, nr. 403 1.060,94
  Imobil 8.28.10; MF 149171 4494640 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Sălaj Instalaţie alimentare GPL Rezervor depozitare + instalaţii Judeţul Sălaj, oraşul Jibou, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 79 17.592,89
  Imobil 8.28.10; MF 149172 4494640 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Sălaj Instalaţie alimentare GPL Rezervoare depozitare şi instalaţie Judeţul Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei, str. Tudor Vladimirescu nr. 47 16.646,93
  Imobil 8.28.10; MF 25749 2687750 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Sibiu Magazie+teren Suprafaţa construită = 140,45 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 140,45 mp; Scurte - 4.252 mp; Cărămidă Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Drumul Ocnei 42.292,44
  Imobil 8.28.10; MF 25751 2687750 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Sibiu Atelier întreţinere, remiză Suprafaţa construită = 155,61 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 155,61 mp; Cărămidă Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Drumul Ocnei 173.273,45
  Imobil 8.28.10; MF 25752 2687750 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Sibiu Magazie insecto- fungicide Suprafaţa construită = 538,21 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 538,21 mp; Cărămidă Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Drumul Ocnei 238.528,46
  Imobil 8.28.03; MF 25753 2687750 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Sibiu Grup laboratoare Suprafaţa construită = 215,95 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 215,95 mp; Cărămidă Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Drumul Ocnei 407.822,58
  Imobil 8.28.12; MF 25754 2687750 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Sibiu Grup social - platformă acoperită Suprafaţa construită = 81,9 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 81,9 mp; Cărămidă Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Drumul Ocnei 31.782,26
  Imobil 8.28.03; MF 25755 2687750 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Sibiu Şarpantă grup laboratoare Sa = 215,95; A; ţiglă Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Drumul Ocnei 97.504,63
  Imobil 8.29.08; MF 26271 2687750 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Sibiu Clădire administrativă Suprafaţa construită = 1.785 mp; D+P+ Et. 1, 3, 4; beton; Cărămidă Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Str. Someşului nr. 49 └┐ 3.343.649,82
  Imobil 8.28.10; MF 34775 4244458 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Suceava Depozit nr. 1 de substanţe fitosanitare; Instalaţie de distribuire gaze naturale Suprafaţa construită = 129 mp; Suprafaţa desfăşurată = 129 mp; Scurte - 1.145 mp; Cărămidă; plăci Judeţul Suceava, municipiul Fălticeni, str. Pleşeşti Gane nr. 10 bis 319.759,36
  Imobil 8.28.10; MF 34787 4244458 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Suceava Magazie fitosanitară + birouri + grup sanitar Suprafaţa construită = 204 mp; Scurte - 479 mp; P; Cărămidă; ţiglă Judeţul Suceava, oraşul Gura Humorului, str. Mănăstirea Humorului nr. 158 18.524,12
  Imobil 8.29.08; MF 34794 4244458 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Suceava Birou administrativ Suprafaţa construită = 121 mp; Scurte - 2.726 mp; P; Cărămidă Judeţul Suceava, municipiul Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare 505.905,74
  Imobil 8.28.13; MF 34797 4244458 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Suceava Magazie materiale nr. 2 Suprafaţa construită = 176 mp; Scurte - 1.461 mp; P; Cărămidă Judeţul Suceava, municipiul Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare 14.819,30
  Imobil 8.29.08; MF 34801 4244458 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Suceava Clădire birouri + laboratoare DFJ Suceava Suprafaţa construită = 223 mp; Suprafaţa desfăşurată = 669 mp; P; Cărămidă; tablă Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Str. Universităţii └┐ 1.191.536,02
