ORDIN nr. 1.341 din 3 mai 2012privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 28 mai 2012    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 175.554/DI din 19 aprilie 2012 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Attila KorodiBucureşti, 3 mai 2012.Nr. 1.341.  +  AnexăPROCEDURA 03/05/2012