HOTĂRÂRE nr. 647 din 27 iunie 2012pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediu Tribunal Teleorman şi Judecătorie Alexandria", judeţul Teleorman
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 11 iulie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediu Tribunal Teleorman şi Judecătorie Alexandria", judeţul Teleorman, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii ai cărui indicatori tehnico-economici sunt aprobaţi la art. 1 şi prevăzuţi în anexă se realizează din fondurile alocate de la bugetul de stat, respectiv prin bugetul Ministerului Justiţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Titus Corlăţeanp. Ministrul dezvoltării regionale şiturismului,Boloş Marcel Ioan,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 27 iunie 2012.Nr. 647.  +  Anexa INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii "Sediu TribunalTeleorman şi Judecătorie Alexandria", judeţul Teleorman    Titular: Ministerul Justiţiei    Beneficiar: Tribunalul Teleorman    Amplasament: judeţul Teleorman, municipiul Alexandria, şoseaua                      Turnu Măgurele, zona Garnizoana Alexandria Cazarma 902,                      judeţul Teleorman    Indicatorii tehnico-economici:
    • Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA  (în preţuri la 30 septembrie 2011; 1 euro = 4,3533 lei), din care:mii lei   71.494*)
    - construcţii-montaj (inclusiv TVA)mii lei   59.705
    Eşalonarea investiţiei INV/C+M
      - anul Imii lei  mii lei   25.000 20.000
      - anul IImii lei  mii lei   25.000 20.000
      - anul IIImii lei  mii lei   21.494 19.705
    • Capacităţi:
    - suprafaţa construitămp Ac2.640
    - suprafaţa totală desfăşuratămp Ad13.075
    - suprafaţa utilămp11.425
    - regim de înălţimeS+P+4E (etaj 4 parţial)  
    - număr mediu justiţiabilipersoane/an69.116
    • Durata de realizare a investiţieiluni51
    • Durata de execuţie a investiţieiluni36
  --------- Notă *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Factori de riscObiectivul este protejat antiseismic, conform Normativului P 100-1992.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fondurile alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii. -------