  Imobil 8.28.10; MF 34802 4244458 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Suceava Depozit fitosanitare, platformă betonată; îngrădire; cabină pază Suprafaţa construită = 521 mp; S - 1.045 mp; P; Cărămidă; tablă Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Str. Universităţii 435.255,20
  Imobil 8.28.13; MF 34803 4244458 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Suceava Magazie materiale; garaj; beci; buncăr gunoi Suprafaţa construită = 313 mp; Scurte - 1.780 mp; P; Cărămidă; tablă Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Str. Universităţii 87.814,57
  Imobil 8.28.03; MF 102432 4244458 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Suceava Laborator nematologie Suprafaţa construită = 110 mp; Cărămidă; tablă Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Str. Universităţii nr. 3 358.195,45
  Imobil 8.29.08; MF 151888 4244458 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Suceava Complex multifuncţional sediu DADR Suceava Suprafaţa construită = 407,15 mp; P+1+2 (parţial) 3+4t; Suprafaţa desfăşurată = 2.246,95 mp; S teren = 2.067 mp; Construcţie beton armat, BCA, învelitoare tablă Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Bd. 1 Decembrie 1918 └┐ nr. 3 4.542.916,52
  Imobil 8.28.03; MF 28002 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Sediu + Laborator DADR UF Satu Mare Suprafaţa construită = 260 mp; P+2; Cărămidă; Suprafaţa desfăşurată = 621 mp; Scurte - 1.079,5 mp Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare, Str. Lăcrămioarei nr. 37 1.800.939
  Imobil 8.28.10; MF 28003 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Sală şedinţe DADR Satu Mare; platformă agricolă Suprafaţa construită = 146 mp; P; Cărămidă; Suprafaţa desfăşurată = 108 mp Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare, Str. Lăcrămioarei nr. 37 291.383
  Imobil 8.28.03; MF 28005 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Sediu laborator DADR - OSPA Satu Mare, Sediu UARZ, et. 2 Suprafaţa construită = 373 mp; P+1; Cărămidă; Suprafaţa desfăşurată = 746 mp; Scurte - 325,5 mp Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare, Str. Lăcrămioarei nr. 37 2.045.490
  Imobil 8.27.06; MF 28006 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Seră pentru DADR - OSPA Satu Mare Suprafaţa construită = 148 mp; P; metal + sticlă; Suprafaţa desfăşurată = 109 mp Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare, Str. Lăcrămioarei nr. 37 104.260
  Imobil 8.28.10; MF 28007 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Magazie DADR - UF Satu Mare Suprafaţa construită = 845 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 845 mp; Cărămidă Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare, Str. Lăcrămioarei nr. 37 394.518
  Imobil 8.28.10; MF 28008 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Remiză metal DADR UF Satu Mare Suprafaţa construită = 450 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 333 mp Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare, Str. Lăcrămioarei nr. 37 61.718
  Imobil 8.28.08; MF 28009 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Garaj DADR - UF Satu Mare Suprafaţa construită = 98 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 73 mp; Cărămidă Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare, Str. Lăcrămioarei nr. 37 50.875
  Imobil 8.28.10; MF 28010 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Centrală termică pentru deservire plat- forme agricole DADR Satu Mare Suprafaţa construită = 112 mp; P; Cărămidă; Suprafaţa desfăşurată = 183 mp Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare, Str. Lăcrămioarei nr. 37 59.493
  Imobil 8.28.04; MF 27949 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Hala de producţie UF Carei Suprafaţa construită = 107 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 107 mp; Scurte - 1.003 mp; Cărămidă Judeţul Satu Mare, municipiul Carei, Calea Armatei Române 5.940
  Imobil 8.28.03; MF 27950 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Magazie Laborator UF Carei Suprafaţa construită = 239 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 239 mp; Cărămidă Judeţul Satu Mare, municipiul Carei, Calea Armatei Române 42.873
