ORDIN nr. 823 din 12 iunie 2012pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2012    În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 136/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Fondului pentru mediu, al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2012,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2012.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru, ministrulfinanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 12 iunie 2012.Nr. 823.  +  AnexăNORMA 12/06/2012