HOTĂRÂRE nr. 24 din 3 iulie 2012privind revocarea din funcţia de preşedinte al Senatului a domnului senator Vasile Blaga
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 4 iulie 2012    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDomnul senator Vasile Blaga, Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal, se revocă din funcţia de preşedinte al Senatului.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 iulie 2012.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,IOAN CHELARUBucureşti, 3 iulie 2012.Nr. 24.---------