  Imobil 8.27.07; MF 27951 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Grajd Suprafaţa construită = 29 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 29 mp; Cărămidă Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101 3.402
  Imobil 8.28.10; MF 27952 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Atelier cărămidă UF Tăşnad Suprafaţa construită = 25 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 40 mp; Cărămidă Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101 5.940
  Imobil 8.28.10; MF 27953 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Remiză pentru materiale UF Livada Suprafaţa construită = 25 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 25 mp; Scurte - 10 mp; Cărămidă Judeţul Satu Mare, oraşul Livada, str. Satu Mare 4.266
  Imobil 8.28.10; MF 27955 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Remiză - UF Tăşnad Suprafaţa construită = 34 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 34 mp; Cărămidă Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101 2.711
  Imobil 8.28.10; MF 27957 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Magazie - UF Satu Mare Suprafaţa construită = 184 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 184 mp; Cărămidă Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare, str. George Călinescu nr. 1 92.472
  Imobil 8.28.10; MF 27961 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Magazie - UF Halmeu Suprafaţa construită = 128 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 128 mp; Cărămidă; Scurte - 4.312 mp Judeţul Satu Mare, comuna Halmeu 29.946
  Imobil 8.28.13; MF 27963 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Magazie pentru materiale UF Livada Suprafaţa construită = 91 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 91 mp; Scurte - 1.315 mp; Cărămidă Judeţul Satu Mare, oraşul Livada, str. Satu Mare 18.834
  Imobil 8.28.13; MF 27965 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a udeţului Satu Mare Magazie pentru materiale UF Carei Suprafaţa construită = 353 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 353 mp; Cărămidă Judeţul Satu Mare, municipiul Carei, Calea Armatei Române 95.810
  Imobil 8.28.10; MF 27967 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Magazia nr. 1 UF Tăşnad Suprafaţa construită = 33 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 33 mp; Cărămidă Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101 5.940
  Imobil 8.28.10; MF 27968 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Magazia nr. 2 UF Tăşnad Suprafaţa construită = 56 mp; P; Cărămidă Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101 2.862
  Imobil 8.28.10; MF 27969 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Magazia nr. 3 UF Tăşnad Suprafaţa construită = 33 mp; P; Cărămidă Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101 5.940
  Imobil 8.28.10; MF 27971 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Magazie UF Supur Suprafaţa construită = 101 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 101 mp; Scc - 1.363 mp; Cărămidă Judeţul Satu Mare, comuna Supur, Str. Gării 39.795
  Imobil 8.28.13; MF 27972 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Depozit carburanţi UF Tăşnad Suprafaţa construită = 12 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 12 mp; Cărămidă Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101 994
  Imobil 8.28.10; MF 27975 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Sediu - punct de lucru UF Carei Suprafaţa construită = 76 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 76 mp; Cărămidă Judeţul Satu Mare, municipiul Carei, Calea Armatei Române 20.097
  Imobil 8.28.10; MF 27976 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Sediu - punct de lucru UF Tăşnad Suprafaţa construită = 114 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 114 mp; Cărămidă Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101 34.093
  Imobil 8.28.10; MF 27977 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Magazie UF Supur Suprafaţa construită = 10 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 10 mp; Scurte - 1.369 mp; Cărămidă Judeţul Satu Mare, comuna Supur, Str. Gării 1.533
