HOTĂRÂRE nr. 558 din 30 mai 2012pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 1 iunie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIAplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIÎncadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi instituţiilor publice subordonate acestuia, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează cu respectarea termenelor şi a procedurii stabilite de prevederile legale aplicabile fiecărei categorii de funcţii.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 30 mai 2012.Nr. 558.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării RuraleNumărul maxim de posturi = 707, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului*Font 8*                                          ┌────────┐                                          │MINISTRU│                                          └───┬────┘                                              │┌────────┬────────────────────────────────────┼────────────────────┬─────────────┬──────┐│ │ │ │ │ ││ ┌─────┴─────┐ │ ┌────────┐ ┌─────┴─────┐ ┌───┴────┐ ││ │Secretar de│ ├──┤Cabinet │ │Secretar de│ │Secretar│ ││ │ stat │ ┌────────┐ │ │ministru│ │ stat │ │general │ ││ └─────┬─────┘ │Secretar├──┤ └────────┘ └─────┬─────┘ └───┬────┘ ││ │ │general │ │ │ │ ││ ┌─────┴─────┐ └───┬────┘ │ ┌─────┴─────┐ ┌───┴────┐ ││ │ Cabinet │ │ │ │ Cabinet │ │Cabinet │ ││ │ secretar │ ┌───┴────┐ │ │ secretar │ │secretar│ ││ │ de stat │ │Secretar│ │ │ de stat │ │de stat │ ││ └───────────┘ │general │ │ └───────────┘ └────────┘ ││ │adjunct │ │ ││ └────────┘ │ ││ │ │└─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┘                                              │┌───────────────┐ │ ┌─────────────────┐│Serviciul audit├─┐ │ │Direcţia generală│└───────────────┘ │ │ ┌────┤afaceri europene │                  ├───────────────────────────┼──────────────────┤ │ şi relaţii │┌──────────────┐ │ │ │ │ internaţionale ││Autoritatea ├──┘ │ │ └─────────────────┘│competentă │ │ │ ┌─────────────────┐│pentru acredi-│ │ │ │ Serviciul de ││tarea agenţii-│ │ └────┤presă şi relaţii ││lor de plăţi │ │ │ publice ││şi a organis- │ │ └─────────────────┘│mului │ ││coordonator**)│ │└──────────────┘ │                                              │┌─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┐│ ┌─────────────────┐ │ ┌──────────┐ ┌─────────────────┐ ││ │Direcţia generală│ │ │ Direcţia │ │Direcţia generală│ │├───┤politici agricole│ ┌──────────────┐ ├──┤management│ │buget finanţe şi ├───┤│ │ şi strategii │ │ Agenţia │ │ │ resurse │ │ şi fonduri │ ││ └─────────────────┘ │ Naţională ├──┤ │ umane │ │ europene │ ││ ┌─────────────────────┐ │Fitosanitară*)│ │ └──────────┘ └─────────────────┘ │├───┤ Direcţia generală │ └──────────────┘ │ ││ │industrie alimentară │ │ ┌─────────────────┐ ││ └─────────────────────┘ ┌────────────┐ │ │Direcţia generală│ ││ ┌─────────────────────┐ │Centrul ope-│ │ ┌──────────┐ │dezvoltare rurală│ │├───┤ Direcţia generală │ │rativ pentru├──┤ │ Direcţia │ │- Autoritate de ├───┤│ │control şi antifraudă│ │situaţii de │ ├──┤ juridică │ │management pentru│ ││ └─────────────────────┘ │urgenţă***) │ │ └──────────┘ │ PNDR │ ││ ┌─────────────────────┐ └────────────┘ │ └─────────────────┘ │└───┤ Inspecţii de stat*) │ │ ┌───────────┐ │    └─────────────────────┘ ┌────────────┐ ├──┤ Unitatea │ ┌─────────────────┐ │                              │ Probleme │ │ │ pentru │ │Direcţia generală│ │                              │speciale***)├──┘ │ politici │ │pescuit - Autori-├───┤                              └────────────┘ │publice***)│ │tatea de manage- │ │                                                 └───────────┘ │ment pentru POP │ │                                                                  └─────────────────┘ │                                                                                        │                                                                  ┌─────────────────┐ │                                                                  │Direcţia generală│ │                                                                  │Sistemul naţional│ │                                                                  │antigrindină şi │ │                                                                  │ creştere a ├───┘                                                                  │ precipitaţiilor │                                                                  └─────────────────┘    *) Se organizează la nivel de direcţie.    **) Se organizează la nivel de serviciu.    ***) se organizează la nivel de compartiment.------