HOTĂRÂRE nr. 4 din 5 martie 1998pentru prelungirea termenului de depunere a raportului Comisiei parlamentare de ancheta privind evaluarea situaţiei Societăţii Române de Televiziune, constituită în baza Hotărârii Parlamentului României nr. 13/1997
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 17 martie 1998    Parlamentul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICTermenul de depunere a raportului Comisiei parlamentare de ancheta privind evaluarea situaţiei Societăţii Române de Televiziune, prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 13/1997, se prelungeşte cu 60 de zile.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 5 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION DIACONESCUPREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN----------------