  Imobil 8.28.08; MF 27978 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Garaj auto UF Tăşnad Suprafaţa construită = 24 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 24 mp; Cărămidă Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101 6.750
  Imobil 8.28.12; MF 27980 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Locuinţă 2 apartamente UARZ Carei Suprafaţa construită = 152 mp; P; Cărămidă Judeţul Satu Mare, municipiul Carei, Calea Armatei Române 84.115
  Imobil 8.28.10; MF 27998 3897351 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare Atelier, magazie garaje UARZ Satu Mare Suprafaţa construită = 98 mp; P; Cărămidă Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare, Str. Lăcrămioarei 20.713
  Imobil 8.29.08; MF 36284 4350742 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vrancea Sediu + gard + WC Suprafaţa construită = 128,8 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 128,8 mp; Scurte = 84 mp; Cărămidă Judeţul Vrancea, municipiul Focşani, str. Milcov nr. 5 56.566,11
  Imobil 8.28.10; MF 36287 4350742 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vrancea Baracă metalică Suprafaţa construită = 100 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 100 mp; tablă metalică Judeţul Vrancea, municipiul Focşani, str. Milcov nr. 5 7,55
  Imobil 8.29.08; MF 36294 4350742 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vrancea Clădire birouri Suprafaţa construită = 159,51 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 151,51 mp; Cărămidă Judeţul Vrancea, oraşul Panciu, Bd. Independenţei 2,69
  Imobil 8.28.12; MF 36299 4350742 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vrancea Clădire grup social Suprafaţa construită = 65,24 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 65,24 mp; Cărămidă Judeţul Vrancea, municipiul Adjud, Str. Teiului nr. 20 223.432,66
  Imobil 8.29.08; MF 36305 4350742 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vrancea Clădire sediu Suprafaţa construită = 76,7 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 76,7 mp; Scurte = 93 mp; Cărămidă Judeţul Vrancea, comuna Dumbrăveni 26.164,07
  Imobil 8.28.10; MF 37581 4350742 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vrancea Clădire garaj Suprafaţa construită = 24,07 mp; S+P+3; Scurte - 8,75 mp în indiviziune Judeţul Vrancea, municipiul Focşani, bd. Dimitrie Cantemir nr. 3 8.480,48
  Imobil 8.29.08; MF 37582 4350742 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vrancea Clădire administrativă Suprafaţa construită = 284 mp; D+P+Et. 1,3,4; Suprafaţa desfăşurată = 1.320 mp; Scurte - 605 mp; Judeţul Vrancea, municipiul Focşani, Str. Republicii nr. 5 └┐ 4.817.127,16
  Imobil 8.29.08; MF 100490 4350742 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vrancea Clădire sediu Suprafaţa construită = 192 mp; Suprafaţa desfăşurată = 192 mp; Scurte - 776,68 mp; P; Cărămidă Judeţul Vrancea, oraşul Panciu, Bd. Independenţei 18,09
  Imobil 8.29.08; MF 34456 4229547 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Argeş DGAA, sediul administrativ, construcţia A Suprafaţa construită = 659,5 mp; Suprafaţa desfăşurată = 1.320 mp; Scurte - 659,5 mp Judeţul Argeş, municipiul Piteşti, str. Armand Călinescu 1.625.500
  Imobil 8.28.10; MF 34469 4229547 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Argeş Magazie pesticide Suprafaţa construită = 130 mp; Suprafaţa desfăşurată = 130 mp; Judeţul Argeş, municipiul Piteşti, Calea Câmpulung 41.000
  Imobil 8.28.08; MF 100017 4229547 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Argeş Garaj Suprafaţa construită = 42 mp; Suprafaţa desfăşurată = 42 mp; Judeţul Argeş, municipiul Piteşti, Calea Câmpulung 1.850
  Imobil 8.28.10; MF 27414 3627730 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Magazie pentru pesticide Suprafaţa construită = 173,2 mp; P; Scurte - 6.481 mp; Cărămidă Judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 70 156.796,24
  Imobil 8.28.10; MF 27415 3627730 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Magazie pentru pesticide Suprafaţa construită = 315 mp; Cărămidă Judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 70 127.659,30
