HOTĂRÂRE nr. 627 din 20 iunie 2012privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 17 iulie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Se completează datele de identificare şi se actualizează valoarea de inventar potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.2. Numărul de înregistrare M.F. 62602, atribuit prin dublă înregistrare imobilului corp B al clădirii Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Brăila, se radiază, bunul rămânând înscris la nr. MF 121218, potrivit anexei.3. Numărul de înregistrare M.F. 34900, reprezentând terenul aferent clădirii Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Suceava, se radiază, bunul aparţinând domeniului privat al municipiului Suceava.  +  Articolul IIMinisterul Sănătăţii va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Vasile CepoiViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 20 iunie 2012.Nr. 627.  +  Anexa Situaţia bunurilor din domeniul publical statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii,a căror date de identificare şi valoare de inventar se modifică
    *Font 7*
    ┌───────┬────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────┐│ Nr. │Cod cla-│ Denumirea bunului │ Datele de identificare ale imobilului │ Valoarea │ Ordonatorul ││ M.F.P.│sificare│ care face obiectul ├─────────────────────┬─────────────────┤ de inventar │ principal de ││ │ │ actului normativ │ Descriere tehnică │ Adresa │ (lei) │ credite/Ordonatorul ││ │ │ │ │ │ │ secundar de credite │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 28304│ 8.29.11│Sediul DSP Bacău │C1 = P + 3E │Municipiul Bacău,│ 3.374.810│Ministerul Sănătăţii ││ │ │ │Sc = 621 mp, │str. Vasile │ │(CUI 4266456)/ ││ │ │ │Sd = 2.484 mp │Alecsandri nr.45,│ │Direcţia de Sănătate ││ │ │ │CF nr. 66591 │judeţul Bacău │ │Publică a Judeţului ││ │ │ ├─────────────────────┤ │ │Bacău (CUI 4159026) ││ │ │ │C2 = P Sc = 343 mp, │ │ │ ││ │ │ │Sd = 343 mp │ │ │ ││ │ │ │CF nr. 66591 │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────┤ │ │ ││ │ │ │C3 = P Sc = 16 mp, │ │ │ ││ │ │ │Sd = 16 mp │ │ │ ││ │ │ │CF nr. 66591 │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────┤ │ │ ││ │ │ │C4 = P Sc = 104 mp, │ │ │ ││ │ │ │Sd = 104 mp │ │ │ ││ │ │ │CF nr. 66591 │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────┤ │ │ ││ │ │ │C5 = P Sc = 21 mp, │ │ │ ││ │ │ │Sd = 21 mp │ │ │ ││ │ │ │CF nr. 66591 │ │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 121232│ 8.29.11│Teren cu amenajări │S = 3.304 mp │Municipiul Bacău;│ 2.883.150│ ││ │ │ │CF nr. 66591 │str. Vasile │ │ ││ │ │ │ │Alecsandri nr.45,│ │ ││ │ │ │ │judeţul Bacău │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 62601│ 8.29.11│Clădirea sediului │C1 = P + 1; │Municipiul │ 2.125.322│Ministerul Sănătăţii ││ │ │DSP - corp A │Sc = 433 mp │Brăila, Str. │ │(CUI 4266456)/ ││ │ │ │S desfăşurată = │Grădinii Publice │ │Direcţia de Sănătate ││ │ │ │1.552 mp │nr. 2, judeţul │ │Publică a Judeţului ││ │ │ │S teren = 2.145 mp │Brăila │ │Brăila (CUI 4159026) ││ │ │ │CF nr. 77415 │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────┤ │ │ ││ │ │ │C2 = P; │ │ │ ││ │ │ │Sc = Sd = 46 mp │ │ │ ││ │ │ │CF nr. 77415 │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────┤ │ │ ││ │ │ │C3 = S + P; │ │ │ ││ │ │ │Sc = 