ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 3 martie 1998privind modificarea accizelor la produsele petroliere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 3 martie 1998  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul UNICAccizele pentru produsele petroliere, prevăzute la poziţiile nr. 9, 10 şi 11 din lista-anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor taxe indirecte, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/1998, se stabilesc după cum urmează:
           
    Nr. crt.Denumirea produsuluiU.M.Acciza (ECU/U.M.)
    9.Benzină premium, regular şi normalătonă235
    10.Benzină fără plumbtonă230
    11.Motorină auto (combustibil pentru motoare Diesel)tonă103
  PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul industrieişi comerţului,Mircea CiumaraMinistrul finanţelor,Daniel Daianu -------