  Imobil 8.28.10; MF 27416 3627730 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Magazie atelier + birou Suprafaţa construită = 178 mp; Cărămidă Judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 70 94.352,29
  Imobil 8.28.10; MF 27418 3627730 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Magazie pentru pesticide (alimentare gaze;instalaţie cu încălzire centrală; modernizare laborator Suprafaţa construită = 134,6 mp; P+E; Suprafaţa desfăşurată = 269,2 mp; Cărămidă Judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 70 357.895,94
  Imobil 8.28.10; MF 27419 3627730 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Magazie remiză Suprafaţa construită = 92,1 mp; P; Scurte - 1.116 mp; Cărămidă Judeţul Maramureş, comuna Cicârlău 48.645,31
  Imobil 8.28.13; MF 27422 3627730 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Magazie materiale Suprafaţa construită = 102 mp; P; Scurte - 11.900 mp; Cărămidă Judeţul Maramureş, oraşul Baia Sprie, str. Cloşca nr. 7 72.772,67
  Imobil 8.28.10; MF 27423 3627730 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Magazie remiză Suprafaţa construită = 50 mp; P; Cărămidă Judeţul Maramureş, oraşul Baia Sprie, str. Cloşca nr. 7 56.612,67
  Imobil 8.29.08; MF 27424 3627730 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Clădire administrativă Suprafaţa construită = 62 mp; P; Scurte - 11.900 mp; Cărămidă Judeţul Maramureş, oraşul Baia Sprie, str. Cloşca nr. 7 42.553,10
  Imobil 8.28.10; MF 29429 3627730 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Magazie + birou Suprafaţa construită = 70 mp; P; Scurte - 1.232 mp; Cărămidă Judeţul Maramureş, oraşul Târgu Lăpuş, Str. Agricultorilor 72.626,81
  Imobil 8.28.13; MF 27430 3627730 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Magazie materiale Suprafaţa construită = 106 mp; P; Cărămidă Judeţul Maramureş, oraşul Târgu Lăpuş 109.159,01
  Imobil 8.28.10; MF 27432 3627730 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Magazie + birou Suprafaţa construită = 80,8 mp; P; Scurte - 1.580 mp; Cărămidă Judeţul Maramureş,comuna Satulung 124.092,14
  Imobil 8.28.10; MF 27433 3627730 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Magazie + sediu Suprafaţa construită = 78,6 mp; P+E; Scurte - 1.098,6 mp; Cărămidă Judeţul Maramureş, comuna Arini 164.308,19
  Imobil 8.28.10; MF 27438 3627730 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Magazie + sediu Suprafaţa construită = 191 mp; Suprafaţa desfăşurată = 191 mp; P; Scurte - 4.017 mp, Cărămidă Judeţul Maramureş, oraşul Şomcuta Mare, str. Nicolae Bălcescu nr. 22 97.622,86
  Imobil 8.28.10; MF 27439 3627730 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Magazie + sediu Suprafaţa construită = 200 mp; P; Cărămidă Judeţul Maramureş, oraşul Şomcuta Mare 247.427,41
  Imobil 8.28.10; MF 27442 3627730 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Magazie pentru pesticide Suprafaţa construită = 39,5 mp; P;Cărămidă Judeţul Maramureş, municipiul Sighetul Marmaţiei, Str. 22 Decembrie 2.687,12
  Imobil 8.28.10; MF 27444 3627730 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Magazie + birou Suprafaţa construită = 174 mp; P; Scurte - 204 mp; prefabricate Judeţul Maramureş, comuna Săpânţa 170.371,23
  Imobil 8.28.10; MF 27449 3627730 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Magazie + birou Suprafaţa construită = 86,2 mp; P; Scurte - 217,5 mp; prefabricate Judeţul Maramureş, comuna Petrova 160.001,99
  Imobil 8.28.13; MF 27450 3627730 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Magazie Suprafaţa construită = 140,6 mp, P; prefabricate Judeţul Maramureş, oraşul Vişeu de Sus, str. Bogdan Vodă 404.904,34
  Imobil 8.28.10; MF 100482 3627730 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Remiză materiale Suprafaţa construită = 257,2 mp Judeţul Maramureş, oraşul Şomcuta Mare 126.769,53
  Imobil 8.29.08; MF 152725 3627730 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Teren Suprafaţa - 7.313,8 mp Judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 70 258.115,92