266 mp │ │ │ ││ │ │ │Sd = 482 mp │ │ │ ││ │ │ │CF nr. 77415 │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────┤ │ │ ││ │ │ │C4 = P; │ │ │ ││ │ │ │Sc = Sd = 36 mp │ │ │ ││ │ │ │CF nr. 77415 │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────┤ │ │ ││ │ │ │C5 = P; │ │ │ ││ │ │ │Sc = Sd = 88 mp │ │ │ ││ │ │ │CF nr. 77415 │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────┤ │ │ ││ │ │ │C6 = P; │ │ │ ││ │ │ │Sc = Sd = 64 mp │ │ │ ││ │ │ │CF nr. 77415 │ │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤ ││ 121218│ 8.28.13│Arhivă, cabină │C1 = P, Sc = 21 mp │Municipiul │ 68.351│ ││ │ │poartă, caserie- │S desfăşurată = 21 mp│Brăila, Str. │ │ ││ │ │magazie, corp B │S teren = 81 mp │Grădinii Publice │ │ ││ │ │ │CF nr. 77433 │nr. 3, judeţul │ │ ││ │ │ ├─────────────────────┤Brăila │ │ ││ │ │ │C2 = P, Sc = 60 mp │ │ │ ││ │ │ │S desfăşurată = 60 mp│ │ │ ││ │ │ │CF nr. 77433 │ │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤ ││ 100458│ 8.29.11│Clădirea sediului │S + P + 1E │Municipiul │ 1.959.159│ ││ │ │DSP │Sc = 479 mp │Brăila, Str. │ │ ││ │ │ │S desfăşurată = │Constantin │ │ ││ │ │ │1.053,05 mp │Dobrogeanu Gherea│ │ ││ │ │ │S teren = 1.665 mp │nr. 2 bis, │ │ ││ │ │ │CF nr. 75711 │judeţul Brăila │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 100460│ 8.28.03│Laboratorul de │C1 = P, │Municipiul │ 755.248│Ministerul Sănătăţii ││ │ │epidemiologie │Sc = Sd = 214 mp │Dorohoi, str. │ │(CUI 4266456)/ ││ │ │Dorohoi, │S teren= 2.411 mp │George Enescu │ │Direcţia de Sănătate ││ │ │pavilionul 1 │CF nr. 51749 │nr. 65, │ │Publică a Judeţului ││ │ │ │ │judeţul Botoşani │ │Botoşani (11321693) │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤ ││ 100461│ 8.28.03│Laboratorul de │C2 = P, │Municipiul │ 391.697│ ││ │ │epidemiologie │Sc = Sd = 211 mp │Dorohoi, str. │ │ ││ │ │Dorohoi, │CF nr. 51749 │George Enescu │ │ ││ │ │pavilionul 2 │ │nr. 65, judeţul │ │ ││ │ │ │ │Botoşani │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 144455│ 8.29.11│Clădire DSP Prahova │DM + P + 3E │Municipiul │ 4.608.125│Ministerul Sănătăţii ││ │ │ │Sc = 405 mp │Ploieşti, str. │ │(CUI 4266456)/ ││ │ │ │Sd = 1.609,86 mp │Tache Ionescu │ │Direcţia de Sănătate ││ │ │ │S teren = 566 mp │nr. 13, judeţul │ │Publică a Judeţului ││ │ │ │CF nr. 122597 │Prahova │ │Prahova (11308414) │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤ ││ 144456│ 8.28.03│Clădire Sanepid │C1 = DM + P + E + M │Municipiul │ 1.583.072│ ││ │ │Ploieşti - │Sc = 345 mp, │Ploieşti, Str. │ │ ││ │ │Laboratoare │Sd = 1.354 mp │Transilvaniei │ │ ││ │ │ │S teren = 2.497 mp │nr. 2, judeţul │ │ ││ │ │ │CF nr. 131549 │Prahova │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ │ │ ││ │ │ │C2 = DM + P + E │ │ │ ││ │ │ │Sc = 331 mp, │ │ │ ││ │ │ │Sd = 993 mp │ │ │ ││ │ │ │CF nr. 131549 │ │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤ ││ 144457│ 8.29.11│Clădire Sanepid │C3 = P + 1E, │Municipiul │ 116.624│ ││ │ │Ploieşti - Igienă │Sc = 80 mp │Ploieşti, Str. │ │ ││ │ │Mediu │Sd = 154 mp │Transilvaniei │ │ ││ │ │ │CF nr. 131549 │nr. 2, judeţul │ │ ││ │ │ ├─────────────────────┤Prahova │ │ ││ │ │ │C4 = P, │ │ │ ││ │ │ │Sc = Sd = 15 mp │ │ │ ││ │ │ │CF nr. 131549 │ │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤ ││ 147081│ 8.28.13│Cabină poartă │C5 = P, │Municipiul │ 24.999│ ││ │ │ │Sc = Sd = 17 mp │Ploieşti, Str. │ │ ││ │ │ │CF nr. 131549 │Transilvaniei │ │ ││ │ │ │ │nr. 2, judeţul │ │ ││ │ │ │ │Prahova │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤ ││ 147082│ 8.28.13│Clădire anexă │C6 = P, │Municipiul │ 42.955│ ││ │ │magazie │Sc = Sd = 60 mp │Ploieşti, Str. │ │ ││ │ │ │CF nr. 131549 │Transilvaniei │ │ ││ │ │ │ │nr. 2, judeţul │ │ ││ │ │ │ │Prahova │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 34901│ 8.29.11│Clădirea sediului │S + P + 3_4E │Municipiul │ 4.420.000│Ministerul Sănătăţii ││ │ │DSP Suceava │Sc = 689 mp, │Suceava, Str. │ │(CUI 4266456)/ ││ │ │ │Sd = 3.299 mp │Scurtă nr. 1A, │ │Direcţia de Sănătate ││ │ │ │CF nr. 38019 │judeţul Suceava │ │Publică a Judeţului ││ │ │ │ │ │ │Suceava (CUI 4244920)│├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 36760│ 8.29.11│Teren aferent │S = 5.701 mp │Municipiul │ 1.788.164│Ministerul Sănătăţii ││ │ │sediului DSP Tulcea │CF nr. 33779 │Tulcea, Str. │ │(CUI 4266456)/ ││ │ │ │ │Viitorului │ │Direcţia de Sănătate ││ │ │ │ │nr. 50, judeţul │ │Publică a Judeţului ││ │ │ │ │Tulcea │ │Tulcea (CUI 4321631) │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤ ││ 36761│ 8.29.11│Sediul DSP Tulcea │C1 = S + P + 2E │Municipiul │ 3.226.390│ ││ │ │ │Sc = 801 mp, │Tulcea, Str. │ │ ││ │ │ │Sd = 2.403 mp │Viitorului │ │ ││ │ │ │CF nr. 33779 │nr. 50, judeţul │ │ ││ │ │ ├─────────────────────┤Tulcea │ │ ││ │ │ │C2; P; Sc = 141 mp, │ │ │ ││ │ │ │Sd = 141 mp │ │ │ ││ │ │ │CF. nr. 33779 │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────┤ │ │ ││ │ │ │C3; P; Sc = 45 mp, │ │ │ ││ │ │ │Sd = 45 mp │ │ │ ││ │ │ │CF nr. 33779 │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────┤ │ │ ││ │ │ │C4; P; Sc = 125 mp, │ │ │ ││ │ │ │Sd = 125 mp │ │ │ ││ │ │ │CF nr. 33779 │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────┤ │ │ ││ │ │ │C5; P; Sc = 17 mp, │ │ │ ││ │ │ │Sd = 17 mp │ │ │ ││ │ │ │CF nr. 33779 │ │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────────────┤│ 121587│ 8.25.01│Pavilion │C3 = P; Sc = 416 mp │Municipiul │ 72.243.976│Institutul de Boli ││ │ │administrativ │Sd = 1.249 mp │Bucureşti, Str. │ │Infecţioase "Prof. ││ │ │Teren cu amenajări │CF = 95094 │Dr. Calistrat │ │dr. Matei Balş"/CUI ││ │ │Pavilion I + │Teren S = 31.807 mp │Grozovici nr. 1, │ │9524980 ││ │ │Sistem acces ├─────────────────────┤sectorul 2 │ │ ││ │ │ │C8 = P; │ │ │ ││ │ │ │Sc = Sd = 367 mp │ │ │ ││ │ │ │CF = 95094 │ │ │ ││ │ │ │Nr. paturi 21 │ │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ ├─────────────┤ ││ 121588│ 8.25.01│Pavilion II + │C4 = P; │ │ 158.227│ ││ │ │Sistem de acces │Sc = Sd = 367 mp │ │ │ ││ │ │ │CF = 95094 │ │ │ ││ │ │ │Nr. paturi 5 │ │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ ├─────────────┤ ││ 121589│ 8.25.01│Pavilion III + │C5 = P + 2E + M; │ │ 2.222.240│ ││ │ │Control de acces │Sc = 425,37 mp; │ │ │ ││ │ │ │Sd = 1.701,48 mp; │ │ │ ││ │ │ │CF = 95094 │ │ │ ││ │ │ │Nr. paturi 86 │ │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ ├─────────────┤ ││ 121591│ 8.25.01│Pavilion V + două │C11 = S + P + 3E + M │ │ 3.751.436│ ││ │ │ascensoare 6 + │Sc = 778 mp; │ │ │ ││ │ │control acces + │Sd = 4.667,52 mp │ │ │ ││ │ │antiincendiu │CF = 95094 │ │ │ ││ │ │ │Nr. paturi 220 │ │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ ├─────────────┤ ││ 121594│ 8.25.01│Pavilion Cantacuzino│C14 = S + P │ │ 92.286│ ││ │ │Genetică moleculară │Sc =163 mp; │ │ │ ││ │ │ │Sd = 325,12 mp │ │ │ ││ │ │ │CF = 95094 │ │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ ├─────────────┤ ││ 121595│ 8.25.05│Spălătorie şi │C15 = P + 1E │ │ 1.283.617│ ││ │ │crematoriu, două │SC = 359 mp; │ │ │ ││ │ │ascensoare │Sd = 717,4 mp │ │ │ ││ │ │ │CF = 95094 │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────┤ │ │ ││ │ │ │C17 = P │ │ │ ││ │ │ │Sc = Sd = 13 mp │ │ │ ││ │ │ │CF =95094 │ │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ ├─────────────┤ ││ 121596│ 8.28.10│Magazie şi platformă│C27 = P │ │ 5.764│ ││ │ │beton gunoi │Sc = Sd = 41 mp; │ │ │ ││ │ │ │CF = 95094 │ │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ ├─────────────┤ ││ 121601│ 8.28.13│Magazii anexă │C26 = P │ │ 9.548│ ││ │ │ │Sc = Sd = 15 mp; │ │ │ ││ │ │ │CF = 95094 │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────┤ │ │ ││ │ │ │C28 = P │ │ │ ││ │ │ │Sc = Sd = 10 mp │ │ │ ││ │ │ │CF = 95094 │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────┤ │ │ ││ │ │ │C29 = P │ │ │ ││ │ │ │Sc = Sd = 21 mp; │ │ │ ││ │ │ │CF = 95094 │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────┤ │ │ ││ │ │ │C30 = P │ │ │ ││ │ │ │Sc = Sd = 8 mp │ │ │ ││ │ │ │CF = 95094 │ │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ ├─────────────┤ ││ 121602│ 8.27.06│Clădire seră │C13 = P; │ │ 33.284│ ││ │ │ │Sc = Sd = 82 mp │ │ │ ││ │ │ │CF = 95094 │ │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ ├─────────────┤ ││ 121605│ 8.27.06│Clădire seră mică │C16 = P; │ │ 11.883│ ││ │ │ │Sc = Sd = 39 mp │ │ │ ││ │ │ │CF = 95094 │ │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ ├─────────────┤ ││ 121606│ 8.28.13│Clădire ateliere │C21 = P; │ │ 192.900│ ││ │ │ │Sc = Sd = 127 mp │ │ │ ││ │ │ │CF = 95094 │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────┤ │ │ ││ │ │ │C22 = P; │ │ │ ││ │ │ │Sc = Sd = 152 mp │ │ │ ││ │ │ │CF = 95094 │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────┤ │ │ ││ │ │ │C23 = P; │ │ │ ││ │ │ │Sc = Sd = 71 mp │ │ │ ││ │ │ │CF = 95094 │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────┤ │ │ ││ │ │ │C24 = P; │ │ │ ││ │ │ │Sc = Sd = 121 mp; │ │ │ ││ │ │ │CF = 95094 │ │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ ├─────────────┤ ││ 121608│ 8.27.06│Beci zarzavat │C31 = P; │ │ 1.297│ ││ │ │ │Sc = Sd = 9 mp; │ │ │ ││ │ │ │CF = 95094 │ │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ ├─────────────┤ ││ 121610│ 8.28.10│Clădire alimentare │C12 = P; │ │ 15.349│ ││ │ │cu apă │Sc = Sd = 12 mp │ │ │ ││ │ │ │CF = 95094 │ │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ ├─────────────┤ ││ 121612│ 8.27.06│Depozit alimentar │C32 = P; │ │ 11.004│ ││ │ │ │Sc = Sd = 47 mp │ │ │ ││ │ │ │CF = 95094 │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────┤ │ │ ││ │ │ │C33 = P; │ │ │ ││ │ │ │Sc = Sd = 33 mp │ │ │ ││ │ │ │CF = 95094 │ │ │ │├───────┼────────┼────────────────────┼─────────────────────┤ ├─────────────┤ ││ 121614│ 8.28.13│Casă portar I │C1 = P; │ │ 18.586│ ││ │ │ │Sc = Sd = 38 mp │ │ │ ││ │ │ │CF = 95094 │ │ │ │└───────┴────────┴────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────────────────┘-------