HOTĂRÂRE nr. 622 din 20 iunie 2012privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile şi pentru aprobarea scăderii din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii, sau ca urmare a unei erori materiale de înscriere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 26 iunie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modificarea datelor de identificare ale imobilelor cuprinse în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi înlocuirea acestora cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. (2) Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor identificate potrivit alin. (1), ca urmare a retrocedării acestora către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului cuprinse în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 , cu modificările şi completările ulterioare, a unui bun imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Ministerul Sănătăţii va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 , cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Vasile CepoiViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 20 iunie 2012.Nr. 622.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor care se modifică şi se scaddin inventarul bunurilor din domeniul publical statului şi din administrarea MinisteruluiSănătăţii, ca urmare a retrocedărilor efectuatepersoanelor îndreptăţite, în condiţiile legii
    Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea bunului care face obiectul actului normativDatele de identificare ale imobiluluiValoarea de inventarNr./data actului normativ în temeiul căruia bunul imobil a fost retrocedat
    Descrierea tehnicăAdresa
    0123456
    Administratorul: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Braşov/CUI 11287567
    624858.29.11Clădirea sediului DSP BraşovP+E  C.F. nr. 17959Braşov, str. A. I. Cuza nr. 20540.096A7 - Sentinţa civilă nr. 335/S/21 mai 2007 a Tribunalului Braşov
    624868.29.11Teren aferent clădirii sediului DSP BraşovS teren = 1.472 mp  C.F. nr. 17959Braşov, str. A. I. Cuza nr. 200A7 - Sentinţa civilă nr. 335/S/21 mai 2007 a Tribunalului Braşov
    Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba/CUI 4331562
    1004538.29.11Compartiment teritorial de sănătate publică, SebeşCărămidă, planşee beton şi lemn Suprafaţa 223 mp,  C.F. nr. 23562/a, topo 1646/1/2Judeţul Alba, Sebeş, str. L. Blaga nr. 26155Dispoziţia de restituire a Primăriei Municipiului Sebeş nr. 1.385/2009
    Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad/CUI 3519496
    1004548.25.07LaboratorClădire D+P cărămidă  C.F. nr. 6116 AradJudeţul Arad, Arad, str. E. Gojdu nr. 1124Dispoziţia nr. 67/15 mai 2006 a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Arad
    1004568.29.11Compartiment teritorial de sănătate publică, IneuP, cărămidă,  C.F. nr. 955, IneuJudeţul Arad, Ineu, Calea Traian nr. 15Dispoziţia nr. 53/4 iunie 2007 a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Arad
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale bunului înscris în domeniul public alstatului şi în administrarea MinisteruluiSănătăţii ca urmare a unei erori materialeşi care se scoate din inventarul bunurilordin domeniul public al statului
    Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea bunului care face obiectul actului normativDatele de identificare ale imobiluluiValoarea de inventarNr./data actului normativ în temeiul căruia bunul imobil a fost retrocedat
    Descrierea tehnicăAdresa
    0123456
    Administratorul: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dolj/CUI 11333620
    1452028.25.07Punct de lucru radiaţii nucleare GigheraCasă cărămidă  Sc = 30,20 mJudeţul Dolj, comuna Gighera540.096Contract de închiriere nr. 7.136 din 31 octombrie 2000
  -----