  Imobil 8.29.08; MF 152726 3627730 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Teren Suprafaţa - 1.408,0 mp Judeţul Maramureş, oraşul Târgu Lăpuş, Str. Agricultorilor 36.519,23
  Imobil 8.29.08; MF 152729 3627730 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Teren Suprafaţa - 378,0 mp Judeţul Maramureş, comuna Săpânţa 9.322,27
  Imobil 8.29.08; MF 152730 3627730 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Maramureş Teren Suprafaţa - 140,6 mp Judeţul Maramureş, oraşul Vişeu de Sus, str. Dragoş Vodă 4.304,58
  Imobil 8.29.08; MF 34660 4232070 - Inspec- toratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Ialomiţa Clădire sediu Suprafaţa construită = 525 mp; P+1; Suprafaţa desfăşurată = 975 mp; S curţii - 1.001 mp; Cărămidă Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, str. Alexandru Odobescu 772.661,06
  Imobil 8.29.08; MF 34661 4232070 - Inspec- toratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Ialomiţa Extindere clădire sediu Suprafaţa construită = 621 mp; P+2; Suprafaţa desfăşurată = 1.800 mp; Cărămidă Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, str. Alexandru Odobescu 816.106,97
  Imobil 8.28.03; MF 28004 3897068 - Inspec- toratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Satu Mare Sediu Laborator ICSMS Satu Mare Suprafaţa construită = 203 mp; P+2; Cărămidă; Suprafaţa desfăşurată = 609 mp; S teren - 203 mp Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare, Str. Lăcrămioarei nr. 37 730.811,31
  Imobil 8.29.08; MF 152755 3897068 - Inspec- toratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Satu Mare Clădire Suprafaţa construită = 127 mp; P = 127 mp; curte - 406 mp Judeţul Sălaj, municipiul Zalău, Str. Tipografilor nr. 7 158.740,66
  Imobil 8.29.08; MF 153523 3897068 - Inspec- toratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Satu Mare Sediu Et. II parţial cu suprafaţa desfăşurată = 35,52 mp Judeţul Maramureş, municipiul Baia Mare, Str. Victoriei nr. 149 25.442,51
  Imobil 8.29.08; MF 39884 4852420 - Inspec- toratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Giurgiu Clădire administrativă Suprafaţa construită = 143 mp; P; Suprafaţa desfăşurată = 143 mp; Cărămidă Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, Şos. Ghizdarului nr. 2 135.180
  Imobil 8.28.10; MF 39888 4852420 - Inspec- toratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Giurgiu Baracă metalică Suprafaţa construită = 120 mp; Suprafaţa desfăşurată = 120 mp; cadre metalice Judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, Şos. Ghizdarului nr. 2 19.643
  Imobil 8.29.08; MF 36687 4317916 - Inspec- toratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Argeş Clădire administrativă Suprafaţa construită = 247 mp; Suprafaţa desfăşurată = 494 mp; Scurte - 645 mp Judeţul Argeş, municipiul Piteşti, Bd. Republicii 1.235.000
  Imobil 8.29.08; MF 150077 4317916 - Inspec- toratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Argeş Sediu administrativ- Filiala Vâlcea Parter; Suprafaţa construită = 228,59 mp; S teren = 107,23 mp Judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Oituz nr. 7 111.768
  Imobil 8.28.10; MF 153347 4317916 - Inspec- toratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Argeş Clădire seră, corp legătură, garaj mansar- dat,împrejmuire incintă Suprafaţa construită seră = 200 mp; Suprafaţa construită garaj = 80 mp; Suprafaţa desfăşurată garaj = 135 mp; împrejmuire incintă 130 ml Judeţul Argeş, municipiul Piteşti, Bd. Republicii nr. 22 691.200
  Imobil 8.29.08; MF 27150 3430231 - Inspec- toratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Tulcea Clădire (cu rampă pentru handicap) Suprafaţa construită = 82 mp; P+1; Suprafaţa desfăşurată = 164 mp; Cărămidă Judeţul Tulcea,municipiul Tulcea, Str. Mahmudiei nr. 8 473.970
  Imobil 8.29.08; MF 26375 2844065 - Inspec- toratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Prahova Sediu administrativ Suprafaţa construită = 221 mp; Suprafaţa desfăşurată = 800 mp; S+P+E; Scurte - 934 mp; beton; tablă Judeţul Prahova, municipiul Ploieşti, str. Praga nr. 7 1.174.770
