HOTĂRÂRE nr. 32 din 3 iulie 2012pentru revocarea domnului Gheorghe Iancu din funcţia de Avocat al Poporului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 4 iulie 2012    Potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) şi art. 59 alin. (1) din Constituţia României, republicată, instituţia Avocatul Poporului are rolul de a apăra drepturile şi libertăţile persoanelor fizice. Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate în drepturile şi libertăţile lor.Legea organică a instituţiei Avocatul Poporului, respectiv Legea nr. 35/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a statuat că această instituţie este o autoritate publică autonomă şi independentă faţă orice altă autoritate publică.Este evident că aceste prevederi care definesc instituţia plasează mandatul ei constituţional şi întreaga activitate sub spectrul obiectivităţii, imparţialităţii şi în afara oricărei ingerinţe şi a oricărei implicări politice, mai ales partizane.De altfel, jurământul prevăzut de art. 8 alin. (1) din Legea nr. 35/1997 pe care trebuie să îl depună Avocatul Poporului la învestirea sa în funcţie cuprinde, printre alte îndatoriri, pe aceea de a-şi îndeplini cu bună-credinţă şi imparţialitate atribuţiile.În aceiaşi parametri trebuie privită şi competenţa instituţiei Avocatul Poporului de a ridica în faţa Curţii Constituţionale excepţia de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele. Această atribuţie importantă i-a fost conferită pentru a-şi îndeplini menirea sa fundamentală: apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice, şi nu pentru a transforma Avocatul Poporului într-o putere care să poate fi utilizată ca armă politică.Actualul Avocat al Poporului, domnul Gheorghe Iancu, numit în această funcţie prin Hotărârea Parlamentului României nr. 16/2011, a demonstrat prin acţiunile sale că utilizează prerogativele sale constituţionale şi legale în scopuri politice, mai ales pentru a servi interesele acelei forţe politice care l-a promovat în această funcţie, respectiv Partidul Democrat Liberal, atacând la Curtea Constituţională acte normative adoptate de actualul Guvern învestit după demiterea printr-o moţiune de cenzură a Guvernului Ungureanu.Astfel, a fost atacat din oficiu la Curtea Constituţională art. V alin. (1) teza I din Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice. Această reglementare avea un caracter financiar-bugetar, ţinând de domeniul finanţelor publice, şi nu avea o legătură cu drepturile şi libertăţile cetăţeneşti. Demersul Avocatului Poporului a avut scopul contracarării unei măsuri de redresare a bugetului de stat luate de Guvernul Ponta, pentru a menţine efectele unei măsuri politice discriminatorii şi partizane luate de Guvernul Ungureanu.De asemenea, printr-o altă excepţie de neconstituţionalitate, ridicată din oficiu, domnul Gheorghe Iancu a atacat la Curtea Constituţională Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2012 prin care s-au luat unele măsuri cu privire la organizarea Institutului Cultural Român, măsuri care nu afectau în vreun fel drepturile şi libertăţile cetăţeneşti.Pe de altă parte, Avocatul Poporului s-a pronunţat în mai multe rânduri asupra unor probleme politice fără să fi fost sesizat în cadrul competenţelor constituţionale, iar uneori s-a adresat autorităţilor publice solicitându-le măsuri cu privire la modul de soluţionare a unor chestiuni administrative concrete.Menţionăm în acest sens sesizările adresate din oficiu Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Sănătăţii Publice, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Agenţiei Naţionale pentru Administrare Fiscală cu privire la aplicarea taxei clawback.Având în vedere cele de mai sus, din care rezultă că domnul Gheorghe Iancu, Avocatul Poporului, a încălcat repetat Constituţia şi Legea nr. 35/1997, se impune măsura revocării sale din funcţie în temeiul prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 35/1997.În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului,pentru aceste motive, în conformitate cu prevederile art. 67 din Constituţie,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Domnul Gheorghe Iancu se revocă din funcţia de Avocat al Poporului.  +  Articolul 2Până la numirea unui nou Avocat al Poporului, domnul Valer Dorneanu, adjunct al Avocatului Poporului, va îndeplini atribuţiile funcţiei de Avocat al Poporului.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 3 iulie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,IOAN CHELARUBucureşti, 3 iulie 2012.Nr. 32.-------