HOTĂRÂRE nr. 25 din 3 iulie 2012privind revocarea doamnei Roberta Alma Anastase din funcţia de preşedinte şi de membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 4 iulie 2012    În temeiul dispoziţiilor art. 64 alin. (2) şi (5) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 25 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICCamera Deputaţilor hotărăşte revocarea doamnei Roberta Alma Anastase din funcţia de preşedinte şi de membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 iulie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,FLORIN IORDACHEBucureşti, 3 iulie 2012.Nr. 25.-------