  Imobil 8.29.08; MF 36007 4286542 - Inspec- toratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt Clădire administrativă Suprafaţa construită = 325,89 mp; D+P; Cărămidă Judeţul Olt, municipiul Caracal, str. Iancu Jianu 933.444
  Imobil 8.28.10; MF 36008 4286542 - Inspec- toratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt Magazie lemn Suprafaţa construită = 87,59 mp; P; lemn Judeţul Olt, municipiul Caracal, str. Iancu Jianu 370.291
  Imobil 8.29.08; MF 37833 4378875 - Inspec- toratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Cluj Clădire ICSMS Suprafaţa construită = 539 mp; P+1; Suprafaţa desfăşurată = 577 mp; Cărămidă, beton Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahăr nr. 121 1.916.826
  Imobil 8.29.08; MF 153229 4378875 - Inspec- toratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Cluj Teren curţi- construcţii Suprafaţa construită = 539 mp; S curte = 1.517 mp Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahăr nr. 121 204.274
  Imobil 8.28.03; MF 34677 4971880 - Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Buzău Clădire administrativă (Laborator pedologic şi agrochimic) Suprafaţa construită = 320 mp; P+1; Suprafaţa desfăşurată = 470 mp; Suprafaţa curţi construcţii - 940 mp Judeţul Buzău, municipiul Buzău, str. Lt. col. Gheorghe Iacob 386.772,64
  Imobil 8.29.08; MF 39060 4557943 - Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Botoşani Sediu OJSPA Suprafaţa construită = 232 mp; P+2 Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, Str. Trandafirilor 997.561
  Imobil 8.29.08; MF 39050 4554289 - Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Dolj Sediu unitate Suprafaţa construită = 327,52 mp; P+2; Suprafaţa desfăşurată = 822,63 mp; Scurte - 872,67 mp; beton armat; BCA Judeţul Dolj, municipiul Craiova, bd. Nicolae Romanescu └┐ nr. 35 1.861.206,74
  Imobil 8.28.08; MF 121327 4554289 - Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Dolj Remiză garaje, magazii materiale Suprafaţa construită = 103 mp, P; metal Judeţul Dolj, municipiul Craiova, bd. Nicolae Romanescu nr. 35 11.572,39
  Imobil 8.28.10; MF 121328 4554289 - Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Dolj Împrejmuire metalică Suprafaţa construită = 91 mp; metal Judeţul Dolj, municipiul Craiova, bd. Nicolae Romanescu nr. 35 7.252,03
  Imobil 8.29.08; MF 34663 4232100 - Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Ialomiţa Clădire - sediu+laborator Suprafaţa construită = 295 mp; P; Scurte - 1.259 mp; Cărămidă Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Str. Lacului 155.867,57
  Imobil 8.28.13; MF 34664 4232100 - Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Ialomiţa Magazie Suprafaţa construită = 48 mp; P; Cărămidă Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 14 14.844,33
  Imobil 8.28.08; MF 34665 4232100 - Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Ialomiţa Garaj Suprafaţa construită = 53 mp; P; Cărămidă Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 14 14.844,33
  Imobil 8.29.08; MF 39459 4701118 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Iaşi Clădire administrativă + teren Suprafaţa construită -1.573,80 mp; P+E; cărămidă, Suprafaţa desfăşurată = 1.691,80 mp Judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt 9.834.289
  Imobil 8.29.06; MF 34391 4221187 - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Clădire- sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Suprafaţa construită = 3.520 mp; Suprafaţa desfăşurată = 10.090 mp; S+P+2; Scurte - 5.283 mp; Cărămidă, planşeu din beton Municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3 35.191.080
  Imobil 8.28.10; MF 34397 4221187 - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Depozit arhivă (2 buc.) S totală = 1.212 mp; din care: Suprafaţa construită = 2 x 271,18 mp; Scurte+construcţie = 746 mp; Drum acces; platformă betonată = 466 mp; Municipiul Bucureşti, şos. Colentina, sectorul 2 510.354
  Imobil 8.29.06; MF 104340 4221187 - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Corp clădire - imobil B Suprafaţa construită = 134 mp; Suprafaţa desfăşurată = 378,10 mp; P+2 (E1 - parţial terasă) Municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3 1.318.704
  ----------