HOTĂRÂRE nr. 555 din 30 mai 2012pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 1 iunie 2012  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări este alcătuit din 11 membri, dintre care un președinte și 2 vicepreședinți, reprezentând organele de specialitate ale administrației publice centrale și Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., potrivit anexei nr. 1.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu
  București, 30 mai 2012.Nr. 555.  +  Anexa(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 )COMPONENȚAComitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări┌─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Președințe    │Secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice -         ││                 │coordonator al Direcției generale de trezorerie și datorie  ││                 │publică                                                     │├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Vicepreședinte│Secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerțului și     ││                 │Mediului de Afaceri                                         │├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. Vicepreședinte│Președintele Băncii de Export-Import a României             ││                 │EXIMBANK - S.A.                                             │├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. Membru        │Secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice -         ││                 │coordonator al Direcției generale de programare bugetară    │├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│5. Membru        │Secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor │├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│6. Membru        │Secretarul general al Guvernului                            │├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│7. Membru        │Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice             │├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│8. Membru        │Reprezentant al Ministerului Economiei, Comerțului și       ││                 │Mediului de Afaceri                                         │├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│9. Membru        │Reprezentant al aparatului de lucru al Guvernului, prin     ││                 │Secretariatul General al Guvernului                         │├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. Membru       │Reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării    ││                 │Rurale                                                      │├─────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤│11. Membru       │Reprezentant al Ministerului Transporturilor și             ││                 │Infrastructurii                                             │└─────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘------